Hoppa till huvudinnehåll

Välfärdsområdesval 2022

Tydliga ideologiska skillnader i områdesvalet – privata företags roll delar partierna

Från 2022
Uppdaterad 10.01.2022 13:18.
Grafik som visar partiers logotyper mot en blå bakgrund med färgade prickar.
Bild: Juha Rissanen / Yle

Partiernas ideologier syns tydligt bland kandidaterna i välfärdsområdesvalet. Vi har analyserat kandidaternas politiska ideologi på basen av svaren i valkompassen.

Inför välfärdsområdesvalet har 6337 kandidater svarat på påståendena i Yles valkompass. Valkompassen mäter vilka värderingar kandidaterna har i olika frågor. Vi frågade också var kandidaterna placerar sig själva på ett så kallat politiskt fyrfält. Anser de sig vara konservativa eller liberala? Höger eller vänster?

I Valkompassen finns det ämnen som helt klart delar kandidaterna och som också berättar något om hur kandidater i olika partier resonerar i olika värdefrågor. Det är inte alltid din egen kandidat som blir invald och därför spelar det roll vilka värderingar kandidaterna i det parti du röstar på har i medeltal.

I den här artikeln kommer vi att redogöra för de största skiljelinjerna mellan partierna. Vi visar också vilka frågor som enar och delar mest över partigränserna.

Partierna har befäst sina positioner på det politiska fyrfältet

I valkompassen har kandidaterna själva uppskattat var de står på skalorna vänster-höger och konservativ-liberal. Läs mer om metoden sist i artikeln.

Så gjorde vi analysen

Artikeln är uppdaterad kl 13:15 med den slutliga datan från Valkompassen. Antalet kandidater som svarat är nu 6337.

Aluevaalit-grafiikka

Yles valkompass inför välfärdsområdesvalet

Valkompassen hjälper dig att bekanta dig med kandidaterna i ditt välfärdsområde.

Diskussion om artikeln