Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Humor får vårdarna Anton och Maria att orka på jobbet: "Då man byter blöja på en patient för femte gången per natt kanske man måste skratta lite åt sig själv"

Från 2022
sjukskötare och närvårdare
Bildtext Sjukskötare Anton Lind och närvårdare Maria Lind är varken släkt eller gifta med varandra trots efternamnet, men de är arbetskollegor och vet hur viktigt det är med humor på jobbet för att man själv ska orka och för att patienterna ska trivas.
Bild: Anki Westergård / Yle

Vi skrattar aldrig åt någon, vi skrattar åt oss själva och åt dråpliga situationer, summerar Anton Lind och Maria Lind humorn på deras avdelning.

Studier visar att humor ger välbefinnande på jobbet. Skriv in och berätta om er arbetsplatshumor!

Den med humor lever längre och klarar stress och motgångar bättre. Humor får också en arbetsplats att fungera bättre. Det visar forskningen.

Det har under pandemitiden uppstått många nya humorkonton på sociala medier där sjukvårdspersonal postar så kallade memes, alltså en bild med en rolig text till, för att få ett slags kreativt utlopp för det överhopande arbetet.

– Arbetsskiftena kan bli väldigt långa och slitsamma och då behövs något för att bryta det och då kommer ofta humorn in i bilden. Det är ett sätt att orka helt enkelt, säger sjukskötare Anton Lind som jobbar på Korsholms allmänmedicinska avdelning.

Han och kollegan Maria Lind - de är varken släkt eller gifta med varandra trots efternamnet - understryker båda att man aldrig skrattar åt någon och att man måste läsa av patienten för att se vad som är passande.

– Det finns rätt tid och plats för alla känslor, säger Anton och tillägger att en del gånger är humor fullständigt olämpligt och istället krävs allvar och full koncentration.

– Men de flesta patienter som vi vårdar vill ju också kunna skratta och känna glädje, inte bara tänka på att de ligger på en avdelning och är sjuka, säger Maria.

memes
Bildtext Motivoitunut hoitsu på Instagram är en av många konton som på ett humoristiskt sätt visar imaginära jobbsituationer. Texten lyder i översättning: "Då en förvirrad patient slutligen somnar och du smyger ut ur rummet och fäller saker från patientens bord".
Bild: Motivoitunut hoitsu/Instagram

Kul fast man inte minns varför

Maria berättar att de på avdelningen har många patienter med demens och att det bland dem kan vara "jätteviktigt med humor", för ofta förstår de humor bra.

– Det skapar positivitet trots att de kanske genast glömmer skämtet eller episoden, men den goda stämningen blir kvar i rummet.

Även om humorn på en avdelning där man vårdar sjuka människor kan bli väldigt dråplig på grund av jobbets natur, är både Maria och Anton måna om att skämten sker på egen bekostnad, inte på andras.

– Det kan vara att man måste byta blöja på en patient för femte gången samma natt. Dels är det tidpunkten, dels oangelägenheten för patienten i det hela som gör att man till sist bara måste skratta åt sig själv och situationen, säger Anton.

Han betonar att de alltid påpekar åt patienterna att det är viktigt att magen fungerar, men att det händer att man får "mer än man beställt".

Maria säger att verkligheten ju är som den är både för patienten och för personalen, men hur man tar det spelar roll.

För ibland vet man inte om man ska skratta eller gråta, konstaterar hon.

Anton säger att deras yrke sist och slutligen är väldigt allvarligt eftersom de har med människoliv att göra.

– Då blir det automatiskt att man har nära till alla känslor, för ibland blir man ju också ledsen och upprörd. Men humorn är en del i det här känsloregistret.

Eller som Maria konstaterar: att ha humor är sist och slutligen en del av att vara människa.

– En är patient och en är vårdare, men bägge är människor. Och man kan hitta varandra genom att mötas i humorn.

Humor balanserar upp

Forskningen visar att Lind och Lind är inne på rätt spår.

– Att ha ett tungt jobb som genererar oro, ork och negativa tankar, tar energi. Det behöver balanseras upp och där kommer humorn in.

Det säger Janina Björk, doktorand vid Åbo Akademi i Vasa med utvecklingsspykologi som huvudämne.

Björk säger att forskning tydligt visar att humor är en viktig - och kanske lite underskattad - faktor som leder till positiva utfall såsom arbetsengagemang, arbetstillfredsställelse, lycka och så vidare.

– Det minskar även de negativa effekterna som grubblande över pandemin har medfört, såsom stress, ångest och depression.

Vidare säger Björk att humor som ett sätt att skapa en lekfull inställning till arbetet, nu trendar inom forskningen.

Det kallas för lekfull arbetsdesign och går ut på att dels göra arbetet lekfullt och roligt, men också att göra det egna arbetet mer utmanande.

janina björk
Bildtext Janina Björk är doktorand inom utvecklingspsykologi och säger att humor är något som blivit allt mer intressant inom forskning då man vill se på vilka resurser som gör att vi orkar i arbetslivet, i synnerhet på grund av de extra tuffa villkor som pandemin orsakat.
Bild: Privat/YLE

Smart arbetsgivare uppmuntrar till humor

Vissa situationer kräver givetvis hundraprocentigt allvar och total fokus och visst hör det till att man grubblar ibland, konstaterar Björk.

Men man måste också tillåta sig själv ha humor.

– Detta ligger även i arbetsgivarnas intresse eftersom man kunnat se att humor höjer arbetsprestationen och är också ett sätt att skapa en god patientupplevelse.

Pandemin har gjort att det blivit mera intressant inom forskningen att studera resurser som kan balansera upp kraven som vi ställs inför i arbetslivet, säger Björk.

En omfattande studie från 2021 om humorns betydelse bland de som jobbar inom sjukvården som gjorts av bland andra Hannele Laaksonen vid Tammerfors yrkeshögskola, visar också den att humor är ett verktyg för att upprätthålla kollegiala relationer.

Humor har också börjat ses som en bra strategi för arbetsledare för att nå positiva mål inom organisationen.

I studien framkom även att personalen uppskattade ifall arbetsgivaren visade humor och att detta inte påverkade arbetsgivarens trovärdighet på ett negativt sätt.

Har du själv positiva exempel på hur humor används på din arbetsplats? Skriv gärna in i kommentarsfältet här nedan och berätta om någon rolig situation på din arbetsplats.

sociala medier
Bildtext Instagramprofilen Motivoitunut hoitsu, fritt översatt: De som haft nattskifte vid busshållplatsen kl.07:00.
Bild: Motivoitunut hoitsu på Instagram/YLE

Diskussion om artikeln