Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Infektionsöverläkare varnar för brist på vårdpersonal – föreslår kortare karantän

Ambulans utanför Brosjukhuset i Mejlans i Helsingfors. Det finns snö på marken.
Bild: Janne Järvinen / Yle

Så många personer insjuknar eller exponeras för coronaviruset att för samhället kritiska funktioner börjar vara i vågskålen, anser infektionsöverläkare Asko Järvinen vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Han efterlyser snabba åtgärder för att till exempel förkorta karantäntiden, rapporterar Yle Uutiset.

– Vi vet att antalet smittade ungefär fördubblas med två dagars mellanrum. Sjukhusens vårdkedja från den specialiserade sjukvården till hemvården är svårt belastad. Personal som insjuknar och de betydande patientmängderna har medverkat till att det börjar vara krångligt att erbjuda och organisera vård, säger Järvinen.

Att förkorta karantäntiden från tio till sju dagar skulle enligt Järvinen inte påverka spridningen av viruset så mycket. Det skulle däremot göra det möjligt för symtomfria personer att snabbare återvända till arbetet.

Järvinen: Smittspårningen saknar betydelse på större orter

Järvinen anser att den gamla strategin inom bekämpandet av coronan inte längre fungerar. Han anser till exempel att tiden för smittspårning är förbi åtminstone på större orter.

Infektionsöverläkare Asko Järvinen medverkar i programmet Morgonettan i TV1.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

Järvinen efterlyser nya spelregler om vem som ska testas, hur hemtesterna ska användas och hur sjukdomsfrånvaro ska genomföras i fortsättningen.

– I och med omikron blir sjukskrivningarna längre än den tid som de anställda vid de flesta företagen får vara borta genom att själv sjukanmäla sig, säger han.

Järvinen understryker att anvisningarna borde vara klara och tydliga samt identiska för alla.

Själv efterlyser infektionsöverläkaren att vi alla ska minimera kontakterna till andra personer än de som finns i det egna hushållet.

– På det sättet skulle vi kunna bromsa spridningen av viruset, säger Järvinen.

HS: Kvinnokliniken påverkas

Samtidigt rapporterar Helsingin Sanomat att coronafallen bland vårdpersonalen påverkar Kvinnoklinikens verksamhet.

Över tio vårdanställda är jämt frånvarande på grund av covid-19, säger Tomi Mikkola som är linjedirektör vid enheten Kvinnosjukdomar och förlossningar inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Mikkola hoppas av människor följer restriktionerna och vaccinerar sig.

Artikeln är en förkortad översättning av Yle Uutisets artikel HUSin Asko Järvinen varoittaa yhteiskunnan kriittisten toimintojen vaarantumisesta: "Meiltä loppuvat käytännössä työntekijät". Artikeln har kompletterats med uppgifter från Helsingin Sanomat.