Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Bostäder planeras på ö utanför Westend - väcker missnöje

Från 2015
Uppdaterad 18.11.2015 12:26.
Tvijälp i Esbo

Bostäder, broar och hamnar ska förändra området kring stranden i Westend, Esbo. Tanken på att utveckla de natursköna holmarna rör upp känslor.

Holmarna Tvijälp, Fölisholmen och Småholmen kan i framtiden bli friluftsområde eller bostadsområden om planen blir verklighet. Stadsplaneringsnämnden behandlade saken för en vecka sedan men ärendet bordlades.

- Allting är ännu i planeringsskede, säger Torsti Hokkanen som är chef för stadsplaneringen i Esbo.

Om det börjar byggas på holmarna gissar han att det skulle kunna ske i början av nästa årtionde.

Det är onödigt att exploatera och urbanisera en holme på det här sättet.

Fred Granberg (SFP)

Nej till snabba klipp

Planen är att bygga fasta bostäder på Tvijälp, holmen som ägs av Esbo stad. Enligt Hokkanen handlar det om ett tiotal bostadshus.

Fullmäktigeledamot Fred Granberg (SFP) är skeptisk gentemot planerna för Esboholmarna.

- Då urbaniseras holmen, säger han.

Fred Granberg i Esbo
Bildtext Fullmäktigeledamot Fred Granberg (SFP) vill inte att Esboholmarna ska urbaniseras och menar att staden på det här sättet bara vill tjäna pengar.

Därtill diskuteras broar vidare till grannholmarna, Småholmen till Öster och Fölisholmen till väster. En bro från fastlandet till Tvijälp skulle eventuellt stänga av den inre farleden för segelbåtar.

Enligt stadsplaneringen skulle en eventuell bro byggas med segelbåtarna i åtanke, men Granberg är rädd att de styrs ut på djupare vatten.

- Konstigt, i Esbo finns tillräckligt mycket plats för att bygga bostäder på fastlandet. Det är onödigt att exploatera och urbanisera en holme på det här sättet.

Att bygga bostadshus känns lömskt, då handlar det inte om att bjuda ut folket på rekreation utan bara om att kvittera ut pengar.

Fred Granberg, (SFP)

"Staden vill bara tjäna pengar på det här"

Enligt Granberg är skärgården och holmarna i Esbo unika.

- Dess prägel borde Esbo bevara i ställe för att otåligt klippa till i hopp om pengar till staden, säger han.

Esbo har länge ägt Tvihjälp, men i dag används den inte. Granberg är inte emot att holmen skulle användas för fritidsverksamhet, men bostäder vill han inte se där.

- Att bygga bostadshus känns lömskt, då handlar det inte om att bjuda ut folket på rekreation utan bara om att kvittera ut pengar.

Idén är att utveckla friluftsområdena på ett småskaligt sätt som tar omgivningen i beaktande.

Torsti Hokkanen, chef för stadsplaneringen i Esbo

Torsti Hokkanen från stadsplaneringen håller inte med.

- Vi är inte ute efter att finna en lösning på bostadsbristen eller tjäna pengar.

Syftet är i det här skedet enligt Hokkanen att öppna diskussion och granska de olika möjligheterna.

I det inre faret ser man nog främst småbåtar och aktersnurror.

Kommodor Lars Hongelin, Westend Sailors

- Idén är att utveckla friluftsområdena på ett småskaligt sätt som tar omgivningen i beaktande, säger Hokkanen.

Han ser området som värdefullt, och poängterar att den känsliga naturen ska bevaras. Området som det nu är ska tryggas och stärkas, servicen utvecklas.

Måste vara motiverat

Kirsi Louhelainen (Gröna) som är vice ordförande för stadsplaneringsnämnden är heller inte övertygad, främst för att det ter sig oklart precis varför fasta bostäder skulle byggas på holmen och inte någon annanstans.

Hon är öppen för att utveckla nya sätt att ta sig till holmarna, men tycker att fasta bostäder kräver att byggandet verkligen är motiverat.

- Huvudsaken är att man inte bygger bara för att det råkar finnas ett tomt område, säger hon.

Då Esbo blev stad 1971 införskaffade man holmarna för just rekreations- och boendeändamål.

Lars Hongelin, kommodor Westend Sailors

På Westendfronten intet nytt

Lars Hongelin har bott i Westend i över 50 år, närmare bestämt sedan 1960. Planerna på att göra något med öarna utanför Westend är inget nytt påfund.

- Då Esbo blev stad 1971 införskaffade man holmarna för just rekreations- och boendeändamål. Sen drog den gröna vågen fram och planerna bordlades, kommer Hongelin, själv tidigare aktiv kommunalpolitiker, ihåg.

Så länge holmarna utnyttjas på ett miljöanpassat sätt tycker Hongelin inte att byggnation av marken är av ondo.

Lars Hongelin.
Bildtext Lars Hongelin.
Bild: Yle / Ted Urho

Bro inget hinder för seglare

Lars Hongelin är en passionerad seglare och har sedan tio år tillbaka lett segelföreningen Westend Sailors, ett segelsällskap som hans far i tiderna grundade.

Han tror inte att en bro på något sätt skulle ställa till det för fritidsbåtarna.

- Då man seglar ut från Hagalund har man flera rutter att välja mellan. I det inre faret mellan Westend strand och Tvijälp ser man nog främst småbåtar och aktersnurror, säger Hongelin.