Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Kymmenedalens El chockhöjer priserna – gäller cirka 20 000 kunder med fortlöpande avtal

Uppdaterad 13.01.2022 13:22.
En elstolpe fotograferad mot en dramatiskt mörkblå himmel.
Bildtext Elpriserna är höga på grund av den kalla vintern. Arkivbild.

Från februari stiger priserna markant för Kymmenedalens Els kunder. Priserna har hittills legat rejält under marknadspriset. I Borgå och i Sibbo sänks överföringsavgifterna, vilket gör elräkningen mindre för många.

Kymmenedalens El höjer sina elpriser märkbart från och med februari. Förbrukningsavgifter stiger mer än dubbelt.

Prishöjningen gäller kunder med fortlöpande avtal och berör omkring 20 000 hushåll, eller en femtedel av bolagets elavtal.

Höjningen berör inte de tidsbundna avtal på 24 månader som merparten av bolagets kunder har. Eller så länge avtalen är i kraft. Om situationen förblir så här problematisk kan avgifterna vara högre nästa gång avtalen ska förnyas.

Enligt Olli Laitinen, verksamhetschef för energi vid Kymmenedalens El, är prishöjningen en följd av en kombination av flera faktorer som tillsammans påverkar elpriserna i hela Finland.

Den främsta är marknadspriset på den el som bolaget köper in.

– När jag tittar på priserna för idag så är de över 30 cent per kilowattimme med moms. Det pris vi har satt till kunderna är 18,99 cent från februari. Nu betalar kunderna åtta cent, säger Laitinen.

Elmätare på vägg.
Bildtext Hushållen gör bra i att hålla ett öga på elmätaren i vinter. Arkivbild.

Priset Laitinen hänvisar till är enligt det fortlöpande avtal bolaget kallar KSOY Perus,

Grundavgiften är 3,03 euro per månad om det gäller normalel, 4,74 euro om det är fråga om årstidsel.

Fram till den 31 december 2021 var förbrukningsavgiften för det här avtalet 7,11 cent per kilowattimme (kWh). Nu i januari är avgiften 7,99 cent/kWh, men stiger alltså från och med februari till 18,99 cent/kWh.

Om avtalet är uppgjort som årstidsel höjs förbrukningsavgiften på vintervardagar från och med februari till 20,99 cent/kWh och på övriga tider till 17,99 cent/kWh.

Utöver grund- och förbrukningsavgifterna tillkommer dessutom överföringsavgift och elskatt.

– Vi kan inte fortsätta i all oändlighet utan att höja priserna. Vi har sett andra bolag med avtal där priserna varit över 20 och till och med 30 cent per kilowattimme, säger Laitinen.

Marknadspriset på den el som bolaget köpte in i december låg på 24 cent/kWh med moms. Den såldes för 7,99 cent/kWh, vilket enligt Laitinen har inneburit en femfaldig subventionering eller rabatt för kunderna.

– Det håller helt enkelt inte i längden. Men det är beklagligt. Situationen har överraskat alla och ingen har kunnat förutse att det skulle gå så här illa.

Kymmenedalens El ägs av kommunerna och städerna Fredrikshamn, Hollola, Kouvola, Lappträsk, Lovisa, Luumäki, Mörskom, Orimattila, Pukkila och Vederlax.

Ingen jakt på högre avkastning

Sedan bolaget meddelade om höjningen har många kunder tagit kontakt för att bland annat byta avtal från fortlöpande till tidsbundet eller säga upp sitt nuvarande avtal.

– I synnerhet de med avtal som är bundna till börsen har varit snabba och velat byta bort det, för där är priset det högsta eftersom priset baserar sig direkt på noteringen på elbörsen, säger Laitinen.

I sociala medier har till exempel Lovisabor varit upprörda över den kraftiga höjningen och undrat om ägarkommunerna bara är ute efter högre avkastning och uppgett att de har för avsikt att byta elbolag.

– Höjningen vi gjorde är tuff, men procentuellt sett har den varit betydligt större på marknaden än hos kunderna. Allt har ändå inte förts över på kunderna, säger Laitinen.

Brist på naturgas i Europa påverkar priserna hos oss

Enligt Laitinen är problematiken inte lokal utan handlar om flera faktorer på den globala marknaden.

Förutom höjda marknadspriser på elbörsen och en ökad förbrukning av el under vintern råder en flerfaldig höjning av bränslepriserna och en höjning av priset på utsläppsrätter.

– Det är brist på naturgas på olika håll i Europa. Det har höjt gaspriserna och priset har därför femdubblats under det senaste året. Därför har man använt stenkol istället som i sin tur har höjt utsläppspriserna tredubbelt under fjolåret, säger Laitinen.

Elhandelschef Benny Broman vid Borgå energi säger att Tyskland står i centrum när det gäller bränslepriserna.

– Det är just på dagarna som det tyska priset slår genom när det är större förbrukning. Då slår bränslepriserna genom ännu kraftigare så att dagpriserna stiger mer än nattpriserna, säger Broman.

Både Broman och Laitinen nämner en sak till som är minst lika viktig som bränslepriserna. Det är underskottet i den nordiska hydrobalansen. Det innebär i korthet att bristande vattenmängder i bland annat Sverige och södra Norge påverkar priserna i hela Norden.

Underskottet beror ofta på uteblivna regn och snöfria vintrar, men också på ökad försäljning till andra europeiska länder till ett fördelaktigt pris.

En kraftig fors på sommaren.
Bildtext Tillräckliga regn och snörika vintrar garanterar hydrobalansen i Norden. Arkivbild.

En motsvarande höjning av elpriserna som vid Kymmenedalens El syns inte hos de två övriga östnyländska elbolagen i Sibbo och Borgå, men Broman bekräftar en höjning i tidsbundna avtal under fjolåret.

– För tillfället har vi ett 24 månaders avtal på 8,90 cent/kWh. Man måste följa med marknaden hela tiden och det är det som är avgörande, säger Broman.

Däremot har tarifferna i prislistan för förbrukningsplatser inom Borgå elnäts område inte förändrats sedan september 2018.

– Vi följer med och ser vad som händer under de kommande månaderna.

Ett motsvarande tidsbundet avtal hos Kervo energi och Sibbo energi ger ett pris på 9,89 cent/kWh. Grundavgifterna är i stort sett de samma hos alla bolag, cirka två – tre euro.

Olli Laitinen tror inte att elpriserna sänks i första taget, fast våren kommer och det blir varmare.

– Bränslepriserna och utsläppsavgifterna sjunker knappast så kunderna får nog vänja sig vid att avgifterna är högre än tidigare år, säger Laitinen.

Broman tror att den nya reaktorn i Olkiluoto 3 som körs upp nu kan ha en liten inverkan på de inhemska priserna, men inte förrän efter sommaren då kärnkraftsreaktorn går med full effekt.

Bromans och Laitinens råd till invånarna är att följa med elmarknaden och de avtal som erbjuds, till exempel tidsbundna avtal har samma avgifter under hela avtalsperioden.

– Att spara är det bästa för det är alltid hemåt. Följ med marknaden för det är svårt att säga hur det ser ut om några månader. Men den här vintern ser nog ut att vara rätt så dyr, säger Broman.

Elbolag konkurrerar inte med överföringen

Elräkningens storlek varierar på basis av förbrukningsmängden, men förändringar i elektricitetens överföringsavgifter kan ge mindre eller större avtryck.

Verksamhetschef Olli Laitinen vill inte närmare kommentera överföringsavgifterna på Kymmenedalens Els område eftersom det är Kymmenedalens Elnät Ab som ansvarar för dessa.

– Jag vill inte kommentera avgifterna för enligt lagen ska de vara separerade från varandra. Elhandel och distribution är två separata saker och ska inte och kan inte konkurrera med varandra, betonar Laitinen.

Laitinen tror ändå att prissättningen för överföringstjänster kan få en större betydelse i framtiden om utvecklingen inom energiproduktion, -distribution och -handel fortsätter i samma riktning som nu.

Sähköaseman laittteistoa verkkoaidan läpi kuvattuna.
Bildtext Elbolagen tror att överföringsavgifterna kan bli mer flexibla i framtiden. Arkivbild.

Kervo Energi och dotterbolaget Sibbo Energi har sänkt sina överföringspriser redan två gånger sedan sommaren 2020.

I november 2021 sänktes de skattefria överföringspriserna med i medeltal 11 procent i Kervo och 19 procent i Sibbo.

Orsaken är att en betydande mängd nya kunder anslutit sig till bolagets elnät. Det innebär samtidigt att fler delar på kostnaderna för elnätet som då ger en möjlighet att sänka priserna.

Justeringar i överföringsavgifterna görs under övervakning av Energimyndigheten vars tillsynsmodell sänker överföringsbolagens tillåtna avkastning.

Den nuvarande elmarknadslagen från 2013 reglerar prissättningen så att leveranssäkerheten blir bättre utan att bolag tar ut en oskälig vinst på kundernas bekostnad.

Också Borgå elnät sänker överföringsavgifterna

I Borgå och i Kymmenedalen ansvarar separata bolag för elhandel och eldistribution.

Borgå Elnät meddelade på måndagen 10 januari att de sänker överföringsavgifterna från och med den 1 juli med i medeltal 10 procent beroende på elförbrukning och typanvändare.

Borgå Elnät har för överföringsavgifternas del ett ackumulerat avkastningsunderskott från såväl den förra som den nuvarande tillsynsperioden.

”Det betyder att Borgå Elnät redan i många år har debiterat sina kunder mindre än vad den nu debatterade tillsynsmodellen skulle ha möjliggjort. Vi sänker överföringspriserna för våra kunder från och med den 1 juli för att den ackumulerade avkastningen inte heller i fortsättningen skall överskrida den tillåtna gränsen”, uppger verkställande direktör Magnus Nylander på bolagets webbplats.

Borgå Elnät har senast justerat sina överföringspriser i september 2018, och då höjdes de med ca fem procent.

Effekten av den kommande prissänkningen ger besparingar på mellan 12 och 90 euro per år beroende på bostad och förbrukning.

13.01.22. kl 13.20 Artiklen har korrigerat så att termen fast avtal har ändrats till fortlöpande avtal. I texten har också korrigerats att grundavgiften inte höjs hos Kymmenedalens El, bara förbrukningsavgifter.