Hoppa till huvudinnehåll

Yle svarar

Yle svarar: Efter Nios målgrupp är finlandssvenskar, men Svenskfinland är ingen bubbla

Från 2022
På blå bakgrund en vit ruta med texten Yle svarar.

Vi publicerar skriverier, svar och rättelser som Yle skickat till tidningar. Det här svaret har skickats till Hufvudstadsbladet och Västra Nyland 4.1.2022.

Clara Kämpe undrar i en insändare i Hufvudstadsbladet och Västra Nyland (31.12) varför Efter Nio använder sig av finskspråkiga gäster och vem som hör till programmets målgrupp. Kämpe har rätt i att Svenska Yles tv-program uppskattas för att de är på svenska. Det här får vi regelbundet respons på och tack för också av finskspråkig publik. Utgångsläget är att de gäster som medverkar i programmet talar svenska och målgruppen för programmet är fortsättningsvis framför allt finlandssvenskar, men när vi planerar programmet utgår vi från programmet som helhet - vi vill erbjuda ett så bra innehåll som möjligt. Därför väljer vi ibland att bjuda in även finskspråkiga gäster. All finska i programmet textas till svenska.

Svenskfinland är ingen bubbla och språket kan inte vara det enda som styr valet av innehåll och gäster. När redaktionen väljer en gäst som talar finska handlar det i första hand om att personen kan ge programmet ett nytt och intressant perspektiv. Trots det kommer Efter Nio att förbli ett finlandssvenskt program också i fortsättningen.
Annika Löfgren,
ansvarig producent, Svenska Yle