Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Ännu är inte sista ordet sagt om hastighetsbegränsningarna på Emsalö i Borgå – öborna väntar på svar på sin protest av NTM-centralen

Trafikmärke.
Bildtext 40 km/h är inte en motiverad hastighet på de två platserna längre söderut på Emsalövägen, anser en del av invånarna på ön (Arkivbild).
Bild: Yle/Mikael Kokkola

De sänkta hastighetsbegränsningarna på Emsalö i Borgå fortsätter att väcka känslor bland öborna. Nu har man skickat in en skrivelse till NTM-centralen om att åtminstone de två begränsningar som anger 40 km/h bör justeras tillbaka.

Det var i somras som byarådet på Emsalö i Borgå vände sig till NTM-centralen för att få hastighetsbegränsningarna på Emsalövägen justerade.

Tre månader senare sänktes hastigheten från 80 km/h till 60 km/h och på två nya områden till 40 km/h.

Många öbor har haft svårt att acceptera förändringen till - enligt dem - det sämre.

Därför har man nu tagit hjälp av en jurist som skickat en skrivelse till NTM-centralen.

I skrivelsen kräver man att hastighetsbegränsningarna bör justeras tillbaka.

– Först fick vi någonting som närmast liknar ett standardsvar från NTM-centralen om vad som är orsaken till att hastigheterna justerades neråt, säger Emsalöbon Johan Nyholm.

40 km/h i Bengtsby är ok

Ur NTM-centralens svar plockade öborna en del fakta och författade en ny skrivelse som de skickade in för en tid sedan.

– Den skrivelsen har vi ännu inte fått svar på, men de motiveringar vi tillsvidare har fått av NTM-centralen, stöder nog inte en hastighetsbegränsning på 40 km/h, säger Nyholm.

Enligt Nyholm är hastighetsbegränsningen på 40 km/h motiverad bara i Bengtsby, där det finns mera bebyggelse.

– Däremot är det inte motiverat längre söderut, säger Nyholm.

I tidningen Uusimaa, säger NTM-centralen att det inte för närvarande finns orsak att justera fartbegränsningarna uppåt.

Till Yle Östnyland säger Johan Nyholm att han misstänker att NTM-centralen ännu inte har studerat de två platser längre söderut där det nu är 40 km/h som gäller.

– Om NTM-centralen skulle syna det beslutet närmare i sömmarna, så tror jag att de skulle upptäcka att det inte finns någon orsak till en hastighetsbegränsning på 40 km/h på de två platser där de införts, säger Nyholm.

Bild på man i park.
Bildtext Johan Nyholm tycker att NTM-centralens argument till 40 km/h på de två platserna på Emsalövägen är omotiverade.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Hoppas på omprövning

Även om det närmast är begränsningarna på de två platserna med 40 km/h som öborna vill får justerade tillbaka uppåt, så tycker man också på ön att det likaså var synd att 80-begränsningarna försvann från ett par ställen.

– De har vi egentligen inte nu tagit ställning till. Det må nu gå med 60 km/h där, men de två 40 km/h-begränsningarna är helt åt skogen, säger Nyholm.

Nu hoppas Nyholm att NTM-centralen i brådskande ordning ska ompröva sitt beslut om begränsningarna.

– Jag hoppas att det inte blir någon långkörare. Jag anar också att trycket på NTM-centralen kommer att stiga sen när det blir vår och allt fler börjar köra längs vägen, säger Nyholm.

60 km/h trafikmärke
Bildtext I höstas försvann 80-skyltarna från Emsalövägen. Nu är 60 km/h den nya bashastigheten.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Helt "dåbråt"

Johan Nyholm upplever att det är tragiskt att hastighetsbegränsningen blev en så polariserad fråga på Emsalö.

– Om man skulle ha gått in för 60 km/h, så skulle frågan ha hållits på en mera neutral nivå. Jag är också förvånad över den uppståndelse frågan väckt på bred front i både press och sociala medier, säger Nyholm.

Nu hoppas de öbor som skickat in skrivelsen till NTM-centralen att de ska svara så snabbt som möjligt.

Naturligtvis hoppas de också på en förändring till det bättre.

– För att tala Borgåsvenska, så är det helt “dåbråt” som det är nu, säger Johan Nyholm till Yle Östnyland.

Tidningen Uusimaa var först ute med nyheten.