Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Dyr naturgas gör att Aurora Botnia körs på diesel: ”Det är jättetråkigt men vi har inget alternativ”

Från 2022
Uppdaterad 11.01.2022 08:26.
Wasalines fartyg Aurora Botnia kör genom isflak.
Bild: Pressfoto Wasaline

Wasaline har stolt lyft fram att nya fartyget Aurora Botnia tankas med naturgas. Nu gör de höga gaspriserna att rederiet tvingas tanka hälften diesel.

Priset på naturgas har sedan hösten skjutit i höjden. Priset ligger nu på 125 euro per MWh, vilket kan jämföras med kring 20 euro i januari för ett år sedan.

Det här har fått konsekvenser för bland annat rederierna. Wasaline har lyft fram att det nya fartyget Aurora Botnia är ett mer miljövänligt fartyg då det enbart tankas med flytande naturgas, även kallat LNG.

På grund av det höga priset på naturgas har rederiet nu också börjat tanka diesel.

– Det är jättetråkigt, men som läget är nu kan vi omöjligen köra med enbart LNG. Det skulle inte gå runt ekonomiskt, säger Wasalines vd Peter Ståhlberg.

Hälften diesel

Då priset på naturgas började stiga under hösten höjde Wasaline biljettpriset på första gången på flera år. Med nuvarande bränslekostnader uppskattar Ståhlberg att biljettpriset för passagerare skulle bli sex gånger dyrare om fartyget endast tankade med LNG.

– Det säger ju sig själv att en sådan prishöjning inte är möjlig. Därför har vi inget annat val än att också tanka med diesel.

Wasalines vd Peter Ståhlberg
Bildtext Peter Ståhlberg tror att höga bränslepriser är någonting man får leva med till våren.
Bild: Yle/Malin Hulkki

Sedan december har Aurora Botnia trafikerat med 50 procent LNG och 50 procent diesel. För att man igen ska kunna trafikera med enbart LNG måste priset på naturgas ner till kring 60 euro per MWh enligt Ståhlberg.

När tror du priset nått den nivån?

– Det är svårt att säga men jag är illa rädd vi får leva med de här höga priserna åtminstone fram till i vår.

Ståhlberg: ”Aurora Botnia miljövänlig också då fartyget körs med diesel”

Trots att rederiet nu delvis tankar fartyget med diesel lyfter Peter Ståhlberg fram att Aurora Botnia fortfarande är ett miljövänligt fartyg.

– Vi har fortfarande världens mest miljövänliga motorer. Utsläppen är på samma nivå som tidigare. Det här är också något som drabbar alla rederier som kör med naturgas. Också Viking Grace går nu med diesel.

Vd Peter Ståhlberg beskriver läget som mycket frustrerande. Förutom de höga bränslepriserna påverkas rederiet också av de skärpta coronarestriktionerna.

Trots att år 2021 blev ett rekordår sett till passagerarmängden är Ståhlberg oroad inför framtiden.

– På bara några dagar avbokade 3000 passagerare på grund av restriktionerna. Januari ser inte så hoppingivande ut. Hittills har vi klarat oss utan stöd, men frågan är hur länge vi gör det, säger Ståhlberg.