Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

THL: Två doser coronavaccin ger bra skydd mot allvarlig omikronorsakad coronainfektion – tre doser ger utmärkt skydd

En sjukskötare i skyddsutrustning gör en coronatest på en patient.
Bildtext Enligt Institutet för hälsa och välfärd kommer omkronvarianten troligen att leda till att många insjuknar lindrigt i en coronavirusinfektion. Men vaccinerna skyddar mot en allvarlig sjukdom.

Redan två doser coronavaccin ger ett bra skydd mot allvarlig covid-19 som kräver sjukhusvård, uppger Institutet för hälsa och välfärd THL i ett pressmeddelande. En tredje dos minskar ytterligare risken att insjukna allvarligt.

Institutet för hälsa och välfärd hänvisar till en studie som gjorts i Storbritannien som visar att coronavaccinens skydd mot att insjukna allvarligt var 72 procent ännu 5–6 månader efter den andra vaccindosen. Efter det sjönk skyddet till 52 procent.

Med en tredje vaccindos ökade skyddet ändå till 88 procent, vilket THL beskriver som "nästan utmärkt".

Ännu behövs fler studier om hur effektivt skydd mot allvarliga coronasymptom vaccinen ger då patienten är äldre eller tillhör en riskgrupp. Det behövs också mer information om hur skyddet skiljer sig mellan olika vacciner.

Sämre skydd mot lindrig sjukdom

Skyddet som coronavaccinen ger mot en lindrig coronainfektion, som orsakats av omikronvarianten, verkar vara betydligt sämre, enligt studien.

Efter 3–4 månader är vaccinens skydd mot en lindrig infektion 0–20 procent om man fått två doser. Har man fått tre doser vaccin är skyddet cirka 60–70 procent till en början och efter två månader sänks skyddet till kring 40 procent.

Institutet för hälsa och välfärd uppger att man också har ett bra skydd mot att insjukna allvarligt om man redan har tillfrisknat från covid-19. Skyddet är då 88 procent. Skyddet mot en lindrig infektion som orsakats av omikron är 56 procent om man redan tillfrisknat från en coronavirusinfektion, enligt hälsomyndigheten.

Många väntas insjukna lindrigt på grund av omikron

"Bland både vaccinerade och personer som tidigare haft en coronainfektion kommer det att finnas många som insjuknar lindrigt. Preliminära forskningsresultat visar att omikron orsakar cirka 60 procent färre allvarliga sjukdomar, oavsett om man vaccinerat sig eller inte. Men vaccinerna minskar fortfarande risken för att insjukna allvarligt", säger överläkare Hanna Nohynek vid THL i pressmeddelandet.

THL uppger att de som har högst risk att insjukna allvarligt i covid-19 gynnas mest av att vaccinera sig.

"Skyddet som den tredje vaccindosen ger är ytterst viktigt i synnerhet för över 60-åringar och andra personer i riskgrupperna", säger THL:s expertläkare Eero Poukka i pressmeddelandet.

Enligt Poukka gynnas dubbelvaccinerade under 60-åringar inte lika mycket av en tredje vaccindos, i synnerhet före det gått 5 månader sedan den andra dosen.