Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet går trögt i Lovisa och Sibbo – bättre sprutt på i Borgå

Uppdaterad 05.01.2022 13:14.
Barn som hoppar i gymnastiksal.
Bildtext Parkour är en träningsmetod som går ut på att smidigt klara olika typer av hinder utan hjälpmedel (Arkivbild från Ekenäs).
Bild: Maria Wasström/Yle

De östnyländska kommunerna ger efter ett första år både tummen upp och tummen ned för den så kallade Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. I synnerhet i Lovisa har det varit trögt och informationsgången har haltat.

Lovisa stad har ända sedan start varit med i det riksomfattande projektet Finlandsmodellen för hobbyverksamhet.

Tanken med Finlandsmodellen är att öka barns och ungas välmående. Det här sker bland annat genom att alla barn och unga efter skoldagen har tillgång till en avgiftsfri hobby.

I praktiken handlar det om att en aktör arrangerar en aktivitet i samarbete med skolan – en aktivitet som barnet gillar och själv valt.

Finlandsmodellen - eller Lovisamodellen som den kallas i Lovisa – koordineras av kultur- och fritidstjänsterna tillsammans med skolväsendet.

Eleverna hade inte fått information

Enligt projektkoordinatorn, idrottsinstruktör Karolina Hovi, har det gått ganska trögt och ungdomarna har visat bara ett blygsamt intresse.

– Det stämmer helt. Vi har en mängd klubbar som inte är igång överhuvudtaget eftersom det kommit för få anmälningar - till vissa inte ens en handfull, säger Hovi.

Enligt Hovi kan man åtminstone delvis skylla på informationsgången.

– Jag var nyligen till de båda högstadierna för att puffa för verksamheten. Det visade sig då, att största delen av eleverna inte hade fått någon som helst information, säger Hovi.

Hovi tror att informationen om fritidsverksamheten nog gått från skolan till föräldrarna via Wilma, men att föräldrarna inte informerat sina barn.

– Samarbetet med skolorna är också utmanande. Jag tror att man i många skolor tänker som så, att det räcker med de aktiviteter som skolorna själva arrangerar för sina elever, säger Hovi.

Karolina Hovi på Plagen
Bildtext Projektkoordinator Karolina Hovi håller i trådarna för Lovisamodellen (Arkivbild).
Bild: Yle/ Mira Bäck

Backhoppning fungerar inte i Lovisa

Våren 2021 var Lovisa stad med i pilotskedet av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet för skolungdomar.

Informationen om projektet och en förfrågan om vilka hobbyverksamheter man önskade sig gick då ut till skolorna.

Enligt Karolina Hovi kan det bland annat ha varit coronaepidemin och distansundervisningen som gjorde att informationen inte gick fram ordentligt.

– Det fanns dessutom för många alternativ. Till exempel backhoppning, vilket inte är realistiskt i Lovisa. Väldigt få elever svarade på förfrågan. Nu jobbar jag på att göra en mera realistisk förfrågan om vad skoleleverna i Lovisa kunde tänka sig att göra efter skoltid, säger Hovi.

Bowling och e-sport på kommande

Trots en trög start, har det ändå funnits hobbygrupper som fungerat utmärkt.

– Ute i byarna har det fungerat fint. Till exempel i Isnäs - där det inte tidigare funnits organiserad klubbverksamhet – har vi fått igång verksamhet och det samma gäller Strömfors bruk, säger Hovi.

Ett annat glädjande exempel är parkour-klubbarna. Parkour är en träningsmetod som går ut på att smidigt klara olika typer av hinder utan hjälpmedel.

Den fritidsaktiviteten var också nationellt sett den mest efterfrågade inom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet.

– I Lovisa har vi fyra sådana klubbar igång, säger Hovi.

Parkour hör säkert till de klubbar som kommer att fortsätta, men under vårterminen ska också fyra nya klubbar i andra verksamhetsformer startas.

– Jag jobbar som bäst med det. Bland annat handlar det om bowling, design och e-sport (spel på datorer eller spelkonsoler), berättar Hovi.

En ung kille med glasögon och hörlurar med mikrofon sitter framför en dator.
Bildtext En ny hobbygrupp inom ramen för Lovisamodellen är e-sport.
Bild: Aleksei Gorodenkov / Alamy/All Over Press

Samma erfarenheter i Sibbo

Också i Sibbo har man liknande erfarenheter som i Lovisa.

– Ja-a, hur ska jag nu säga. Jag tycker att det hela kom med väldigt kort varsel för snart ett år sedan och på kommunen har man kanske inte varit riktigt medveten om hur mycket arbete som krävs, säger Sibbo kommuns idrottskoordinator Maria Sundman.

Trots allt har det ändå i Sibbo arrangerats 89 olika hobbyverksamheter med 806 deltagare. Eleverna i lågstadiet nådde vi bra, men eleverna i högstadiet lyckades vi inte nå lika effektivt, säger Sundman.

– Den stora utmaningen nu blir att nå högstadieeleverna, säger Sundman.

För att nå dem kommer idrottskoordinator Maria Sundman att besöka högstadierna personligen.

Enligt en undersökning som gjorts, har eleverna inte varit medvetna om att det i Sibbo finns ledda hobbygrupper.

– Vi måste också vara i kontakt med rektorer och lärare, som ju i sin tur har kontakt med eleverna. Wilmameddelanden räcker inte, eftersom kanske inte alla föräldrar nås den vägen. Ett allmänt meddelande över Wilma går förbi, säger Sundman.

En iakttagelse som Sundman gjort, är att de kurser som marknadsförts av lärare säljer slut på nolltid.

– Vi måste fortsätta med det som lyckats och förändra där vi inte lyckats så bra. Det här är en bra modell, men vi har inte riktigt ännu rutin. Vi behöver få det att rulla. Det är så nytt ännu och söker fortfarande sin form, säger Sundman.

Olika ställningar och gymredskap i snön utanför en grön byggnad.
Bildtext Eleverna i Sibbo kommuns två högstadier i skolcentret Nickby hjärta var svåra att nå med information om vilka hobbygrupper som finns.
Bild: Yle / Mira Bäck

Verksamhet i 15 skolor i Borgå

I Borgå är erfarenheterna av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet kanske snäppet bättre än i Sibbo och Lovisa.

– Vi har fått igång verksamheten riktigt fint. Klubbar har startats och barnen är med. Sakta men säkert ökar också utbudet. Den största utmaningen har varit att få tag på handledare, säger Pia Angeria, Borgå stads projektkoordinator för hobbyverksamhet.

I höstas hade Borgå stad cirka 40 klubbar med olika slag av ledd verksamhet i 15 olika skolor.

– Parkourklubbarna fylldes genast och det som kanske överraskade, var en körklubb som snabbt fylldes med maximala antalet deltagare, säger Angeria.

Så pass bra har Finlandsmodellen för hobbyverksamhet fungerat, att Borgå stad ämnar ansöka om finansiering också för nästa läsår.

– Vilka kriterier som gäller för nästa läsår vet jag ännu inte. De offentliggörs nu i januari, säger Angeria.