Hoppa till huvudinnehåll

Välfärdsområdesval 2022

Samlingspartiet och De Gröna villigast att ge avkall på närservice i Västra Nylands välfärdsområde

Från 2022
Uppdaterad 05.01.2022 09:34.
En ambulans är parkerad utanför jouren vid Lojo sjukhus.
Bildtext Nästan alla kandidater vill att Lojo sjukhus och bb finns kvar i framtiden.
Bild: Marica Hildén / Yle

Kandidaterna i Västra Nylands välfärdsområde är väldigt ense om att Lojo sjukhus och förlossningsavdelning ska finnas kvar också i framtiden. Däremot är de mer splittrade när det gäller om man kan göra avkall på närservicen.

Det finns inte någon risk att Lojo bb kommer att läggas ner. Åtminstone om man tittar på de svar som kandidaterna gett på frågorna i Yles valkompass inför välfärdsområdesvalet.

Nästan alla kandidater i riksdagspartierna i Västra Nylands välfärdsområde är mer eller mindre ense om att sjukhuset ska finnas kvar i framtiden.

Kandidaterna är inte lika eniga när det gäller att ge avkall på servicen på hemorten ifall det gynnar hela välfärdsområdet.

De Gröna och Samlingspartiet är mest benägna att dra in närservice till förmån för hela välfärdsområdet, medan kristdemokraterna och centern är mest emot det. SFP är det parti där det finns flest kandidater som är helt av annan åsikt.

När det gäller att acceptera att bostadsorten påverkar tillgången till service är det Vänsterförbundets kandidater som tydligast motsätter sig påståendet. Hela 70 procent är helt av annan åsikt och 19 procent delvis av annan åsikt. Bland samlingspartiets kandidater är bara 9 procent och bland De Grönas kandidater 12 procent av annan åsikt.

Samlingspartiets och De Grönas kandidater är också mest positivt inställda till att ett möte på distans med social- och hälsovården är tillräckligt som första kontakt på glesbygden. Också här ställer sig vänsterförbundet och centern mest kritiska till påståendet.

Här kan du bekanta dig med hur Västra Nylands välfärdsområde och de politiska styrkeförhållandena ser ut.

Här hittar du alla kandidater i Västra Nylands välfärdsområde. Välfärdsområdesvalet går av stapeln den 23 januari. Förhandsröstningen sker i Finland 12–18 januari 2022 och utomlands 12–15 januari.

Diskussion om artikeln