Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nu tvingas man lägga den omfattande smittspårningen på is i Österbotten – alla får större individuellt ansvar i kampen mot epidemin

Bilar i kö till coronatest vid Kaserntorget i Vasa.
Bildtext Köerna till coronatestningen vid Kaserntorget i Vasa har emellanåt vuxit sig rekordlånga. Vasa kommer därför att få en ny testpunkt som främst riktar sig till dem utan bil.
Bild: Anna Wikman / Yle

Coronaläget i Österbotten är nu så allvarligt att resurserna inom social- och hälsovården inte längre räcker till för att hantera situationen på samma sätt som hittills. Man tvingas ändra på rutinerna både när det gäller smittspårning och testning.

Marina Kinnunen är direktör för Österbottens välfärdsområde och beskriver läget som ytterst utmanande.

– Antalet coronafall ökar nu väldigt snabbt i Österbotten, man kan nästan säga exponentiellt, säger Kinnunen.

På måndagen var siffran över antalet nya fall i området 270 stycken och incidenstalet fortsätter att stiga. Incidensen i Österbotten ligger nu på 1820 nya fall per 100 000 invånare på 14 dygn.

Även på Vasa centralsjukhus ökar belastningen.

– För tillfället behöver fyra personer intensivvård för covid-19, nio andra är intagna på avdelning, säger Kinnunen.

Kinnunen beskriver läget i början av den presskonferens som välfärdsområdet ordnade på måndagen.

Kvinna i munskydd utomhus framför sjukhus.
Bildtext Marina Kinnunen är direktör för Österbottens välfärdsområde. Hon påpekar att Österbottningarna nu kan hjälpa till genom att träffa så få utanför den egna familjen som möjligt.
Bild: Anna Wikman / Yle

Förutom Kinnunen deltog även chefsöverläkare Peter Nieminen i tillfället där man vill nå ut med information om nya rutiner i kampen mot epidemin.

Händerna räcker inte till

Tyvärr tvingas man konstatera att resurserna inte längre räcker till för att hantera situationen på samma sätt som man gjort hittills. Österbotten har bekämpat smittspridningen framför allt genom en omfattande smittspårning och genom att testa med mycket låg tröskel.

Nu tvingas man pruta på bägge av dessa principer.

Förutom det snabbt ökande antalet nya fall så har man i välfärdsområdet också drabbats av personalbrist då många vårdanställda har insjuknat eller exponerats och befinner sig i karantän.

– Våra resurser räcker helt enkelt inte till som det är just nu, säger Kinnunen.

Den omfattande smittspårningen läggs på is

Den omfattande smittspårningen, som alltså lyckats bra hittills, blir man nu tvungen att lägga på is eller åtminstone pausa så länge läget är det nuvarande. Fördröjningen har helt enkelt vuxit sig för stor och då det går alltför många dagar före en person som testat positivt blir uppringd förlorar systemet sin effektivitet.

Istället ges nu österbottningarna själva ett större individuellt ansvar i kampen mot epidemin.

– Vi hinner inte ringa upp alla längre, så den som testat positivt måste själv ta ansvar för att både isolera sig och meddela sina närkontakter, säger Kinnunen.

Det gäller alltså för den som testat positivt att tänka till: Vem har jag träffat under 48 timmar före jag fick symptom?

Om mötet med den personen skett i omkring 15 minuter eller mer och man inte hållit avstånd eller burit munskydd kan smittan ha överförts och man bör ta kontakt för att berätta att en exponering har inträffat.

På samma sätt är det ytterst viktigt att isolera sig själv, eftersom smittspårningen inte genast ringer upp och informerar om att ett positivt testresultat innebär att man ska isolera sig.

I de kommuner där smittspridningen är mindre har man större chanser att hinna med smittspårningen såsom hittills, och om läget förbättras i hela välfärdsområdet är man beredd att återgå till en omfattande smittspårning av gammal och trygg modell.

– Men just nu förändras läget så snabbt att det är omöjligt att säga var vi mäktar med vad och hur mycket, därför behöver vi gå in för den här nya strategin, säger Kinnunen.

Dra ner på antalet kontakter

Samtidigt finns det ett effektivt sätt att platta till den nu skenande kurvan, påpekar man från välfärdsområdet. Alla kan dra sitt strå till stacken.

Det handlar om att dra ner på sina sociala kontakter så mycket det bara går under de närmaste veckorna.

– Ju mindre närkontakter vi människor har, desto mindre chanser får viruset att sprida sig, säger Kinnunen.

Nya testpunkter och nya anvisningar för när man ska åka och ta ett test

Hittills har invånarna i Österbotten uppmanats att söka sig till coronatest vid minsta lilla symtom. Men även testningen är överbelastad och det behöver man jobba med på flera olika sätt.

Delvis handlar det om att låta fler österbottningar stanna hemma och följa med sina symptom, i de fall då symptomen är lindriga och man är vaccinerad.

Individens vaccinskydd och huruvida man känner till att man blivit exponerad för viruset eller inte är det som nu avgör hur man ska gå till väga.

– Om personen har ett bra vaccinskydd eller inte känner till att hen skulle ha blivit exponerad, kan hen stanna hemma, följa med symtomen och ta ett hemtest, säger chefsöverläkare Peter Nieminen.

På Österbottens välfärdsområdes webbplats finns anvisningar för hur man ska gå till väga i olika fall.

Man i skjorta och kavaj står i en korridor.
Bildtext Chefsöverläkare Peter Nieminen hoppas att alla österbottningar bekantar sig med det nya välfärdsområdets webbplats. Där hittar man bland annat anvisningar om hur man ska gå till väga då det gäller coronatestningen just nu.
Bild: Anna Ruda / Yle

Österbottens välfärdsområde har för tillfället testpunkter i flera kommuner. De största testpunkterna är de utan tidsbokning i Jakobstad och Vasa och dessa testpunkter kommer man att behålla.

Men Vasa kommer redan inom kort att få en helt ny testpunkt utöver den vid Kaserntorget.

– För att göra det enklare att ta ett test håller vi just nu på att starta upp en ny testpunkt i Vasa, dit det går att boka tid. Testningen med tidsbokning finns i första hand till för dem som inte har tillgång till bil, säger Kinnunen.

Den nya testpunkten kommer att kunna öppna under vecka 2 eller 3 och mera information är på väg kring detta. Testningen kommer också att utvecklas i andra kommuner i välfärdsområdet.