Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Regeringens förslag om hemtester för elever väcker frågor bland rektorerna i Österbotten: "Hur kan vi garantera att vårdnadshavarna sköter det?"

Uppdaterad 08.01.2022 22:52.
En förälder gör ett covid-19-hemtest åt sitt barn.
Bildtext Inger Nabb, rektor vid Vikinga skola, är rädd för att hemtesterna kommer ta resurser från skolorna och funderar på vilken roll skolpersonalen har i det hela.
Bild: Lehtikuva

Rektorerna i Österbotten har räknat med närundervisning. Men arrangemanget med bland annat hemtester för eleverna skapar frågor.

På fredag beslöt regeringen att inte rekommendera distansundervisning när skolorna inleder vårterminen.

Inger Nabb, rektor för Vikinga skola upplever att beslutet kom för sent eftersom flera skolor i Österbotten redan hunnit inleda skolterminen.

– Det var väldigt ledsamt att det blev så där sent. Det som ju hela tiden har varit speciellt är att man pratat om skolstarten på måndag men de facto började vi redan i fredags, alltså i går hade vi vår första skoldag, säger Nabb.

Regeringens beslut i sig var väntat, eftersom trycket på närundervisning var så hårt, säger Nabb.

Bland skolorna i Österbotten upplevs flera punkter i regeringens föreslag som skåpmat.

– Här i Vasa har vi redan lagt en hel klass i karantän om det har funnits ett smittat barn. Det är inget nytt för vår del och det upplevde vi också i december, säger Nabb.

Det här med avstånd är ju en utopi när vi pratar tonårsungdomar.

― Mona Enlund, rektor på Högstadiet i Petalax

På Högstadiet i Petalax har man samma tankar.

– Saken är den att i ett stort högstadium har vi nog redan försökt allt vi kan. Det är ju begränsat hur mycket vi kan hålla eleverna i sär i en sådan här fastighet. Det här med avstånd är ju en utopi när vi pratar tonårsungdomar, säger Mona Enlund, rektor på Högstadiet i Petalax.

– Munskydden har vi aldrig avslutat i Malax utan de har vi haft på hela tiden, så det är ingenting nytt. Så vi fortsätter på gammalt invant spår i praktiken.

Hybridundervisning, det vill säga att en del elever undervisas i klassrummet och en del på distans, och karantäner för klasser där någon elev är smittad är inget nytt koncept för skolorna i Österbotten. Däremot känner Enlund en oro för att personalen inte kommer räcka till.

– Jag ser en stor risk i att vi inom kort har problem med att lärare och personal är satta i karantän, och då är ju frågan att får man bättre undervisning med vikarier eller med distansundervisning.

Hemtesterna väcker frågor

Regeringens coronaministergrupp föreslår att elever inom den grundläggande utbildningen och andra stadiet ska testas två gånger i veckan med självtest. Det här väcker frågor hos Peter Lindqvist, rektor på Oxhamns skola i Jakobstad, som hoppas att regeringen ger klarare direktiv under veckan som kommer.

– Hur ska det administreras, är det skolan som delar ut? Och hur kan vi garantera att vårdnadshavarna sköter det?

– Och så tänker jag på att det är olika åldrar, hur långt ner ska man gå med de där testen, är det ända från första klass? Vi har ju sexor till nior så de är så pass stora att de kan förbereda sig för det här men jag tänker på de yngre eleverna. Det kan vara många som tycker att det är obehagligt, säger Lindqvist.

Att börja dela ut två hemtester per elev per vecka blir väldigt avancerat. Inger Nabb är rädd för att hemtesterna kommer ta resurser från skolorna och funderar på vilken roll skolpersonalen har i det hela.

– Det är extra arbete om vi ska fungera som någon form av logistikcentral för testerna, så det bekymrar mig förstås. Vi vet ju ännu inte vad det innebär, säger Nabb.