Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ett tyst år på Vasa mödra- och skyddshem – i den öppna servicen ökar kunderna

Från 2022
Ryggsidan av en person med vinterkläder och mössa.
Bildtext Vasa mödra- och skyddshem uppmanar utsatta personer att söka hjälp, trots coronaläget.
Bild: Ronnie Holmberg / Yle

Under fjolåret sökte cirka 70 personer hjälp vid Vasa mödra- och skyddshem. Medparten av dem var kvinnor eller barn.

I fjol sökte färre personer om hjälp vid Vasa mödra- och skyddshem för våld eller hot om våld i nära relationer. I början av året var kundströmmen ganska normal, men under hösten blev det ovanligt lugnt. På en och halv månad har skyddshemmet endast haft en kund.

På Vasa mödra- och skydddshem uppger man att situationen påverkas av coronaläget. I de öppna tjänsterna har antalet klienter ökat. Där kan både personer som utfört och blivit utsatta för våld söka hjälp.

Flest kvinnor

Under 2021 sökte 70 personer hjälp vid Vasa mödra- och skyddshem, medparten var kvinnor eller barn. 24 av kunderna var män. Året innan var det totala antalet hjälpsökande över hundra.

Under tidigare år har även äldre personer och personer i parrelationer utan barn sökt hjälp vid skyddshemmet.

Vid skyddshemmet önskar man att personer söker hjälp, oavsett coronaläget.

– Sällan löser sig våld av sig själv. Ofta är rusmedel och andra problem inblandade. Våld kan också vara ett beroende, om man inte klarar av att reda ut saker på andra sätt, säger biträdande verksamhetsledare och stryrguppsmedlem Marjatta Kiviranta.

Alla som som upplevt våld eller hot om våld i en nära relation kan söka hjälp vid skyddshemmet. Men det finns några regler som kunderna måste beaktas.

– De som är berusade eller beter sig aggressivt kan inte komma hit eftersom det finns barn i utrymmena, säger Kiviranta.

Artikeln är en översättning av Yle Pohjanmaas Vaasan ensi- ja turvakodissa hiljainen vuosi – avopalveluissa asiakasmäärät puolestaan kasvaneet, skriven av Iina Kluukeri.