Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Smittfallen ökar i Nylands brigad – 60 smittade och 100 i karantän

Från 2022
Rekryter i snödräkter står uppradade mot en rödtegelbyggnad.
Bildtext Så här såg det ut vid krigsmannaeden i Nylands brigad i februari 2021.
Bild: Tove Virta

Allt flera beväringar på Nylands brigad i Ekenäs har konstaterats vara smittade av coronaviruset. 61 beväringar har testat positivt. 38 av dem finns på brigaden medan resten är hemma.

I måndags (10.1) rapporterade Yle Västnyland att omkring 40 beväringar berörs, men antalet har nu ökat till över 60. Dessutom har drygt 100 beväringar exponerats och är i karantän.

Nylands brigad uppger i ett pressmeddelande att en del av dem som nyligen ryckt in och testat positivt har varit symptomfria. Smittfallen har upptäckts då större mängder test har gjorts på dem som varit i karantän.

De som är smittade och som befinner sig i garnisonen är isolerade på reservsjukhuset vid Dragsvik hälsostation. Idrottshuset har tagits i bruk för att förhindra spridningen. På det sättet får man mera plats som gör det möjligt att dela upp beväringarna i mindre grupper och hålla de exponerade som är i karantän separat från andra.

Brigaden planerar om verksamheten

"Vi planerar om verksamheten och söker nya lösningar för att säkerställa utbildningen och beredskapen, samt förhindra spridningen av coronaviruset", berättar brigadens kommendör, kommodor Juha Kilpi i pressmeddelandet.

Enheterna är inte i kontakt med varandra i garnisonen; de äter till exempel vid olika tidpunkter och använder inte samma materiel. Det är också besöksförbud på garnisonen.

Eventuellt nya planer i februari

Efter rekrytskedet utvärderas coronaläget och i februari görs det eventuellt upp nya planer för utbildnings- och permissionsrytmen.

"Beväringarnas hälsa kommer i första hand i alla åtgärder. Jag är medveten om att det kan vara ovant att vara i tjänst med detsamma i tre eller fyra veckor, men efter det får alla en längre permission", säger Kilpi.