Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Den svenska vården borde koncentreras till vissa enheter och hälsostationerna ska ha kvällsöppet – så svarade Egentliga Finlands kandidater i valkompassen

Från 2022
Ingången till hälsovårdscentralen i Pargas
Bildtext Det kan hända att hälsostationerna i framtiden har öppet också kvällstid. Åtminstone anser största delen av kandidaterna i Egentliga Finland som fyllt i Yles valkompass att detta är en god idé.
Bild: Arash Matin/Yle

Tidigare i veckan publicerades Yles valkompass och vi har plockat ut intressanta svar från kandidaterna i Egentliga Finlands valkrets.

I grafiken syns svar från de 474 kandidater som fyllt i valkompassen och som hör till något av partierna i riksdagen.

Kandidaterna mest överens om gratis preventivmedel och mera kvällsöppet vid hälsostationerna

Största delen av kandidaterna var överens gällande flera av valkompassens påståenden. Det gäller bland annat kvällsöppet vid hälsostationerna.

Största delen av kandidaterna anser att hälsostationerna borde ha kvällsöppet för att en smidigare tillgång till vården ska garanteras.

Också när det kommer till evighetsfrågan om att erbjuda gratis preventivmedel till personer under 25 år är kandidaterna för det mesta positivt inställda till förslaget.

Endast Sannfinländska kandidater är till största delen emot förslaget. Nämnas bör att en del kommuner i det kommande välfärdsområdet har redan gått in för att erbjuda gratis preventivmedel till personer under 25 år.

När det kommer till vård på svenska så anser de flesta kandidaterna att servicen kunde koncentreras till vissa enheter för att garantera de språkliga rättigheterna.

I alla andra partier än Vänsterförbundet är majoriteten av kandidaterna för en lösning där särskilda enheter skulle stå för den svenska vården.

När det gäller tillgången till vård överlag finns det större skillnader mellan kandidaterna och partierna. Majoriteten av kandidaterna som fyllt i valkompassen anser att bostadsorten inte ska få påverka tillgången till service.

Undantaget är Samlingspartiet och Rörelse Nu vars kandidater för det mesta anser att bostadsorten får påverka servicenivån.

Privata serviceproducenternas roll och rekrytering utanför EU delar åsikter

Det finns också frågor som visar på större skillnader mellan partierna och som också skapar splittring inom partierna. En sådan fråga är ifall särskilda injiceringsrum för narkotika borde upprätthållas av välfärdsområdet.

Vänsterförbundets och De grönas kandidater är för det mesta för förslaget medan Sannfinländarnas och Kristdemokraternas kandidater är så gott som överens om att injiceringsrum inte ska upprätthållas av välfärdsområdet.

Också när det kommer till upphandling av service från privata serviceproducenter går åsikterna isär.

Kandidater från Rörelse Nu, Samlingspartiet och SFP är mest positiva till att också privata serviceproducenter kunna vara med om upphandling av social- och hälsovårdstjänster i framtiden. Däremot är kandidater från Vänsterförbundet nästan helt emot förslaget. Också SDP:s och De grönas kandidater är för det mesta kritiska till förslaget.

När det kommer till rekryteringar utanför EU för att åtgärda personalbristen inom vården syns en tydlig skillnad mellan kandidaternas svar.

Sannfinländarnas, Vänsterförbundets och Kristdemokraternas kandidater är mest emot en aktiv rekrytering utanför EU för att råda bot på personalbristen inom social- och hälsovården. De gröna, Samlingspartiet och Rörelse Nu är mest positiva till förslaget.