Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Medborgarinitiativet om att förbjuda fyrverkerier riskerar att förfalla – har legat orört i riksdagen i två år

Från 2021
Fyrverkerier
Bildtext Medborgarinitiativet vill förbjuda fyrverkerier för vanliga konsumenter, eftersom det anses orsaka hörselskador, ögonskador och skrämma upp husdjur.
Bild: Todd Arena

Ett medborgarinitiativ om att förbjuda fyrverkerier för vanliga konsumenter väntar på behandling, trots att det är över två år sedan det gavs till riksdagen. Coronan har lett till att behandlingen skjutits upp.

Riksdagsledamot Matias Mäkynen från Socialdemokraterna sitter i det utskott på vars bord frågan ligger. Han säger att orsaken till fördröjningen är att coronapandemin tagit upp så mycket av utskottens arbetstid.

– Inget medborgarinitiativ har behandlats sedan pandemin började. Först behandlades bara lagändringar som hade med coronaviruset att göra och i höst har det blivit ärenden som skjutits fram på grund av coronapandemin.

Det är fjorton djur-, hälso-, patient- och handikapporganisationer som samlat ihop namnen till medborgarinitiativet om fyrverkerierna, där man vill förbjuda användningen av dem för vanliga konsumenter.

Enligt organisationerna orsakar fyrverkerier hörselskador, ögonskador och skrämmer upp husdjur. Organisationerna anser att problemet skulle lösas om endast professionella får avfyra fyrverkerier.

Sammanlagt har över 65 000 finländare skrivit under initiativet.

Matias Mäkynen, En ung man med kortare hår och mustasch tittar in i kameran.
Bildtext Riksdagsledmot Matias Mäkynen (SDP) säger att ekonomiutskottet varit så belastad av coronarelaterade ärenden, att man inte hunnit behandla medborgarinitiativ.
Bild: Yle/Björn Karlsson

Risk för att initiativet förfaller

I riksdagens utskott finns bestämmelser som avgör i vilken ordning saker och ting tas upp för behandling. I den går regeringens propositioner före medborgarinitiativen.

– Så medborgarinitiativen behandlas om det finns tid och det här gäller alla utskott, säger Mäkynen.

Medborgarinitiativet om fyrverkerierna är därför inte det enda som inte behandlats av utskotten än. För tillfället finns det 22 medborgarinitiativ som väntar på behandling.

Det finns nämligen ingen lagstadgad tid inom vilken utskotten måste behandla medborgarinitiativen. Men om de inte behandlas under den valperiod som de lämnas in under så förfaller de.

Det här betyder att organisationerna skulle vara tvungna att samla ihop 50 000 namn igen och lämna in initiativet på nytt.

Enligt riksdagens biträdande generalsekreterare Timo Tuovinen är det lagen som sätter stopp för att behandla initiativet senare.

– Det beror på grundlagen. Där finns det stadgat vilka saker som kan skjutas framåt från en valperiod till en annan och behandlas senare.

“Problematiskt med tanke på demokratin”

Riksdagsledamot Matias Mäkynen säger att det är problematiskt ur demokratins synvinkel om man inte hinner behandla de initiativ som kommer in i tid.

– Riksdagen borde försäkra sig om att alla initiativ som kommer till riksdagen behandlas sakligt och att alla initiativ tas på allvar. Annars finns det en risk för att människor tappar tilltron till demokratin.

Timo Tuovinen är inne på samma linje

– Det är en grundlagsenlig rättighet att göra och föra fram medborgarinitiativ, så såklart är det problematiskt om de inte skulle behandlas i riksdagen.

Mäkynen säger att han i princip understöder initiativet, men att han inte vill kommentera saken mer innan det behandlats av utskottet.

Han tror att utskottet kommer att hinna behandla initiativet under det tid som finns kvar av den här valperioden.

– Jag hoppas att alla att alla medborgarinitiativ som redan är i riksdagen tas upp till behandling under den här mandatperioden. Det är nästan 1,5 år kvar, så det är inte omöjligt. Om det finns många initiativ så kan det såklart vara jobbigt i sådana här tider, men det är viktigt att det görs.

Diskussion om artikeln