Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Coronakoordineringsgruppen vill att barns hobbyer ska få fortsätta – smittfallen i Egentliga Finland ökar ännu kraftigt

Bild av cettlebells i ett gym.
Bildtext Arkivbild. Coronakoordineringsgruppen rekommenderar att vuxna idrottar indivuellt eftersom smittrisken i regionen är hög. Från och med i morgon öppnar Åbo stads gym.
Bild: Kristiina Lehto / Yle

Omikronvarianten representerar nästan alla positiva fall av covid-19 i regionen. Coronakoordineringsgruppen rekommenderar individuell idrott, men anser att barns hobbyverksamhet i grupp kan fortsätta.

Coronafallen i Egentliga Finland fortsätter att öka. Under två veckor är incidensen positiva smittfall 1061 per 100 000 invånare i regionen. Det är en kraftig ökning från den 7 januari då incidensen var 899,5.

Dagligen testar cirka 600 personer positivt i regionen, vilket är nästan 30 procent av alla som testas.

– Procentandelen av positiva test motsvarar de normala topparna av influensaepidemier, det vill säga vi är i väldigt höga tal, men man har ännu inte sett toppen av denna våg, säger Harri Marttila, tf. överläkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Nästan alla coronafall i regionen är av omikronvarianten. Trots att omikron ger lindrigare symtom än deltavarianten kan speciellt personer i riskgrupp och ovaccinerade vara i behov av sjukhusvård om de insjuknar.

– Behovet av sjukhusvård har förblivit ungefär lika stort i sjukvårdsdistriktet och hos oss har patientantalet ökat måttligare än på många andra områden, säger Marttila.

På morgonen den 11 januari vårdades tjugo patienter på ÅUCS för corona. Fem patienter vårdades på intensivavdelningen. En del av patienterna i sjukhusvård är smittade av omikronvarianten.

Barn ska få fortsätta med hobbyer i grupp

Coronakoordineringsgruppen rekommenderar att man idrottar individuellt istället för i lag eller i grupp, eftersom smittrisken är lägre i individuell idrott.

All idrottsverksamhet måste beakta coronasäkerhet genom att använda munskydd, ha god handhygien, hålla säkerhetsavstånd och undvika onödig vistelse i idrottslokaler och i omklädningsrum.

Coronakoordineringsgruppen anser att hobbyverksamhet i grupp för barn ska få fortsätta.

Enligt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts chefsöverläkare Mikko Pietilä ska man också då beakta säkerhetsåtgärder, som att hålla tillräckligt säkerhetsavstånd och använda munskydd, i de idrottsgrenar det är möjligt.

Coronakoordineringsruppen anser att en paus i hobbyverksamheten för barn skulle orsaka större skada än nytta.

I skolorna har man länge vidtagit åtgärder mot att smitta och sprida coronaviruset. Enligt gruppen har antalet smittor som kan spåras till skolor och hobbyer varit måttligt i förhållande till det totala antalet smittor i regionen.

Staden öppnar idrottslokaler för individuell idrott

Åbo stads gym och inomhusutrymmen för individuell idrott och motion öppnar från och med imorgon den 12 januari.

Beslutet gäller gym och idrottsanläggningar med självbetjäning, det vill säga gym i regionhuset i Patis, konditionssalarna i Petrelius och Impivaara simhallar och gymmen i Kuppis Idrottshall och Kråkkärrets ishall.

Gymmens allmänna tvättrum vid Impivaara simhall och Patis gym är öppna, men basturna är stängda.

Idrottssalarna skulle vara stängda enligt Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands anvisningar, men förvaltningsdomstolen beslöt på måndagen den 10 januari att tillfälligt häva beslutet.

Enligt Åbo stad används inte covidpasset i idrottssalarna och personer som vistas i lokalerna ska ha munskydd inomhus förutom då de tränar.

Övriga åtgärder för att undvika smitta gäller också.

Privata träffar i små skalor

Privata tillställningar måste följa coronaministergruppens rekommendationer, det vill säga att högst fem personer utanför familjen får delta.

Personer med nedsatt immunförsvar ska ta sin boosterdos av coronavaccinet enligt THL:s anvisningar.

Coronakoordineringsgruppen i Egentliga Finland vill speciellt skydda personer med nedsatt immunförsvar från covidsmitta, eftersom de har en större risk att insjukna allvarligt och behöva sjukhusvård, än den övriga befolkningen.