Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Främst ovaccinerade och många som kommit in av andra orsaker – sådant är coronaläget på sjukhusen just nu

En sjukskötare Jenna Muurama jobbar vid en monitor på intensivvårdsavdelningen för coronapatienter.
Bildtext Två av tre coronapatienter på intensiven är män. Samtidigt är det vanligare att män läggs in på intensiven överlag.
Bild: Arash Matin / Yle

Asko Järvinen vid HUS hoppas att övriga sjukvårdsdistrikt drabbas lindrigare av omikronvarianten eftersom de har haft en till två veckor mer tid att ge den tredje dosen.

Behovet av sjukhusvård på grund av coronapandemin har ökat klart den senaste veckan och nu vårdas sammanlagt 620 patienter på sjukhus. Av dem får 63 intensivvård. Omikronvarianten av coronaviruset ligger bakom ökningen, säger Matti Reinikainen, professor vid universitetssjukhuset i Kuopio som ansvarar för att koordinera intensivvården för coronapatienter i Finland.

– Den nya virusvarianten sprids i rasande takt och fortfarande finns många som inte har fullt vaccinationsskydd, säger Reinikainen.

Det är ovanligare att omikronvarianten orsakar sjukdom som kräver sjukhusvård jämfört med deltavarianten som dominerade tidigare. Men behovet av vård ökar i takt med den omfattande spridningen.

– Också behovet av intensivvård har ökat de senaste dagarna.

Nu ligger antalet intensivvårdspatienter på ungefär samma nivå som kring julen.

Matti Reinikainen.
Bildtext Matti Reinikainen är den som har ansvar för att koordinera coronapatienternas intensivvård.
Bild: Thomas Hagström / YLE

Många ovaccinerade vid intensiven

Under hösten sammanställde Institutet för hälsa och välfärd statistik som visade att ovaccinerade som insjuknar i covid-19 löper 33 gånger större risk att behöva intensivvård än vaccinerade. Matti Reinikainen säger att det stämmer överens med hans egna erfarenheter.

– Jag arbetar också själv som läkare på intensiven och coronapatienterna är i regel ovaccinerade, säger Reinikainen.

Knappt tiotusen coronafall det senaste dygnet

  • 9 768 nya coronafall registrerades på tisdagen, nästan hälften i Nyland.

  • 620 coronapatienter är intagna på sjukhus.

  • 63 av dem får intensivvård.

Medianåldern för intensivvårdspatienterna är 59 år, det vill säga hälften av patienterna är äldre än 59 år medan hälften av patienterna är yngre. Två av tre patienter är män, vilket Reinikainen förklarar med att män överlag löper större risk att få allvarliga infektioner. Omkring hälften av patienterna har kroniska sjukdomar.

– Största delen av intensivvårdspatienterna är åtminstone lite överviktiga. Men det är bra att minnas att majoriteten av finländarna också är lite överviktiga, så det är inte så stor skillnad jämfört med genomsnittsbefolkningen.

Vad kan göras för att få antalet patienter att minska?

– Vaccinationsgraden borde bli ännu högre, speciellt bland befolkningen som inte ens har fått sin första dos. Det ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom. För att vinna tid för vaccinationerna behöver vi också hålla avstånd, använda munskydd och undvika närkontakter, säger Reinikainen.

Vasaläkare: Sent för åtgärder

Antalet coronapatienter ökar också inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Juha Salonen, infektionsöverläkare vid Vasa centralsjukhus, säger att fyra patienter får intensivvård vid centralsjukhuset, medan sammanlagt sju personer vårdas vid vårdavdelningarna vid centralsjukhuset och Vasa stadssjukhus.

– Det gick ganska bra att förebygga epidemin fram till julhelgen. Men sedan kom många från epidemiområden runtom i Finland hit för att träffa sina släktingar, vilket ledde till massor av fall här också, säger Salonen.

Man med läkarrock står framför Vasa centralsjukhus. Ser allvarlig ut.
Bild: Yle/Pia Lagus

Enligt Salonen är fyra intensivvårdspatienter nära gränsen för vad distriktet klarar av. Samtidigt kämpar man med att en stor del av personalen har träffat coronasmittade personer under jul- och nyårshelgen, vilket gör att de inte kan komma på jobb.

– Det blir svårt att organisera verksamheten om det saknas personal vid de kritiska enheterna.

Enligt Salonen börjar det vara för sent för restriktioner för att stoppa spridningen. Han betonar ändå att den tredje vaccindosen ger ett bättre skydd mot omikronvarianten.

– Den här pandemin är mycket jobbig för vården. Vi borde ha infört begränsningar och börjat ge den tredje vaccindosen mycket tidigare. Nu är det ganska sent. Det viktigaste vi kan göra är att fortsätta vaccinera. Vi borde också försöka spåra smittfall, men det börjar vara svårt eftersom det finns så många positiva fall i Österbotten, säger Salonen.

Övriga patienter testar positivt i Nyland

Vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har antalet coronapatienter fördubblats jämfört med läget före julen. Sammanlagt får nästan 200 personer sjukhusvård säger sjukvårdsdistriktets infektionsöverläkare Asko Järvinen. På intensivvårdsavdelningen vårdas 22 coronapatienter.

– Det är fler patienter än någonsin tidigare, säger Järvinen.

Enligt Järvinen är två av tre coronapatienter ovaccinerade. Samtidigt blir det allt vanligare att personer som kommer till sjukhuset av helt andra orsaker testar positivt för covid-19 eftersom det förekommer så mycket i samhället. Enligt Järvinen har mellan en femtedel och en tredjedel av coronapatienterna kommit in av övriga orsaker.

– De patienterna måste isoleras och man måste smittspåra till exempel patienter som har varit i samma rum.

Infektionsöverläkare Asko Järvinen medverkar i programmet Morgonettan i TV1.
Bildtext Asko Järvinen hoppas att andra sjukvårdsdistrikt får mera tid för förberedelser inför omikronvarianten än HUS, och kommer lättare undan.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

Patienterna testas om de uppvisar symtom, även om de är lindriga, och det stora antalet positiva fall leder till ett stort behov av rum för att kunna isolera patienter. Samtidigt är en stor del av personalen tvungen att stanna hemma eftersom de är sjuka eller i karantän.

– Det försvårar läget på sjukhusen i och med att man tvingas minska antalet bäddplatser om man inte har vårdare eller läkare. Varje dag måste cheferna leta efter ersättare.

Kan mattas av mot slutet av månaden

Järvinen tror inte att det är möjligt att stoppa epidemin – det man kan göra nu är att försöka bromsa spridningen så att alla inte insjuknar på en gång för att trygga sjukhuskapaciteten.

– När viruset sprids så här snabbt är det svårt att ingripa med karantän och isolering. Vi måste i stället försöka minska kontakterna utanför det egna hushållet, säger Järvinen.

En allt större del av befolkningen utvecklar också ett visst immunskydd, framför allt i Nyland där omikronvarianten sprids snabbt.

– Vi börjar få fler som har skydd mot omikron och då blir det svårare för viruset att sprida sig lika fort. Läget blir förhoppningsvis lite lättare i slutet av januari.

Epidemiutvecklingen i Nyland ligger enligt Järvinen en till två veckor före de övriga delarna av landet. Det ger övriga områden lite mer tid att ge den tredje dosen coronavaccin.

– Då kan det hända att läget hålls lite lugnare i andra sjukvårdsdistrikt – hoppas jag, säger Järvinen.