Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Ny amerikansk studie bland 1,2 miljoner vaccinerade visar: Ingen vaccinerad som inte hör till riskgrupp fick allvarlig covid-19

Uppdaterad 08.01.2022 06:48.
En ung man får coronavaccin i en stor sal.
Bildtext USA hör till de länder där det finns mycket ovaccinerade vuxna.

USA:s smittskyddscenter CDC har offentliggjort en studie bland en dryg miljon amerikaner som visar att ingen fullvaccinerad person, som inte hörde till någon riskgrupp, insjuknade i en allvarlig form av eller dog i covid-19 under uppföljningsperioden.

Studien bekräftar tidigare forskningsresultat om att coronavacciner erbjuder ett effektivt skydd mot allvarlig sjukdom och död. Deltagarna hade vaccinerats med flera olika tillverkares vacciner.

I den nya undersökningen hörde samtliga fullvaccinerade personer, som insjuknade allvarligt eller avled efter coronavirussmitta, till någon av de definierade riskgrupperna.

77,8 procent av de vaccinerade personer som avled i covid-19 räknades in i minst fyra riskgrupper, visar studien som smittskyddscentret Centers for Desease Control and Prevention CDC har publicerat.

Riskerna ökar efter 65 - påfyllnadsdoser rekommenderas

Som riskfaktorer räknades över 65 års ålder, immunbrist, cancer i aktivt skede, diabetes, lung-, lever-, hjärt- och njursjukdomar samt neurologiska sjukdomar.

I undersökningen deltog 1 228 664 amerikaner som fyllt 18 år och som fick sin första dos coronavaccin under perioden december 2020 och oktober 2021.

Av de personer som följdes upp fick 0,18 procent en diagnosticerad coronavirussmitta, 0,015 procent fick allvarliga symptom och 0,0033 procent dog i covid-19.

CDC slår i och med undersökningen fast att ökad vaccintäckning är den främsta folkhälsomässiga åtgärden i kampen mot coronaviruset. Enligt smittskyddscentralen bör riskgrupper erbjudas boosterdoser och ha möjlighet att vidta åtgärder i syfte att minska på risken för exponering.