Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Äldreboenden i Västnyland har än så länge lugnt coronaläge – personalen mera drabbad

Från 2022
Kvinna skjuter på rullstol där det sitter en äldre person.
Bildtext I stället för inomhusbesök på äldreboenden rekommenderas att man i mån av möjlighet tar sina anhöriga ut på en promenad. Arkivbild.
Bild: Yle/Stefan Paavola

Tills vidare har äldre som bor dygnet runt på olika äldre- och serviceboenden i Västnyland klarat sig bra trots det smittsamma omikronviruset.

Ann Nylund, förman för serviceboendet Astrea i Hangö svarar kort och gott ”ingen katastrof” när Yle Västnyland ringer för att höra hur situationen är bland de äldre som bor på Astrea och personalen som jobbar där.

Eftersom det handlar om väldigt små boendeenheter på Astrea så vill Nylund inte uppge om det funnits eller finns äldre som haft eller har insjuknat i covid-19.

– Läget är under kontroll och personalsituationen är också okej, men ingen vet om morgondagen, konstaterar Ann Nylund.

Hangö följer de nationella rekommendationer som Institutet för hälsa och välfärd, THL har utfärdat.

Det betyder att äldreboenden vill att anhöriga ringer innan de kommer på besök.

- Vi kommer sedan överens om vilken tid som passar, säger Ann Nylund.

På Astrea rekommenderas ändå att de sociala kontakterna sker per telefon och övriga distansanslutningar eller besök utomhus utanför boendeenheten.

– Vi vill skydda våra boenden, men det är också viktigt att få träffa sina anhöriga, säger Ann Nylund på Astrea i Hangö.

Personalbristen det största bekymret inom äldreomsorgen i Raseborg

I Raseborg har de äldre också klarat sig bra trots att staden har många fall av covid-19 bland sina invånare.

– I det här skedet är klienterna friska, säger Margaretha Schrey, som är enhetschef för förebyggande arbete, men som också svarar på det nummer som går till enhetschefen för boendeservice under hennes semester

Men istället är det svårt att få ihop pusslet med tillräckligt många vårdare, konstaterar Schrey.

Bland personalen i Raseborg finns sådana som testat positivt, exponerats eller sitter i karantän.

– Personalresurserna är pressade, säger Margaretha Schrey.

Alla äldreboenden i Raseborg följer THL:s rekommendationer med distansträffar om möjligt och i annat fall korta besök, munskydd, handdesinfektionsmedel och tillräckligt med avstånd.

Vid Brukets vårdhem i Pentby, på gränsen mellan Karis och Pojo, säger enhetsförman Cindy Åkerlund att anhöriga får komma på besök, men reglerna är strikta och man ska hållas enskilt i de boendes rum.

– Kom gärna och hämta din faster ut på en promenad, hälsar Cindy Åkerlund, som ett bättre alternativ än ett besök inomhus.

En till tre besökare per gång i Ingå

Ingå följer liksom alla andra kommuner de nationella rekommendationerna. Vårdenhetscheferna på Lönneberga och Katthult hälsar anhöriga välkomna, men nog så att man ska informera personalen på enheten på förhand och komma överens om en besökstid.

En till tre besökare kan komma på besök på samma gång.

Också här, som på andra ställen och orter, gäller munskydd under hela besöket, handdesinfektionsmedel och ett säkerhetsavstånd på en till två meter.

Vi har inte ringt till alla äldreboenden i alla västnyländska kommuner och vill, liksom de enhetschefer och förmän vi pratat med, poängtera att läget kan ändra snabbt.