Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Två centrala byggprojekt tar steg framåt i Borgå – bilarna och bussarna ska bort från torget

Uppdaterad 12.01.2022 06:42.
Framtidsvision av Borgå torg, sett från luften
Bildtext Borgå torg ska bli mer som ett vardagsrum, och bilarna ska bort från torgplattan. Bild från detaljplanebeskrivningens förslag för godkännande; en vision över hur torget skulle kunna se ut i framtiden.
Bild: Borgå stad/ ALA Arkkitehdit

Stadsstyrelsen godkände detaljplanen för torget och en del andra centrala områden. Bilarna ska bort från torget, men planen svarar inte på hur många parkeringsplatser som behövs.

Detaljplanen för utvecklandet av Borgå torg godkändes av stadsstyrelsen i måndags. Enligt planen ska torget bli ännu mer välkomnande för cyklister och fotgängare. Bussarna ska köra runt torget i stället för att stå mitt på det.

Ändringen av detaljplanen gäller torget, parken och en del av Lundagatan i stadsdelen 2.

Kring hälften av ledamöterna ville återremittera planen, eftersom trafiklösningarna var oklara.

Styrelsens ordförande, samlingspartisten Jorma Wiitakorpi, säger att Borgåborna har behov för parkeringsplatser i närheten av torget.

– Enligt planen skulle parkeringsplatser finnas inom en radie på 250 meter från torget. Det är för långt borta. I praktiken blir det på andra sidan ån.

Fredsgatan ska enligt planen fredas för bussar, vilket enligt Wiitakorpi leder till besvär för taxi- och privatbilarnas framkomst.

– Borgå är en ganska stor stad och folk vill komma med bil till centrum. Det gäller dem som bor ute i byarna, till exempel i Tolkis eller Hammars. Vi är inte i Köpenhamn eller Malaga, alla kan inte cykla, speciellt inte på vintern, säger Wiitakorpi.

Karta över Borgå centrum, bussdepå inritad i Östermalm.
Bildtext Bussarna ska bort från torget, förslagsvis blir det ny depå i Östermalm. Bild från detaljplanen.

Också frågan om bussarna är enligt Wiitakorpi alltför oklar. Bussarna ska enligt planen köra runt torget, medan själva busstationen flyttas utanför centrum, förslagsvis till Östermalm.

"Busstationen ändras till stadshållplatser och på gatorna runt torget placeras stora busshållplatser med tak", står det i planen.

– På pappret låter det bra, men hur ska det fungera i praktiken? Det finns olösta frågor kring hur man kan lämna av passagerare som ska till bussen, till exempel äldre människor, säger Wiitakorpi.

Wiitakorpi poängterar trots allt att hela stadsstyrelsen är inne på samma linje.

– Alla vill utveckla torget, något måste göras.

Torgets detaljplan ska ännu godkännas av fullmäktige. Byggarbetet ska inledas år 2023 och arbetet beräknas få en prislapp på 8 miljoner euro.

"Torgplanen handlar endast om plattan, inte om trafiken"

Stadsstyrelsens vice ordförande Elin Blomqvist-Valtonen (Sfp) säger att trafikarrangemangen är viktiga att lösa, men att de till största del faller utanför själva torgplanen.

– Detaljplanen för torget godkändes enhälligt. Samlingspartiet föreslog återremittering med hänvisning till trafikarrangemang som planen de facto inte omfattar. Planen omfattar bara själva torgplattan.

Bilar parkerade i snöigt stadslandskap.
Bildtext De här parkeringsplatserna intill Fredsgatan ska bort så att ytan kan användas som mötes- och evenemangsplats.
Bild: Heini Rautoma / Yle

När det gäller trafiken är det som hör till detaljplanen till exempel att parkeringsplatser i hörnet av torget intill Fredsgatan försvinner samt att bussarna ska köra runt torget och plocka upp passagerare i stället för att stå på torget.

Resten av trafikfrågorna finns inte direkt inprickade i torgplanen, men uppstår till följd av planen.

Till exempel: om bussarna inte ska stå på torget, så ska de finnas någon annanstans. Det finns nu förslag på att den nya depån placeras i Östermalm, men beslut om det fattas senare.

Eftersom trafikfrågorna måste lösas godkände stadsstyrelsen Elin Blomqvist-Valtonens tillägg: ”Den fortsatta trafikplaneringen för torgets närområde och lösningarna på grund av den görs i samarbete med nämnden.”

Ett snöigt torg med några bussar.
Bildtext Borgå torg i januari 2022.
Bild: Heini Rautoma / Yle

Även om Blomqvist-Valtonen vill klargöra att trafiklösningarna inte är detsamma som den nu i styrelsen godkända detaljplanen, säger hon att beslutet handlar om en grundläggande värdefråga, det vill säga om bilar eller cyklar och fotgängare ska prioriteras.

– Torget ska vara ett vardagsrum för alla. Nu finns det grupper, till exempel personer med nedsatt hörsel, som inte vill besöka torget på grund av otryggheten som trafiken medför. Planen är att göra torget till en trivsam mötesplats.

Så man prioriterar fotgängare och cyklister fram om bilister?

– Riktigt så ambitiösa som de tjänsteinnehavare som gjort upp planen är vi politiker kanske inte. Det finns ändå människor som behöver röra sig med bil till Borgå centrum, säger Blomqvist-Valtonen.

Möjliga nya parkeringsplatser har föreslagits vid det så kallade "Flugutorget" intill stadshuset, vid Fredsgatan och Alexandersgatan. Men det kommer alltså stadsutvecklingsnämnden att fundera vidare på.

Point College-tomten får bostadshus

En annan detaljplan som stadsstyrelsen godkände igår är området kring Institutgränd 1 i Näse.

Det handlar om området intill Institutgränd och Gammelbackavägen i stadsdelen Näse.

År 2019 revs den förra skolbyggnaden för Point College i sin helhet och den nya Strömborgska skolans byggdes.

Karta över Näse i Borgå, ett område intill Gammelbackavägen är markerat med svart och det står "Detaljplaneområde".
Bildtext Intill Gammelbackavägen och Institutgränd planeras punkthus med 5-6 våningar. Bild från detaljplanen.
Bild: Heini Rautoma / Yle

I detaljplanen finns nu planer på bostäder där Point College tidigare fanns. Bostäderna skulle vara punkthus med 5–6 våningar, varav en del seniorboende.

Både Wiitakorpi och Blomqvist-Valtonen säger att det planeras få parkeringsplatser till Institutgränd. Planen godkändes ändå och byggandet inleds så snabbt som möjligt.

– Det är brådskande för vi har behov av seniorbostäder och fler bostäder. Och det finns redan byggherrar som väntar, säger Blomqvist-Valtonen.

Nästa steg för planerna är att stadsfullmäktige ska godkänna dem.