Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

EU-kommissionen planerar att klassificera kärnkraft och naturgas som gröna investeringar

Vattenånga kommer ut ur två kyltorn vid kärnkraftverket Grohnde som stängdes permanent den sista december 2021.
Bildtext Det tyska kärnkraftverket Grohnde stängdes permanent den sista december 2022. Samtidigt stängdes kärnkraftverken Brokdorf och Gundremmingen C. Tysklands tre återstående kärnkraftverk ska enligt planerna stängas före slutet av 2022.
Bild: Julian Stratenschulte / Lehtikuva

Europeiska kommissionen planerar att klassificera kärnkraft och naturgas som gröna energikällor, trots oenighet om huruvida energislagen verkligen förtjänar att betecknas som hållbara.

Enligt Financial Times fattades beslutet efter att medlemsländer som stöder kärnkraft samt medlemsländer i södra och östra Europa krävde att EU:s så kallade taxonomi inte ska straffa energikällor som står för merparten av ländernas elproduktion. Frankrike, Finland och Tjeckien hör till de länder som stöder kärnkraften.

Taxonomin är EU:s system för att styra investeringar i en riktning som är hållbar för miljön och klimatet.

Villkoret för att ett kärnkraftverk ska ses som en grön investering är enligt kommissionens utkast till förslag bland annat att det finns en plan och finansiering för projektet och att det finns en plats för det radioaktiva avfallet. Projekten ska ha fått bygglov före 2045.

Investeringar i gaskraftverk skulle betecknas som gröna om utsläppen är betydligt lägre än för kolkraftens del.

EU-länderna och en expertpanel kommer att granska förslaget. Det är möjligt att förslaget kommer att modifieras innan det publiceras senare i januari. Därefter kan EU-länderna och EU-parlamentet ta ställning till det.

Källor: Reuters, AFP, STT, Yle Uutiset, Europaportalen