Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Enkät: Ökande ojämlikhet och inkomstskillnader oroar finländarna

Från 2022
Kauppakeskus Ainoa Espoossa.
Bildtext Vem har råd att köpa vad, är en fråga som oroar allt fler finländare. Bilden är från Ainoa-köpcentret i Esbo.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Finländarna oroar sig allt mer över ojämlikhet och ökande inkomstskillnader, visar en enkät av Taloustutkimus. Samtidigt har oron över arbetslöshet och Finlands ekonomi minskat sedan 2020.

Hela 41 procent av de som svarat på enkäten är oroade över ojämlikhetsutvecklingen och ökande inkomstskillnader. Oron är nästan lika stor när det gäller ungas marginalisering och ungdomsarbetslöshet. På den punkten är oron stabil jämfört med 2020.

Men när det gäller arbetslöshet överlag har oron minskat markant sedan 2020 då det var ett av största orosmomenten enligt motsvarande mätning. 17 procent oroar sig för närvarande för arbetslöshet, medan 39 procent oroade sig för det för ett år sedan.

Forskningsdirektör Juho Rahkonen på Taloustutkimus säger att resultatet är överraskande men ser en förklaring i Finlands goda ekonomiska utveckling under det senaste året.

– Stämningen är mycket mer positiv. Ekonomiskt har vi klarat oss genom pandemin bättre än vad man trodde. Fram till de senaste restriktionerna har vi de facto upplevt alla tiders konsumtionsfest, säger Rahkonen till Yle.

Rysslandsoron har ökat

Oron över Finlands ekonomiska konkurrenskraft har minskat markant från 2020. Också oron över statens skuldsättning har minskat, även om bara lite. Skuldsättningen oroar fortfarande ungefär var tredje finländare.

Klimatförändringen orsakar mera oro nu än för ett år sedan. Också oron över coronapandemin och smittfallen har ökat.

Rahkonen tycker det är överraskande att coronaviruset trots allt inte är det största orosmomentet i Finland, med tanke på hur mycket spaltutrymmet det får i medierna och hur mycket det dominerar diskussionerna.

– Sannolikt tänker människor alldeles riktigt att pandemin är tillfällig. Ojämlikhet och högre inkomstskillnader påverkar däremot samhället på verkligt lång sikt, säger Rahkonen.

Det allt spändare läget gällande Ukraina och Ryssland har ökat oron över ett ryskt militärt hot. Sex procent av de som svarade på enkäten 2020 oroade sig för Rysslandshotet, nu oroar frågan 15 procent av finländarna.

Oron över åldringsvården har minskat. Det tror Rahkonen kan förklaras med att frågan inte dominerat den allmänna debatten på senaste tiden.

Taloustutkimus intervjuade över nätet 1163 personer i vuxenålder mellan 16 och 20 december 2021.