Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Hur luktar det egentligen vid reningsverket i Vasa – staden begär in luktobservationer

Från 2022
Uppdaterad 04.01.2022 13:35.
Påttska reningsverket i Vasa.
Bildtext Påttska reningsverket i Vasa.
Bild: Yle /Antti Kuusiniemi

För ett år sedan stoppades detaljplanen för området nära reningsverket i Vasa – luktproblemen var inte utredda, ansåg Högsta förvaltningsdomstolen. Nu ska lukten vid Påttska utredas.

Under hela det här året kan man bokföra luktobservationer i en karttjänst via Vasa stads hemsidor. På det här sättet vill man få in en så heltäckande bild som möjligt av vilka luktolägenheter Påttska reningsverket på Brändö egentligen medför.

Vem som helst är välkommen att delta i undersökningen – den riktar sig alltså inte endast till de boende i reningsverkets absoluta närområde. I samband med att man registrerar en luktobservation måste man uppge sitt namn – det här är en åtgärd för att minska mängden falska observationer.

I slutet av år 2020 förkastade Högsta förvaltningsdomstolen detaljplanen för tvålfabriksområdet på Brändö i Vasa, bland annat med hänvisning till outredda luktolägenheter från Påttska reningsverket.

I detaljplanen planerades flera stora bostadshus i reningsverkets absoluta närhet, där den gamla tvålfabriken fortfarande står idag.

Vasa stad uppger att de insamlade luktobservationerna kommer att användas i den fortsatta planeringen av markanvändningen i närheten av Påttska reningsverket.

Diskussion om artikeln