Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ryssland stoppar en del av virkesexporten till Finland – pappersindustrin får ta största smällen

En blå långtradare i ett vinterlandskap. Långtradaren är lastad med stockar.
Bildtext Finland importerar mest virke från Ryssland
Bild: Pekka Tynell / Yle

Ryssland stoppar en del av sin virkesexport till Finland från och med årsskiftet. Kombinerat med ett tidigare beslut om exportbegränsningar som trädde i kraft i november innebär det här ett bortfall på 15 procent av Finlands träimport från Ryssland.

Exportstoppet som gäller från och med årsskiftet berör rundvirke av barrträ och ädelt lövträdsvirke. De här träprodukterna används främst vid finska sågverk, men också vid pappers- och cellulosafabrik.

I praktiken får dessa produkter exporteras till Finland, men bara genom en gränsstation i Kajanaland, vilket leder till att mängden virke som kommer över den rysk finska gränsen sjunker.

Utöver det här har Ryssland dessutom stoppat all virkesexport genom fyra gränsstationer och längs Saima kanal redan i november.

Finland importerade ifjol 9,6 miljoner kubik virke från Ryssland. Sammanlagt går vi nu miste om 1,5 miljoner kubik i och med restiktionerna, vilket utgör 15 procent av den finska träimporten från Ryssland.

I det stora hela är ändå den finska skogsindustrin rätt självförsörjande, år 2020 importerades bara 19 procent av den finländska virkesförbrukningen.

Restriktionerna berör inte den viktiga massaveden

Någon stor träbrist kommer restriktionerna inte leda till enligt Maarit Lindström, direktör och chefsekonom för Skogsindustrin.

– Vi ser träimporten från Ryssland som en viktig del av vår produktion och en del av vår försörjningssäkerhet, men en stor del av våra råvaror är ändå inhemska. Begränsningarna kommer inte heller som en överraskning, vilket har gjort att träföretagen har kunnat förbereda sig på att mängden importerade träprodukter från Ryssland kommer förändras.

Det finns ändå produkter som inte möter efterfrågan - och därför importerar vi till exempel rysk massaved av björk som används vid papperstillverkning.

Rysslands nya begränsningar berör ändå inte massaveden - vilket gör att effekterna av exportförbuden blir mindre.

Ryssland försöker komma åt Kina – Finland lider av konsekvenserna

De ryska restriktionerna motiveras med en skogsstrategi där man försöker komma bort från att vara en råvaruexportör och istället exportera färdiga produkter.

Enligt en del experter gagnar det också Ryssland att koncentrera all export till några få gränsstationer eftersom man på så sätt kan få exporten att se mera märkvärdig ut.

Maarit Lindström tillägger att landet också försöker komma åt den olaglig skogsavverkningen som pågår i landets östra delar i och med handeln med Kina.

– Ryssland vill råda bot på den olagliga skogsavverkningen och komma åt problem gällande tullväsendet. Eftersom Ryssland tillämpar samma regler på all export lider också Finland av konsekvenserna.

De nya begränsningarna berör mest råvaror som används i papperstillverkning och träförädling.

Det här innebär att en vanlig konsument inte genast behöver fundera på att till exempel skjuta fram en kommande renovering.

– Begränsningarna riktas främst mot råvaror som används i papperstillverkning. Eftersom 40-90 procent av dessa slutprodukter dessutom säljs utomlands berörs den vanliga finländska konsumenten knappt alls, förklarar Lindström.