Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Ansökningar om bygglov inför bostadsmässan i Lovisa trillar långsamt in men tidtabellen håller fortfarande: "Planeringen är halva jobbet och alla parter vet vem som gör vad"

Från 2022
Bild tagen uppifrån av byggabeten på bostadsmässområdet. Man har tagit bort träd och byggt vägar.
Bildtext Mässområdet ligger vid Drottningsstranden i Lovisa. Arkivbild.
Bild: Niko Laurila / Lovisa stad

Det är ett och ett halvt år kvar till bostadsmässan i Lovisa. Tiden kan verka knapp med tanke på planering, beviljat bygglov och att bli färdig med sitt hus. Vid staden är man varken orolig för förseningar eller halvfärdiga hus.

Trots att få byggare i det här skedet ansökt om bygglov för sina hus vid Drottningstranden håller tidtabellen fortfarande. De företag och familjer som ska bygga till bostadsmässan är i olika skeden av sin planering.

– Jag har varit ledig under julen men tror att det är en handfull ansökningar som är under behandling som bäst. De gäller dem som börjar bygga nu på våren, säger projektchef Niina Okkonen.

Området omfattar sammanlagt 35 tomter – 17 småhustomter, inklusive en tomt för gruppbyggande, samt nio tomter av företagstyp och nio tomter för flytande hus.

– Ett flertal har lämnat i ansökningar men jag tror inte att det är själva bygglovsansökan som kommer att äta tid, utan projektens storlek, säger byggnadsinspektör Wilma Lapiolahti.

Bygglovsprocessen uppskattas ta ungefär två - tre månader, men kan gå snabbare om ansökan är väl gjord.

Lapiolahti nämner det inplanerade höghuset och två radhus och att det är bra att ha planeringen i skick med tanke på att ett och ett halvt år är en relativt kort tid för vilket större projekt som helst.

– Men jag är inte orolig för att det skulle vara något problem för där finns kvalitetsgruppen som i princip valt vilka som får vilken tomt och redan i det skedet borde de ha en viss nivå på sina ritningar, så deras planering är redan ganska långt gången, säger Lapiolahti.

Lapiolahti säger att de som söker om bygglov nog har funderat på det allra mesta så när ansökningarna väl börjar komma in så tror hon inte på större hinder.

Kvalitetsgruppen består av representanter för bostadsmässan och Lovisa stad.

Niina Okkonen står bland gröna träd och grönt gräs. Hon visar med handen hur högt marken ska höjas.
Bildtext Projektchef Niina Okkonen är nöjd med att tidtabellen håller. Arkivbild.
Bild: Yle/ Lone Widestam

Projekchef Niina Okkonen instämmer med Wilma Lapiolahti.

– Tidtabellen håller och byggarna har i planeringen tillsammans med kvalitetsgruppen visat en klar uppfattning om tidsplaner, arbetsinsatser och arbetsfördelningar mellan parterna. Planeringen är ju halva jobbet och alla verkar i det här skedet veta vem som gör vad, säger Okkonen.

Andelslaget Finlands Bostadsmässor har heller inte rapporterat om några problem på vägen.

Finlands bostadsmässa ordnades första gången 1970 i Tusby och har sedan dess varit en återkommande utställning där allmänheten får bekanta sig med nybyggda småhus.

I fjol stod Lojo värd för mässan och i år står Nådendal i tur.

– Bostadsmässan som ordnas i Nådendal i sommar har varit en förebild och jag har besökt den några gånger. Också där har de som nu börjar bygga under våren lämnat in och fått sina bygglov godkänna under hösten 2021, säger Okkonen.

Hus på land och i vattnet, datorskiss.
Bildtext De flytande småhusen är en av mässområdets stora attraktioner.
Bild: Pressbild.

De sannolikt mest iögonfallande husen är de flytande husen. Byggarna har ännu inte lämnat in en bygglovsansökan och de, kommer troligen att vara bland de sista fastigheterna som reses vid Drottningstranden.

– Man kan inte på bygga på vatten så de flytande husen byggs färdig på torra land av ett företag och fästs sedan fast vid stranden. När de anländer är de färdigt utrustade och de kommer troligen först på våren 2023, säger Okkonen.

Också höghuset i fem våningar är moduler som förs till tomten och byggs färdigt på plats.

– Fast de är ju lite speciella i sitt slag så där krävs bra planering och det inverkar på tiden, säger Lapiolahti.

Lapiolahti uppmanar byggarna att ansöka om byggnadslov och börja bygga i tid för att minimera risken för slarv i byggnadsskedet eller dåliga sista minutens lösningar.

– Har man god planering och mycket planerat på förhand med all världens konstruktionsritningar och brandplanering så då kan arbetet löpa väldigt smidigt och tar inte så lång tid. Det beror på projektet och vilken svårighetsgrad det har, säger Lapiolahti.

En bra ansökan är a och o.

– Det som underlättar är om en ansökan är komplett. Det förkortar tiden avsevärt och vi slipper en massa bollande fram och tillbaka. Om vi får in alla papper på en gång så behöver vi inte be om en massa tilläggsuppgifter som i sin tur drar ut på tiden, säger Lapiolahti.

Lapiolahti uppmanar byggare att se över alla bilagor och vid behov själva begära utlåtanden av olika myndigheter.

Skiss över radhus med glasad övre våning.
Bildtext Ett av de planerade husen har bostad nere och växthus uppe. Skiss.
Bild: Lovisa stad / robbesverticalfarmingsolutions

Så här går processen till

I korthet går byggprocessen till så här:

Kvalitetsgruppen gallrade bland tomtansökningarna för Drottningstranden och den 10 juni 2021 bekräftades valet av byggare av Bostadsmässkommittén.

Kvalitetsgruppen har efter det gått eller ska gå genom planer, ritningar och tidtabeller tillsammans med byggarna. När arbetsgruppen godkänt planeringen är det fritt fram att söka om bygglov.

Bygglov behandlas av stadens byggnadstillsyn som godkänner eller avslår ansökan. Men innan en ansökan avslås förs diskussioner om eventuella ändringar eller dokument som behövs för att lovet kan beviljas.

Bygget kan börja efter att lovet vunnit laga kraft två veckor efter beslutet. Under byggskedet följer byggnadstillsynen med så att allt går rätt till.

– Med varje lov kommer det olika villkor och där kan vi bestämma vilka typer av granskningar vi vill göra längs vägen. Det blir ofta fem olika granskningar lite beroende på projektet. Där är ett flertal granskningar innan man får ta det i bruk, säger Lapiolahti.