Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Galleri Theodor flyttar ut ur Almska gården i Lovisa – konstcentret söker ny hyresgäst

Från 2021
Almska gården. Ett gult stort trähus i jugend stil.
Bildtext Almska gården ägs av Kari Markkula. Arkivbild.
Bild: Mikael Kokkola / Yle

Galleri Theodor flyttar in i en ny lokal i centrum i februari. Utställningssalarna i Almska gården hyrs därför ut från april. Båda konstföreningarna har sina lokaler nästan fullbokade hela 2022.

Frågan om Almska gårdens framtid som kultur- och konstcentrum i Lovisa har varit aktuell i flera år. Nedskärningar i stadens budget har minskat på intäkterna för underhåll och drift samtidigt som intresset för huset som kulturvagga alltjämt är stort.

Fastigheten ägs av Kari Markkula och Lovisa stad sade upp sitt arrendeavtal och flyttade ut i september 2020. Verksamheten drivs av föreningen Lovisa Konstcentrum Almska gården.

Sedan ett par år tillbaka har Galleri Theodor hyrt en stor sal i bottenvåningen för utställningar och konstutlåning. Det är Lovisa konstförening som driver galleriet.

I en sal säljer boden Rouva Hulda Huoleton hantverksföremål och naturprodukter.

Den 16 december beslöt Lovisa konstförening att flytta galleriet från Almska gården till en ny affärslokal på Drottninggatan 18 invid torget i centrum.

En gata i en småstad med affärslokaler på båda sidorna på vintern.
Bildtext Det nya galleriet ligger snart ett stenkast från torget.
Bild: Frida Frankenhaeuser

– Vi hade funderat på det en tid och så kom en lämplig och större lokal emot. Almska gården är tyvärr lite på sidan om och inte så funktionell som utställningslokal med så många fönster och dörrar som bryter väggytorna så upphängningsutrymmet är därför relativt litet, säger ordförande Tero Maksimainen.

Utställningslokalerna som galleriet hyrt i Almska gården är sammanlagt 134 kvadratmeter med sammanlagt 36 meter upphängningslister.

– I den nya lokalen utökas utställningslokalen med en fjärdedel och i synnerhet väggytorna mångdubblas, säger Maksimainen.

Enligt Maksimainen är den nya lokalen på dryga 100 kvadratmeter med stora butikfönster på gatuplan i gott skick.

– Väggytorna är hela och passar utmärkt för galleriverksamhet. Inga renoveringar krävs och i januari installeras nya lampor som kan riktas mot konstverken, säger Maksimainen.

Två män sitter på var sin stol i ett rum med en vit vägg och en stockvägg.
Bildtext Tero Maksimainen tror att det nya läget ska locka fler till galleriet. Arkivbild.
Bild: Yle / Mira Bäck

Konstföreningens verksamhet i Almska gården fortsätter till slutet av mars eftersom hyreskontraktets uppsägningstid är tre månader. Därefter flyttar alla utställningar man slagit fast för 2022 till det nya galleriet i centrum.

Verksamheten på Drottninggatan inleds i februari med mindre utställningar och 29 mars är det dags för vårens första riktiga vernissage. Först ut är en surrealist från Hommansby.

– Då fylls hela galleriet med verk av Jaakko Stick till hans 50-årsjubileumsutställning. Han gör humoristiska skulpturer och målningar i Fingerporianda som gömmer intellektuella skämt, säger Maksimainen.

Flytten till centrum innebär ett märkbart steg framåt för konstföreningen som i år fått ett tjugotal nya medlemmar. Medlemsantalet är för tillfället dryga 100 betalande personer som består av både professionella konstnärer och amatörer.

– En lokal mitt i kommersens centrum höjer nog föreningens profil.

Butiksfönster i en tom affärslokal med en trappa i förgrunden på vintern.
Bildtext Galleri Theodor flyttar in i en lokal som ursprungligen var en skoaffär.
Bild: Frida Frankenhaeuser

Lokal konst på Sannäs gård

I början på nästa år inleder föreningen också ett samarbete med Sannäs gård.

– Vi har ingått avtal om fem-sex utbytesutställningar varje år. Med ett par månaders mellanrum arrangerar vi utställningar med verk av våra medlemmar. De är samtidigt till salu om kunderna eventuellt vill köpa något med sig, säger Maksimainen.

Konstföreningen deltar också med klubbar i Forsby skolcentrum och Isnäs skola inom projektet Skoj med hobby där ett tjugotal barn får ägna sig åt bildkonst en gång i veckan.

Hyresgäst söks till Almska gården

När utställningssalarna som Galleri Theodor hyr fram till slutet av mars töms vill Almska gårdens ägaren Kari Markkula gärna se en ny hyresgäst i kulturhuset.

Om ett nytt hyreskontrakt inte kan skrivas under i vår är det sannolikt att föreningen Lovisa Konstcentrum Almska Gården tar över dem.

– Vi har i princip delat på lokalen, men nu är frågan om det finns någon annan som vill hyra rummen eller om föreningen tar över dem också. De är utan tvivel husets bästa utställningsrum, säger ordförande Tora Öhrström.

Öhrström tror inte att endera lösningen är bättre eller sämre än den andra.

– Jag tror inte att det blir något större problem för vi har bokat ganska långt framåt. Nästan hela nästa år är fullsatt, med några enstaka lediga tider i de mindre rummen mot slutet av året.

Tora Öhrström.
Bildtext Tora Öhrström tror på att konstcentret klarar sig trots pandemin och att galleriet flyttar, Arkivbild.
Bild: Mikael Kokkola /n Yle

Föreningen önskar i alla fall att huset kan fortsätta som ett konst- och kulturcentrum vilket också är stadens avsikt och önskemål.

Öhrström tror att verksamheten går runt ekonomiskt 2022, men någon form av bidrag och stöd är nödvändigt.

– Kari Markkula har koll på helheten och vi tittar på vad föreningen kan betala i hyra för de rum som vi har till förfogande. Nu är tid att söka stöd och vi hoppas att vi klarar det här året, även om vi får fler rum, säger Öhrström.

Öhrström är samtidigt optimistisk om att salarna hyrs ut eftersom den delen av huset är väldigt uppskattad bland konstnärer.

– De som besöker oss tycker om huset, det har en fin atmosfär och konstnärer tycker om att ställa ut där vilket gör allting lättare. Det gäller från första april till årets slut, så det kan bli lite knappt men jag tror att vi kan få salarna uthyrda största delen av den tiden, säger Öhrström.

Kari Markkula.
Bildtext Kari Markkula stannar kvar i Almska gården ett par år till, men önskar ett starkare stöd från staden. Arkivbild.
Bild: Mikael Kokkola / Yle

Finansieringen av såväl fastigheten som verksamheten har i praktiken varit knapp sedan 2010-talet och nedskärningar i stadens budget var också en orsak till att Lovisa valde att säga upp sitt hyresavtal med Kari Markkula.

Markkula har i sin tur rustat upp huset och betalat för driften ur egen kassa, bland annat genom att sälja sin egen konstsamling.

Stadens bidrag till Almska gården har samtidigt sjunkit för varje år och har nu nått smärtgränsen då hyresinkomsterna inte räcker till för att täcka kostnaderna.

Kari Markkula har lagt ut Almska gården till försäljning tre gånger, 2016, 2018 och senast i oktober 2021, men har nu dragit annonsen tillbaka.

Han utesluter inte ett slags paketlösning med en affärsverksamhet som inkluderar ett galleri eftersom staden förutsätter att huset är ett konst- och kulturcentrum även i framtiden.

För Öhrström avgörs inte fastighetens syfte och föreningens verksamhet på basis av vem som äger huset.

– Om det finns någon aktör som är färdig att köpa huset som ett konstcentrum så är det egentligen ingen betydelse vem som äger huset. Det är inget problem om man kan fortsätta med verksamheten som man har gjort hittills, säger Öhrström.

Barnens konstutställning i januari

Inför nästa år har Öhrström en lista på 70 konstnärer, där de flesta redan skrivit under utställningskontraktet.

– I januari kommer bild- och videokonstnär Taija Mäntylä och sedan Sami Helin från Lovisa konstförening som har ställt ut här tidigare och så har vi barnens egen konstutställning i hela övre våningen, säger Öhrström.

Barnens konstutställning är en ny tradition som inleddes i oktober 2020 när Lovisa stad överlämnade verksamheten i föreningens händer.

– Då hade vi skolbarn från Lovisatrakten här att måla i december och i januari ställde vi ut det de hade åstadkommit. Nu gör vi samma sak. Vi ställer ut barnens egna målningar i hela övre våningen, säger Öhrström.

Diskussion om artikeln