Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Utebliven vargjakt i Österbotten – Anders Norrback oroad över tilltron till demokratin och myndigheterna

Från 2022
Anders Norrback står och ser på ett tjugotal får.
Bildtext Anders Norrbacks får blev anfallna och rivna av en varg 2016. Sedan dess har han haft en ständig oro för sina djur.
Bild: Yle/Juho Karlsson

Från och med i år tillåts stamvårdande jakt på varg i Finland. Men i Övermark-Pörtom området i Närpes är man besviken. Trots att det finns fler vargar i området, får man där inte fälla någon varg i år.

För att hålla vargstammen på en viss nivå, tillåts från och med i år stamvårdande jakt på varg i Finland. Fyra dispensbeslut tillåter att sammanlagt 18 vargar får fällas i stamvårdande syfte i Finland.

Fårfarmaren och riksdagsledamoten Anders Norrback i Närpes välkomnar beslutet att tillåta stamvårdande jakt på varg i Finland, men han är besviken att Österbotten blev utan tillstånd.

– För det första så tycker jag att det är positivt att vi äntligen har fått stamvårdande jakt till Finland överhuvudtaget. Sedan har man gjort den bedömningen att det var andra områden som gick före den här gången och för oss som bor här i det här reviret så känns det nog lite hopplöst, det kommer man inte ifrån.

Det är klart att det är en ständig oro då djuren är ute

― Anders Norrback

2016 blev ett tiotal av hans tackor rivna av en varg och efter det lade han upp vargstängsel runt sina åkrar. Men han är fortfarande orolig i och med att vargstammen växer i Närpes.

– Det är klart att det är en ständig oro då djuren är ute. Inte är man helt trygg när de är inne heller. Vi vet att en varg var inne i en fårbesättning, inne i huset, i södra Finland, så nog är det en ständig oro.

Trots att vargjakten uteblir i Österbotten i år, hoppas Norrback att situationen är en annan nästa år.

– Det är ohållbart att den växer så som den växer här nu. Jag utgår från att nästa år måste det lyckas, jag kan inte se någon annan utveckling.

Miljöorganisation förstår djurägares oro

På fyra andra områden i Finland tillåts stamvårdande vargjakt redan i år. I Kuhmo, i Liminka-Lumijokiområdet, i Kauhajoki-Karviaområdet och i Somero-, Nummi-, Pusula- och Tammelaområdet.

Miljöorganisationen Natur och miljö motsätter sig licensjakten eftersom de anser att EU:s naturdirektivs kriterier inte uppfylls.

För det första anser man att man ännu inte uppnått en gynnsam skyddsnivå för vargen, för det andra anser man att man inte kan säkerställa att det är rätt vargar som fälls och för det tredje anser man att man borde hitta andra lösningar innan man börjar skjuta varg.

– Jag förstår bra att husdjursägare känner upprördhet i den här frågan, men jag tycker man borde lösa det på annat sätt än okontrollerad jakt, på det sättet okontrollerad att man inte egentligen vet med säkerhet vilka individer som skjuts, säger verksamhetsledaren Camilla Sederholm på Natur och miljö.

– Man har motiverat den här licensjakten med att det skulle öka den sociala acceptansen bland människor för de vargar som blir kvar. Det här finns det inte heller några belägg för, utan tvärtom finns det många som anser att det ger fel signaler. Om man får skjuta vargen som egentligen är ett hotat djur, så vad ger det för signaler till människan annat än att vargen blir ännu mindre ansedd.

Vargar i vinterlandskap.
Bildtext Camilla Sederholm tror inte den sociala acceptansen för varg blir större i och med licensjakt.
Bild: Michael Weber/imageBROKER/Shutterstock/All Over Press

Tilltron till myndigheterna kan vackla

På många håll i Österbotten där vargobservationer är ständigt återkommande anser man att det inte finns någon annan utväg än att skjuta varg.

Oron och rädslan är stor på landsbygden och Anders Norrback oroar sig också för hur det tas emot av befolkningen då Österbotten förbises i vargfrågan.

– Jag är nog orolig i viss mån, även efter det här beslutet, att hur utvecklas tilltron till demokratin och till oss politiker och också till myndigheterna. Det är en farlig utveckling som vi också bör beakta när vi tittar på de här sakerna.

Tjuvjakt är alltid tjuvjakt och det är olagligt

― Camilla Sederholm

På sociala medier florerar redan uppmaningar till tjuvjakt på varg i områden där man inte har fått dispens att fälla några djur och myndighetsföraktet växer.

– Tjuvjakt är alltid tjuvjakt och det är olagligt, konstaterar Sederholm.

– Jag förstår oron och jag anser att man bör hitta lösningar till det här, men lösningen bör vara att människan kan leva i samexistens med vargen och utveckla system som möjliggör det här. Bland annat genom mera information till allmänheten men också genom mera resurser till dem som behöver de här resurserna för att skydda sin boskap.

Enligt Sederholm finns det för få vargar i Finland och enligt henne borde naturens mångfald bevaras, inte decimeras. Hon påpekar också att vargen spelar en nyckelroll i att begränsa mängden andra djur som gör skada, bland annat hjorten och rådjuren.

– Därför behövs vargen och den fortlever inte i vår natur om vi inte kan garantera en gynnsam skyddsnivå för den, säger Sederholm.

– Vilken den här gynnsamma skyddsnivån är känner vi ännu inte till. Vi befinner oss fortfarande vid en miniminivå, där vi ännu inte vet exakt hur många vargar som kan fällas utan att den här nivån tar skada. Det är därför vi behöver se till och garantera att vargens fortlevnad kan bestå i Finland också i framtiden.