Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kortare köer till ungdomspsykiatrin i Egentliga Finland – men ännu behövs mera personal

Offer för människohandel på en hotellsäng, iscensättning i Helsingfors.
Bildtext Många unga mår dåligt men får köa till vård, trots att köerna blivit kortare.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Väntetiden till ungdomspsykiatrisk vård i Egentliga Finland har blivit lite kortare, jämfört med situationen under våren och sommaren.

Det säger Christina Fortelius som är tillförordnad områdesansvarig vid ÅUCS ungdomspsykiatriska avdelning.

Kötiden för öppenvård vid psykiatrin är i medeltal 26 dagar. I slutet av sommaren var man tvungen att köa i två månader.

Just nu finns det ingen i kön som tvingats vänta i över tre månader, medan det i slutet av sommaren fanns det cirka 30 personer som tvingats vänta så länge.

Situationen vid ungdomspsykiatrin är ändå fortsättningsvis allvarlig, enligt Fortelius. Just nu väntar ändå 139 ungdomar på att få vård.

- Resurserna vid öppenvården räcker inte till för mängden remisser som ges.

Antalet remisser till psykiatrisk vård har ökat med 30 procent under de senaste åren. Det är förklaringen till att unga tvingats köa så länge.

Christina Fortelius säger att man lagt fram ett förslag till sjukvårdsdistriktet om att man ska få anställa flera till öppenvården

- Det har vi önskat redan länge. Det behövs också flera skolkuratorer, skolpsykologer och skolläkare, så att unga kan få hjälp redan i en tidig ålder.

Lättare att få sluten vård

Det är också rusning vid den slutna psykiatriska vården, men där är situationen betydligt bättre.

- Om det behövs så får man alltid vård på sluten avdelning, även om avdelningen skulle vara överbelastad, säger Fortelius.

Antalet remisser till slutenvård inom ungdomspsykiatrin har ökat måttligt jämfört med förra året, med endast fyra procent.

Trots detta har det varit trångt på avdelningarna och några unga har varit tvungna att övernatta på madrasser i korridoren. Ungdomspsykiatrins situation har länge varit svår i hela landet.

Artikeln baserar sig på Mielenterveyshäiriöistä kärsivien nuorten tilanne hieman parantunut Varsinais-Suomessa – jonotusaika psykiatriseen avohoitoon nyt alle kuukausi skriven av Yrjö Hjelt, översättningen är gjord av Andrea Wiklund.

Diskussion om artikeln