Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo Akademi övergår till distansundervisning – prorektor: "Vi får göra det bästa av situationen"

Från 2022
Uppdaterad 05.01.2022 16:22.
En gul flagga med Åbo Akademis logo.
Bildtext Salstenter är inte tillåtna, och varken fester eller någon form av evenemang får hållas på campus under period 3.
Bild: Arash Matin

Åbo Akademi övergår till distansstudier åtminstone fram till den 20 mars. Undantag görs för kurser som kräver närvaro, så som laborationer, språkkurser och obligatorisk praktik. Restaurangerna på campus håller också öppet.

Även om undervisningen till stor del sker på distans kommer campuset att hållas öppet så mycket som möjligt. Studerande kan boka utrymmen för exempelvis självstudier och grupparbeten, och studentföreningarna har tillgång till sina kanslier och sammanträdesrum.

Åbo Akademis specialföreningar fick nyligen tillgång till nya lokaler i byggnaden Geologicum. Dessa utrymmen kommer fortsättningsvis att vara tillgängliga för studerandena.

Åbo Akademis förhoppning är att det här ger möjlighet till studiesamvaro och socialt umgänge, trots distansstudierna.

– Vi vill inte rucka på studerandenas nyckelrättigheter. Det här är ett nödvändigt ont och fastän vi hoppades kunna öppna upp i det här skedet så måste vi följa med läget, säger prorektor Stefan Willför.

För de kurser som hålls på distans under perioden kommer lärarna att få en vecka extra tid att förbereda kursinnehållet. Det här påverkar inte läsårets periodindelning, utan period 4 startar fortsättningsvis vecka 12. Dekaner och enhetsdirektörer beslutar om vilka kurser som kan kräva närvaro på campus.

Salstenter är inte tillåtna, och varken fester eller någon form av evenemang får hållas på campus under period 3. Disputationer genomförs också på distans.

Personalen fortsätter på distans

För personalen rekommenderas fortfarande distansarbete i period 3.

– Vi har frågats om ÅA kan kräva att studerande använder munskydd och det kan vi inte. Vi kan i princip kräva det av våra anställda, men vi har nu informerat att vi förutsätter att alla som rör sig på campus använder ansiktsmask samt i mån av möjlighet håller säkerhetsavstånd. Så hoppas vi på det bästa, säger Willför.

Åbo Akademi uppmuntrar också till god handhygien och att alla som har möjlighet vaccinerar sig mot coronaviruset.

T.f. rektor vid Åbo Akademi, Mikael Lindfeldt, säger att beslutet inte gjordes lätt.

– Det här är inte ett beslut som vi fattar för att det är något vi vill göra. Vi följer nu bara myndigheternas rekommendationer och det som läget kräver, säger Lindfeldt.