Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Efter nedskärningar, motioner och tömningar av fastigheter: Nu flyttar Åbo Akademis specialföreningar in i Geologicum

Från 2022
Uppdaterad 05.01.2022 11:51.
Geologicum
Bildtext Geologicum byggdes på 1830-talet och har rum i olika storlekar. Delar av fastigheten är skyddade, som läktaren "Knarren" på bilden.
Bild: Arash Matin / Yle

Specialföreningarna vid Åbo Akademi får ett helt hus till sin användning. Vägen hit var stormig och ännu för ett år sedan protesterade studerande mot nedskärningar av föreningslokalerna.

Specialföreningar vid Åbo Akademi får framöver ha möten och planera sin verksamhet med utsikt mot domkyrkan.

Från och med januari flyttar 21 specialföreningar in i byggnaden Geologicum vid domkyrkotorget. Precis som namnet på byggnaden avslöjar, studerade tidigare universitetets geologer här.

Geologicum
Bildtext Så här ser Geologicum ut från utsidan.
Bild: Arash Maitn / Yle

Hösten 2021 flyttade alla naturvetenskapliga ämnen in i nybygget Aurum och Geologicum blev tomt.

Nu fyller specialföreningarnas verksamhet föreläsningssalarna och universitetslärarnas gamla kontor.

Åbo domkyrka
Bildtext Usikten från specialföreningarnas nya högkvarter vid dokmyrkotorget är inte pjåkig.
Bild: Arash Matin / Yle
Geologicum. Tomt klassrum vid Åbo Akademi.
Bildtext Matematikerna flyttade in i Geologicum efter geologerna år 2017, efter att fastigheten renoverades. Krittavlan hämtades hit enkom för matematikundervisningen.
Bild: Arash Matin / Yle

Annorlunda användning

Ordförande för Åbo Akademis studentkår, Veera Granroth, är väldig tacksam över att specialföreningarna får ett helt hus till sin användning.

– Det är en fin möjlighet ÅA har gett oss. Det har funnits ett stort behov på lokaler för studerande. Vi är jätteglada, säger Veera Granroth.

Veera Granroth
Bildtext Enligt ÅAS ordförande Veera Granroth fick alla föreningar som ansökte om det plats i Geologicum.
Bild: Arash Matin / Yle

Geologicum finns invid Åbo Akademis huvudbyggnad, drygt en halv kilometer från fakultetsbyggnaderna.

Geologicum
Bildtext Några specialföreningar har huserat i Geologicum redan innan 2022.
Bild: Arash Matin / Yle

Eftersom specialföreningarnas tidigare lokaler fanns i samma byggnader som föreläsningarna, kommer rummen i Geologicum inte uppfylla samma funktion.

– Det här är annan sorts lokaler än de som finns på campus. Det är jätteviktigt att det fortsättningsvis finns ställen på campus där man kan ta en kopp kaffe mellan föreläsningarna. Geologicum är främst till för specialföreningarnas verksamhet.

Geologicum
Bildtext Det gamla möblemanget har lämnats kvar i Geologicum. Specialföreningarna får avgöra vad som behövs då de flyttar in.
Bild: Arash Matin / Yle

Granroth säger att sociala rum för studeranden på campus är viktiga både för att man ska orka studera, men också för att man ska lära känna nya människor.

Protest mot nedskärningar

Orsakerna till att studenterna överhuvudtaget behövde nya lokaler att vistas i är många.

Vi har inte speciellt varit ute efter att skära ned i studentföreningarnas lokaler. Jag förstår att det kan ha sett ut så och det är jag ledsen över

Heidi Backman, direktör för universitetsservice

Byggnaderna Axelia och Gadolinia tömdes under hösten i samband med att fakulteten för Naturvetenskaper och teknik flyttade till nybygget Aurum. Samtidigt skar Åbo Akademi ner på fastighetsytor på grund av besparingar.

Flera specialföreningar blev av med sina rum, möteslokaler och kanslier.

Enligt Åbo Akademis direktör för universitetsservice, Heidi Backman, är fastigheten Aurum över 40 procent mindre än fakultetens tidigare byggnader.

Heidi Backman i svart jacka poserar framför stadshuset i Grankulla.
Bildtext Arkivbild. Åbo Akademis direktör för universitetsservice, Heidi Backman, säger att beslut om lokalernas framtid ska fattas i dialog med studerande och personal.
Bild: Yle/Christoffer Kaski

Backman säger att studerandena inte var de enda som drabbades av lokalbristen, utan samma sak gällde personalen och annan verksamhet.

– Vi har inte speciellt varit ute efter att skära ned i studentföreningarnas lokaler. Jag förstår att det kan ha sett ut så och det är jag ledsen över. Jag hoppas Geologicum delvis kan besvara de behov som finns, säger Heidi Backman.

Det blir kanske annorlunda än det är nu, men det ska ju bli bra

Heidi Backman, direktör för universitetsservice

I januari 2021, i samband med bygget av Aurum och nedskärningarna, skrev ÅAS fullmäktige en motion till Åbo Akademis ledning under rubriken “Sluta skära ner i vårt studieliv!”.

Fullmäktige motiverade sig med att det är studentföreningarna som skapar studielivet vid Åbo Akademi och att studielivet, tillsammans med utbildningslinjerna, är faktorn som lockar nya studerande till universitetet.

Enligt Backman planeras nu hur universitetets lokaler, bland annat studerandenas rum utöver dem i Geologicum, i framtiden används.

Aurum
Bildtext Arkivbild. Åbo Akademi delar fastigheten Aurum med Åbo universitet.
Bild: Arash Matin / Yle

Framtida undervisningsmodeller spelar roll i hur universitetets fastigheter utnyttjas, till exempel om de ska lämpa sig för hybridstudier, närstudier eller distansstudier.

– Det är svårt att säga precis hur det kommer att bli. Det blir kanske annorlunda än det är nu, men det ska ju bli bra. Vår ambition är att vi ska ha bättre och mer ändamålsenliga utrymmen.

Mer rum för umgänge i "kvarteret stjärnan"

Åbo Akademis fastighetschef, Ari Ahokas, visar runt bland spännande skrymslen och öppna salar i Geologicum.

Ari Ahokas
Bildtext Enligt Åbo Akademis fastighetschef, Ari Ahokas, har studerandena sammanlagt 1100 kvadratmeter fastighetsyta i Geologicum.
Bild: Arash Matin / Yle

Studentföreningarna får mera yta att verka på här, jämfört med tidigare. Ahokas säger att det finns plats för små möten i enskilda rum och stora möten vid träläktaren "Knarren", som fått namn enligt hur den låter.

I det gamla biblioteket kan studerande umgås och studera över ämnes- och specialföreningsgränserna.

Enligt Ahokas saknar Geologicum en festlokal och det var aldrig meningen att en sådan skulle finnas.

– Det är förbjudet att festa i det här huset, säger Ari Ahokas.

Geologicum
Bildtext Geologicum är en stor byggnad i flera våningar.
Bild: Arash Matin / Yle

Då Axelia tömdes, stängde Kemistklubbens klubblokal efter en verksamhetstid på flera årtionden. En ny lokal finns inte i Aurum och frågan om hur motsvarande klubblokalers framtid på campus ser ut blev aktuell.

Det är Stiftelsen vid Åbo Akademi som hyr ut universitetets fastigheter och de vill inte ta ställning till vilken sorts verksamhet som ordnas i hyreslokalerna.

Enligt Heidi Backman diskuteras frågan med ledningen och studerandena.

– Vi har inga beslut eller riktlinjer. Just nu har vi en sådan här situation och tillsammans måste vi komma fram till hur vi vill ha det i framtiden, säger Backman.

Finns det då en risk för att lokalerna försvinner? Det tror inte Backman i alla fall.

– Inte vill jag säga det. Vi har inga sådana tankar. Vi har förstås stor förståelse för att verksamheten är viktig för studentföreningarna.

Enligt Backman har Åbo Akademi anmält intresse för den nya fastigheten som ska byggas på tomten där Gadolinia nu står, "kvarteret stjärnan".

– I den fastigheten tänker vi att vi ska satsa på mötesplatser och social samvaro, och samla sådana funktioner just i den byggnaden.

Åbo Akademis byggnad Gadolinia.
Bildtext Arkivbild. Fastigheten Gadolinia rivs i år. En ny byggnad ska byggas upp istället.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Sociala lokaler av olika sort är viktiga för att universitetets kärnverksamhet, utbildningen och forskningen, ska vara framgångsrik, säger Backman.

– Man kan inte ha bra undervisning eller bra inlärning och forskning om det inte finns mötesplatser där man kan träffas och ha olika typer av samvaro. Det måste finnas, det är väldigt viktigt.

Specialföreningarna vid Åbo Akademi får ett helt hus till sin användning

6:45

Diskussion om artikeln