Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ansökningar om vargjakt behandlade – 18 vargar får fällas i februari

Från 2021
Vargar i vinterlandskap.
Bildtext Arkivbild. Finlands viltcentral beviljade dispenser att fälla vargar i fyra stammar i landet. Jakten görs i stamvårdande syfte.
Bild: Ramon Carretero / Alamy/All Over Press

Finlands viltcentral har fattat fyra dispensbeslut som berättigar till stamvårdande vargjakt. Enligt viltcentralen kommer jakten ha minimala konsekvenser på vargstammen i landet.

Fyra dispensbeslut tillåter att sammanlagt arton vargar får fällas i stamvårdande syfte i Finland. Besluten gäller jakt av fyra av landets vargstammar.

Med dispensen tillåter Finlands viltcentral att åtta vargar får fällas i Kuhmo, två vargar i Liminka-Lumijokiområdet, fem vargar i Kauhajoki-Karviaområdet och tre vargar i Somero-, Nummi-, Pusula- och Tammelaområdet.

Viltcentralen har fastställt fyra storområden i Finland där vargtätheten är större än normalt. En dispens har beviljats för varje storområde.

Storområdena är viltcentralsregionerna Kajanaland, Norra Karelen och Norra Savolax, viltcentralsregionen Uleåborg, viltcentralsregionerna Österbotten, Kust-Österbotten och norra delen av Satakunta och viltcentralsregionerna Egentliga Finland, södra delen av Satakunta, Nyland och Södra Tavastland.

Enligt Jord- och skogsbruksministeriets förordning får högst tjugo vargar fällas. Från antalet har man dragit av de vargar man vet att har dött av andra orsaker efter att förordningen trädde i kraft.

Det maximala antalet vargar som får fällas sjönk till nitton, efter att en varg blev ihjälkörd av ett tåg.

Dispenserna gäller flockar med minst antal individer

Enligt Finlands viltcentral kunde fällandet av en eller två vargar i en flock inverka negativt på de övriga vargarna i flocken, speciellt om det är en alfaindivid som fälls.

Därför beviljade viltcentralen samma antal dispenser för flockarna, som det uppskattade antalet individer i flockarna. Dispenserna beviljades för de flockar i storområdena där det uppskattade antalet vargar i flockarna var minst.

Enligt viltcentralen blir konsekvenserna för vargstammen i Finland minimala, utan att på lång sikt äventyra bevarandet av den gynnsamma skyddsnivån.

I Finland är det demografiskt fastställda referensvärdet för en gynnsam skyddsnivå tjugoåtta flockar. Antalet gäller vargflockar inom landets gränser och utanför renskötselområdet, men inte gränsflockar eller etablerade vargpar.

Därför gäller dispenserna ett vargpar i viltcentralsregionen i Uleåborg och en gränsflock i östra Finland.

Övriga storområden ansökte inte om dispens.

Den stamvårdande jakten får inledas den första februari och dispenserna gäller i femton dygn. Besvärstiden för besluten är trettio dagar, därför inleds jakten först i februari.

Jakten leds av en jaktledare och högst femtio jägare får delta samtidigt per vargrevir.