Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

I Lappland får barnens hobbyverksamhet fortsätta, i Åbo öppnar förvaltningsdomstolen gymmen – många svängar kring coronarestriktioner just nu

Från 2022
Ett barn står med en fotboll framför sig på en fotbollsplan inomhus.
Bildtext Helsingfors coronakoordineringsgrupp diskuterar barnens hobbyverksamhet i dag, tisdag.
Bild: Unsplash

Coronarestriktionerna beror nu på rekommendationer från väldigt många olika nivåer och det är dessutom domstolar inblandade. I praktiken är det mycket som bestäms av de regionala koronakoordineringsgrupperna.

Barn och unga i Lappland får fortsätta med sin hobbyverksamhet medan andra restriktioner förlängs. Det bestämde regionförvaltningsverket i Lappland på måndag.

Det är för tidigt att säga om det blir ett prejudikat för också andra regioner, men det visar att regeringens rekommendationer är just det, rekommendation och inte mer.

I praktiken fattar regionförvaltningsbeslut i stor grad sina beslut enligt vad de regionala experterna säger.

– Det normala är att vi diskuterar med de regionala coronakoordineringsgrupperna och ber om skriftliga utlåtanden från sjukvårdsdistrikten, det kan ta en stund, säger Leena Räsänen som är överdirektör för regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

THL:s tabell med riskbedömning över olika verksamheter spelar mindre roll för besluten eftersom regionförvaltningsverkens beslut ska grundas i lag. Räsänen påminner också att tabellen är gjord innan omikronvariantens starka smittspridning fick fart.

I Åbo får gymmen öppna – ska barnens hobbyer ändå förbjudas?

Saken blir inte mindre komplicerad av att flera regioner har sett regionförvaltningsverkens beslut upphävas i domstol. I går bestämde Åbo förvaltningsdomstol att tillfälligt upphäva regionförvaltningsverkets beslut att stänga gymmen.

Hur länge det här i praktiken kommer att gälla är ändå oklart.

– Domstolsbeslutet gäller de restriktioner som är i kraft just nu, förklarar Leena Räsänen.

De nuvarande restriktionerna i regionen löper ut på lördag, 15.1, och regionförvaltningsverket ser som bäst över hur restriktionerna ska fortsätta efter det.

Samma läge gäller i flera regionförvaltningsverk, restriktioner ses över den här veckan.

I praktiken lyssnar de mycket på de regionala coronakoordineringsgrupperna, och de har i sin tur representanter från både THL, kommunerna och sjukvårdsdistrikten. Coronakoordineringsgruppen i Egentliga Finland har 23 medlemmar, i huvudstadsregionen 17 medlemmar.

"Beslut om restriktioner ska avvägas noga"

Oona Mölsä vid regionförvaltningsverket i Södra Finland säger att beslut om till exempel barnens hobbyverksamhet och andra restriktioner tar tid att fatta, eftersom de behöver vara välövervägda.

– Vi försöker fatta beslut så snabbt som möjligt, men det är fråga om så stora och betydande restriktioner. Hur nödvändiga och proportionella de är måste avvägas noga, och därför ser jag inte att det är möjligt med en snabbare tidtabell, säger Mölsä.

I Helsingfors sade borgmästare Juhana Vartiainen i går att coronakoordineringsgruppen diskuterar barnens hobbyverksamhet i dag, tisdag.

– Enligt mig ska barn och unga gå först. De restriktioner som omfattar dem ska vara sådana att de bevisligen fungerar och att de negativa effekterna är små, sade Vartiainen.