Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Lägre självmordsrisk bland homo- och bisexuella män i liberala länder

Från 2022
Uppdaterad 03.01.2022 12:00.
Pride-parad i Kiev
Bildtext Finland är ett av länderna där attittyderna till sexuella minoriteter är bäst.
Bild: EPA/ROMAN PILIPEY

Homo- och bisexuella män som bor i länder där sexuella minoriteter accepteras löper klart lägre risk för självmord och depression än de som bor i länder där minoriteter fördöms.

I den nya studien deltog över 100 000 män och den är publicerad av American Psychological Association.

Självmordsbenägenheten sjunker också betydligt när en homo- eller bisexuell man flyttar till ett land med positivare attityder till minoriteter. Risken sjunker i synnerhet efter att personen levt minst fem år i sitt nya hemland.

Enligt forskarna skapar minoritetsfientliga lagar, praxis och attityder strukturell diskriminering. Det här påverkar livet för homosexuella och deras psykiska hälsa och välmående – bland annat ökar risken för isolation.

Också känslan av att vara tvungen att gömma sin sexuella läggning kan påverka det psykiska välmåendet. Negativa attityder hos andra kan också påverka personernas syn på sig själv.

Finland högt uppe bland de mest liberala länderna

Forskarna jämförde länderna på basis av 15 kriterier.

Studien jämförde bland annat attityder och lagstiftning gentemot minoriteter i olika länder. Nederländerna toppade listan på mest liberala länder, följt av bland annat Sverige, Danmark och Finland.

De mest negativa attityderna mot sexuella minoriteter fanns i Libanon, Ryssland och Belarus.

Risken för att begå självmord var störst bland personer som tillhörde sexuella minoriteter i Turkiet och Ryssland, depression var vanligas i Ukraina.

123 000 män från nästan 50 länder i Europa och Asien deltog i undersökningen. 12 000 av männen hade flyttat från länder där sexuella minoriteter fördöms till länder där de accepteras.

– Sexuella minoriteters ställning har förbättrats märkbart under de senaste årtiondena, i synnerhet när det gäller lagstiftning och förändringar i folks attityder, säger Anna Keski-Rahkonen som är professor i psykisk hälsa vid Helsingfors universitet.

Det här betyder inte ändå att det inte skulle finnas saker som kan förbättras också i vårt land.

Hatbrott och hatretorik förekommer i för hög grad i Finland

I Finland är antalet hatbrott fortfarande för högt, dessutom förekommer oroande mycket hatretorik. Också minoriteternas ställning kunde stärkas och ställningen för dem som söker asyl kunde förbättras.

Keski-Rahkonen påpekar också att det inom samma land kan finnas miljöer som är mycket positivt inställda till sexuella minoriteter, och andra som är diskriminerande mot minoriteter.

Jukka Lehtonen, äldre forskare i genusforskning vid Helsingfors universitet bekräftar att var man bor påverkar hur man ser sin på och bygger upp egen sexualitet.

– Om man lärt sig att acceptera sin egen homo-, bi- eller pansexualitet så försvinner inte den här acceptansen trots att man skulle flytta. Då ser man inte andras negativa beteende som något man själv orsakat, man ser det som orättvis diskriminering, säger Lehtonen.

Det här avspeglas också i en undersökning om unga som tillhör sexuella minoriteter som gjordes i Finland år 2013.

Unga som bodde på större orter med mer positiva attityder till sexuella minoriteter uppvisade mindre tecken på självdestruktivitet och självskadebeteende än unga som bodde på mindre orter.

Till exempel var självmordsförsöken bland transunga i huvudstadsregionen färre än bland transunga på andra orter

– Också i Finland har folk flyttat till större städer för att slippa fördomsfullhet, säger han.