Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nu startar den politiska kampen för Kasköbanan – Järnvägsföreningen sågar Trafikledsverkets utredning

Från 2021
Uppdaterad 30.12.2021 22:23.
Teuvan aseman puutavaran lastauslaituria pidennetään sadalla metrillä
Bild: Tuomo Rintamaa/Yle

Trafikledsverket vill inte satsa några pengar på Kasköbanan, utan lägger hellre ner trafiken. Kommunerna och näringlivet kring järnvägen är av helt motsatt åsikt. Nu tar Södra Österbottens Järnvägsförening upp kampen.

Snart klämtar klockan för Kasköbanan. Trafikledsverket vill lägga ner trafiken efter nästa år. Det här beror på att verkets nya utredning visar att en grundförbättring inte är lönsam.

Kommunerna och näringslivet i området anser å sin sida att en grundförbättring av järnvägsavsnittet är en lönsam investering. De har tillsammans tagit upp kampen för järnvägen inom ramen för Södra Österbottens Järnvägsförening.

Föreningens viceordförande, och vd för hamnen i Kaskö, Patrik Hellman anser att Trafikledsverkets beräkningar innehåller felaktigheter.

– Det handlar främst om tekniska fel och det verkar som om utredningen gjorts för snabbt och oomsorgsfullt, säger Hellman.

Gamla siffror och felaktiga kundunderlag

Hellman säger att bland annat att Trafikledsverket använt sig av inaktuella siffror över trafikmängder som är tagna från hamnens hemsida. De motsvarar inte dagens trafikmängder.

Vidare anser Hellman att man blandar ihop begreppen och även rört ihop de olika trafikströmmarna i hamnen.

– Det står bland annat att vi betjänar vårt närområde, men i verkligheten hanterar vi gods som kommer ända från östra Finland, till exempel Punkaharju och Lieksa. Ibland så långt som från Kemijärvi, säger Hellman.

Ett positivt besked skulle öka efterfrågan

Järnvägsföreningen anser att Trafikledsverket inte alls beaktat de framtida möjligheterna för Kasköbanan.

I dag trafikeras järnvägsavsnittet främst av virkeståg. Om man förbättrade Kasköbanan kunde den i framtiden också användas för varutransporter.

Jorma Vierula som är verksamhetsledare för Södra Österbottens järnvägsförening ser det som troligt att efterfrågan på järnvägstransporter skulle öka, om man kunde trygga Kasköbanans framtid.

– Om Kasköbanan grundförbättras så återkommer varutransporterna. Det är jag helt säker på, säger Vierula.

Friar till politikerna

Om det ska bli någon upprustning av Kasköbanan måste pengarna finnas med i statens tilläggsbudget nästa år.

En omfattande förbättring av järnvägen skulle kosta 160 miljoner euro. En lättare upprustning kostar omkring 40 miljoner euro.

Om det ska bli några statliga pengar för Kasköbanan gäller det att få med politikerna på tåget.

– Det enda sättet att komma framåt i den här frågan är genom politisk påverkan. Järnvägsföreningens styrelse har beslutat att vi ska uppvakta ministrarna och valkretsens riksdagsmän, säger Harry Wallin som är ordförande för järnvägsföreningen,

Enligt Wallin är det viktiga nu att beslutsfattarna får korrekt information om Kasköbanan.

– Målsättningen är att tilläggsbudgeten nästa år ska ge tillräckliga medel för att påbörja en grundförbättring. Ramarna för statsbudgeten slås fast innan sommaren, innan dess måste vi få ett positivt beslut om Kasköbanan, säger Wallin.

Texten bygger på artikeln Nyt alkaa poliittinen vaikuttaminen Suupohjan radan peruskorjauksen puolesta skriven av Tuomo Rintamaa / Yle Pohjanmaa. Översättning och bearbetning av Mikaela Löv / Yle Österbotten.