Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå godkände ny brandstation för över tre miljoner euro – summan väcker viss oro bland politikerna

Från 2022
En tomt, som består av en äng, vid en väg. I bakgrunden syns en bränslestation.
Bildtext Här planeras den nya brandstationen i Ingå. Arkivbild från augusti 2021.
Bild: Marica Hildén / Yle

Fullmäktige i Ingå har godkänt att det reserveras ett anslag på 3,55 miljoner euro för en ny brandstation. Det tidigare kostnadsförslaget var 1,6 miljoner euro.

Kostnaderna har höjts för den nya brandstationen som ska byggas vid Täktervägen och stamväg 51.

De tidigare kostnaderna beräknades bli 1,6 miljoner euro för en byggnad på 817 kvadratmeter. Nu beräknas brandstationen kosta 3,55 miljoner euro, men är också större: 920 kvadratmeter. På tekniska nämndens möte i december konstaterades också att priset höjs bland annat på grund av att det är svårt att få tag på byggnadsmaterial.

Fullmäktige beslöt i kväll (10.1) att ändra budgeten och ekonomiplanen för åren 2022-2024 för investeringarnas del. Det reserverades ett anslag på en miljon euro för 2022, ett anslag på 2,2 miljoner euro för 2023 och ett anslag på 0,35 miljoner euro för 2024.

röd tegelbyggnad
Bildtext Den nuvarande brandstationen finns längs Bollstavägen.
Bild: Marica Hildén / Yle

De grönas Mikko Heini var bekymrad över att priset stigit så mycket.

– Det borde inte få vara så stora skillnader, sa han på fullmäktiges möte på måndagskvällen.

– Jag hoppas vi tar lärdom av det här så att det inte uppstår lika stora kast vid kommande byggen.

Även Marie Bergman-Auvinen (SFP) var bekymrad över att Ingå så här tidigt på året gör en ändring i investeringsbudgeten, men hon förklarade att SFP ändå stöder nybygget.

FBK:s verksamhet ska tryggas

Kommunfullmäktige antecknade också för sin del utkastet till föravtal mellan Ingå kommun och Västra Nylands räddningsverk till kännedom. Genom avtalet kommer man överens om grunderna för hyrorna för den nya brandstationen.

Fullmäktige gav även kommunstyrelsen i uppdrag att avtala med Ingå FBK om verksamhets- och hobbylokaler i den nya brandstationen så att frivilliga brandkårens verksamhet kan tryggas i kommunen. Ett avtal mellan kommunen och FBK ska behandlas i kommunstyrelsen senast 31.1.2022.

Partier: För långt hyresavtal

Fullmäktige godkände ärendet enhälligt, men Svenska folkpartiet, Socialdemokraterna och Samlingspartiet var bekymrade över hyresavtalet för Ingå FBK:s del. Det är 25 år långt, lika långt som avtalet för räddningsverket, och det ansåg partierna att är för mycket. De hoppades av kommunstyrelsen ser över hyresavtalet så att hyrestiden inte blir så lång.

Den nya brandstationen i två plan byggs längs Täktervägen och planen är att börja bygga i slutet av året, och att stationen står färdig i början av år 2024.

Diskussion om artikeln