Hoppa till huvudinnehåll

Välfärdsområdesval 2022

Så ser partierna på beskattning, privata vårdbolag och utländska vårdare – Yles valkompass har svaren om välfärdsområdesvalet

Från 2022
Uppdaterad 06.01.2022 09:13.
Valaffischer på rad i snön.
Bildtext De som väljs i välfärdsområdesvalet ansvarar för hur social- och hälsovårdsservicen arrangeras. Bild på valaffischer i Kyrkslätt.
Bild: Lehtikuva

I flera frågor är partiernas kandidater ganska långt överens, i andra är synen väldigt olika. I alla syns heller inte en tydlig fördelning mellan regerings- och oppositionspartier.

Vi lyfter tre frågor som debatten handlat mycket om inför valet. Frågorna finns också med i Yles valkompass som öppnade i början av veckan.

Aluevaalit-grafiikka

Yles valkompass inför välfärdsområdesvalet

Valkompassen hjälper dig att bekanta dig med kandidaterna i ditt välfärdsområde.

1. Skattefrågan delar fortfarande regeringspartierna

Det är inte de kommande invalda i välfärdsområdesvalet som bestämmer om området ska få uppbära skatt, det beslutet ligger hos riksdagen. Men det är ändå intressant att frågan delar också regeringen så mycket som den gör.

Just nu fungerar det så att välfärdsområdena får pengar för sin verksamhet från statskassan. Hur mycket de får beror på hur många som bor i området och bland annat hur åldersstrukturen och servicebehovet ser ut.

Om välfärdsområdena i framtiden får beskattningsrätt skulle de kunna ha olika skatteprocenter. I dagens läge ser bara Vänsterförbundet och De gröna ut att stöda den idén, medan de andra regeringspartierna är delade i frågan.

Oppositionspartierna är klart emot.

Yles valkompass innehåller också en fråga om välfärdsområdena i framtiden borde ha fler uppgifter än social- och hälsvovårdstjänster och räddningsväsendet. Det har tidigare diskuterats om områdena kunde ansvara för till exempel gymnasier och yrkesskolor.

På den punkten är partierna ganska långt överens, de flesta kandidater vill inte utöka uppgifterna. Det är riksdagen som bestämmer vilka uppgifter välfärdsområdena har.

2. Synen på privata serviceproducenter har en klassisk vänster-höger indelning

Så som det är nu kommer välfärdsområdena i huvudsak att producera sina social- och hälsovårdstjänster själva. Till exempel hälsovårdscentraler, mödra- och barnrådgivning och handikapptjänster produceras av välfärdsområdena.

I dagsläget kan områdena köpa vissa tjänster eller till exempel vårdplatser av privata bolag eller föreningar, men det har också diskuterats att hela serviceproduktionen kunde öppnas för konkurrens. Då skulle till exempel en hälsovårdscentral helt och hållet kunna skötas av ett privat bolag.

Det här är en fråga som delar partierna i en alldeles klassisk politisk höger-vänster indelning där Samlingspartiet är klart för, Vänsterförbundet klart emot.

3. Alla partier vill höja vårdarnas löner – men de är delade kring att rekrytera utomlands

En sak som fått mycket uppmärksamhet de senaste åren är bristen på personal inom vården och om vårdarnas lön borde höjas.

Enligt kandidaternas svar i Yles valkompass är de allra flesta positiva till att höja vårdarnas löner. Endast inom Samlingspartiet syns en tydligt negativ andel, där säger omkring var femte kandidat att vårdarnas löner inte ska höjas.

En möjlig lösning som många lyfter fram är att Finland mer aktivt borde rekrytera vårdpersonal utanför EU. Den här frågan delar partierna mer.

Sannfinländarna är de enda som är klart emot att rekrytera vårdpersonal utanför EU. Men också inom Vänsterförbundet och Kristdemokraterna finns en viss tvekan.

Diskussion om artikeln