Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Allt färre röker – men i Sverige har de som upplevt stor psykisk påfrestning under pandemin rökt och snusat mer

Från 2021
Hand som håller i en rykande cigarett.
Bildtext En enkätundersökning visar att många finländare har slutat röka på grund av pandemin.
Bild: Lehtikuva

Enligt en ny rapport om tobaksvanor i Sverige har rökningen fortsättningsvis minskat, men pandemin har också gett upphov till ökad konsumtion av snus och cigaretter.

I Sverige mäter CAN, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, med jämna mellanrum tobaksanvändningen i landet.

I den senaste rapporten Tobaksvanor i Sverige 2003-2020 ges en bild av hur tobaksanvändningen har sett ut under pandemins första år. I höstens undersökning frågade man speciellt om användningen av cigaretter under pandemin.

Människor umgås ute på en nattklubb.
Bildtext Feströkarna minskade sin användning under 2020. Färre sociala tillställningar kan vara en förklaring.
Bild: Silja Viitala / Yle

Resultaten visar att majoriteten av rökarna inte hade förändrat sina rökvanor under pandemins första år. Det var ändå fler som sade att de hade rökt mindre, och färre som sade att de hade rökt mer.

Bland dem som svarade att deras psykiska välbefinnande hade påverkats mycket negativt under pandemin var det flera som hade rökt och snusat mera, jämfört med dem som inte alls hade påverkats eller påverkats lite.

Fler av dem som snusade dagligen uppgav att de hade ökat sin konsumtion jämfört med minskat den under pandemins första år.

Också de snusare som upplevde att det psykiska välbefinnandet hade påverkats mycket negativt under pandemin uppgav i större utsträckning att de hade snusat mer.

Samma mönster kunde ses för dem som hade upplevt att deras arbete eller ekonomi hade påverkats negativt i hög grad.

snusprilla.
Bild: Juha Heikanen / Yle

Bland feströkarna minskade mängden rökta cigaretter under 2020.

– Det kan bero på att det var färre sociala tillställningar under pandemin, säger Martina Zetterqvist, utredare på CAN.

Sedan 2003 har antalet rökare som röker dagligen halverats i Sverige.

Tobaksrapporten bygger på de så kallade Monitormätningarna, som bland annat baseras på en enkätundersökning och telefonintervjuer som omfattar 18 000 intervjuer varje år.

Enkät visar att finländare slutat på grund av pandemin

I Finland har folkhälsoorganisationen ASH Finland gjort enkätundersökningar som visar att rökare har slutat röka på grund av hälsoriskerna som pandemin för med sig.

I maj publicerade organisationen resultat om att närmare 10 000 finländare uppgett att de slutat röka under de senaste tolv månaderna på grund av pandemin, och att 30 procent av de tillfrågade uppgett att de försökt sluta röka på grund av pandemin.

Enkäten utfördes av Kantar och drygt 2 000 rökare eller personer som slutat röka svarade på den.

Enligt tobaksstatistiken för 2020 från Institutet för hälsa och välfärd fortsätter rökningen att minska i Finland. Det är ändå svårt att säga om det är en fortsättning på trenden med mindre rökning, eller om coronapandemin har påverkat.

Svårigheterna att få tag på snus under början av pandemin kan ha påverkat konsumtionen, enligt statistikrapporten.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO har pandemin lett till att miljoner rökare vill sluta röka i högre utsträckning än tidigare.