Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Mängden ejdrar fortsätter minska – rovdjuren påverkar både förökningen och ådans beteende

Åda som ruvar sina ägg. Två ägg syns under stjärten.
Bildtext Den ökade mängden rovdjur gör att ejderstammen minskar dramatiskt. Tidigare gynnades ejderns häckning av det uppvärmda klimatet.
Bild: Petteri Saario / DocArt

Minkar, mårdhundar och havsörnar förstör ejderns häckning. Enligt ny forskning gynnar inte längre klimatuppvärmningen ejderns förökning, utan istället leder den ökade mängden rovdjur till att ejderns häckning har senarelagts.

Ejderns beteende påverkas av hotet om rovdjur.

Tidigare har man konstaterat att rovdjur, såsom havsörn, mink och mårdhund, påverkar ejderns förökning negativt, speciellt om de dödar ejderhonan, ådan.

Enligt ny forskning gör hotet om rovdjur att ejdrarna använder mera till tid till att leta efter säkra ställen att bygga bo på och därför inleds häckningen senare.

– I dagsläget häckar ejdern i genomsnitt allt senare, då klimatförändringen egentligen borde driva arten att häcka allt tidigare, säger överintendent Aleksi Lehkoinen från Naturhistoriska centralmuseet vid Helsingfors universitet i ett pressmeddelande.

På grund av det varmare klimatet förbättrades ejderns häckningsframgång under 1990-talet fram till början av 2000-talet. Det ökade antalet rovdjur har ändå sett till att ejderstammen minskat betydligt under de senaste tio åren, trots att det varma klimatet varit till ejderns fördel.

Ejdern hotas från flera håll

Trots att många ådor inleder häckningen senare, häckar också en del tidigt. Häckningstiden har med andra ord en större spridning än tidigare.

Det betyder att då en del ejderungar håller på att kläckas, håller senare häckare på att lägga ägg. Forskare undersöker om en senare häckning kan vara en bättre strategi för ejdern när det gäller att undvika rovdjur.

– Havsörn, mink och mårdhund påverkar ejderns förökning i allt högre grad. En stor del av ejderbona plundras redan i ett tidigt skede och kullarna är utsatta för oerhört kraftig predation på sjön, berättar Markus Öst, akademilektor i miljöbiologi vid Åbo Akademi.

Det är främst havsörnens tillväxt som påverkar ejderns förökning negativt, men också invasiva rovdjursarter, som mink och mårdhund, som ökat i mängd.

Havsörn flyger över havet och tar en ejderunge.
Bildtext En ejder ute på öppet vatten är ett lätt byte för havsörnen.
Bild: Niclas Nordlund/Privat.

Enligt Öst kommer ejdern i kläm mellan rovdjuren.

– Om ejdern häckar för långt ute i skärgården är örnen ett hot. Häckar den för långt inne i skärgården hotar istället minken och mårdhunden.

Enligt Öst kan människan hjälpa ejderns häckning genom att avlägsna invasiva rovdjursarter, som mink och mårdhund.

Också människans närvaro gör att rovdjuren håller sig på avstånd.

Forskningen är gjord på Tvärminne Zoologiska i Hangö. Enligt Markus Öst är läget motsvarande för ejderstammen i Åbolands skärgård.