Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Österbotten satsar på att vaccinera barn för att minska coronaspridningen – THL ger inga rekommendationer om vaccinering till familjerna

Uppdaterad 13.01.2022 07:12.
Ett barn som blir vaccinerat i armen.

Österbottens välfärdsområde satsar på att vaccinera så många barn som möjligt mot corona. THL varken rekommenderar eller avråder familjer från att låta vaccinera sina barn och anser inte att massvaccinering hejdar smittspridningen.

Österbottens välfärdsområde satsar på att vaccinera barn mot covid-19. Till sin hjälp tar man skolhälsovårdarna och andra besök till skolhälsovården har avbokats.

Institutet för hälsa och välfärd, THL, har gett klartecken åt kommunerna att vaccinera barn i åldrarna 5 till 11 år: Men THL ger inga rekommendationer för eller emot vaccinering av barn.

De vill att familjerna fattar sina egna beslut i frågan.

Överläkare Hanna Nohynek på THL säger bland annat att barn mycket sällan blir allvarligt sjuka i covid–19.

– Därför finns det inga medicinska orsaker att direkt rekommendera vaccinering av barn mot corona, säger Nohynek.

Nohynek säger att THL och den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor, KRAR, har vägt fördelar mot nackdelar och beslutat att erbjuda vaccinet till barn om barnet och familjen så önskar.

– Men vi ger ingen stark rekommendation om att alla barn bör vaccineras, säger Nohynek.

Hanna Nohynek.

Överläkare skulle helst se klara besked

Peter Nieminen som är chefsöverläkare för Österbottens välfärdsområde anser att THL:s linje kan skapa förvirring bland föräldrarna.

– Det är lite knepigt med ett om man får säga, flummigt, uttalande. Man skulle helst se att det är klara besked, säger Nieminen.

Nieminen håller med Nohynek om att barn sällan blir allvarligt sjuka i covid–19. Men det finns undantag.

– Vi har exempel på barn som behöver sjukhusvård och även intensivvård på grund av att de insjuknat i covid-19. Man kan inte säga att covid-19 är helt riskfritt för yngre barn, viruset är väldigt lömsk, säger Nieminen.

Peter Nieminen, chef för operativa ansvarsområdet på Vasa centralsjukhus.

Familjernas situation varierar

Hanna Nohynek säger att bristen på rekommendationer från THL kan innebära en ny och ovan situation för familjer. Men samtidigt ser familjernas livssituationer väldigt olika ut, vilket kan påverka vaccinationsbeslutet.

– En del familjer lever långt från så kallade hot spot-områden, centralorter med stor smittspridning, medan andra bor på områden där man lättare utsätts för smitta, säger Nohynek.

Nohynek säger att en del familjer också känner en större oro för sjukdomen, medan andra istället oroar sig för biverkningar av ett vaccin som är relativt nytt.

– Då vill man kanske vänta för att få mera information om vaccinets mera långsiktiga verkningar säger Nohynek.

Nohynek säger att mRNA-vaccinets säkerhetsprofil ser riktigt bra ut, men att till exempel hjärtmuskelinflammation drabbar ungefär 7 av 100 000 vaccinerade unga män.

– Men den som insjuknar i covid–19 kan också drabbas av hjärtmuskelinflammation. Man måste själv avväga vad som oroar mera, att vaccinera sig eller att insjukna i covid–19, säger Nohynek.

Rekommenderar vaccin till barn i riskgrupper

När det gäller barn som hör till riskgrupperna, barn som är överviktiga eller har ett nedsatt immunförsvar, rekommenderar THL vaccinering. Det samma gäller om det finns personer i riskgruppen i barnets närmaste krets.

– Men när det gäller ett friskt barn utan grundsjukdomar så väger skålarna ganska jämnt, säger Nohynek.

Finns det risk att föräldrar som tänkt vaccinera sina barn, eller är osäkra, låter bli att vaccinera, eftersom ni inte ger klara besked?

– Jo, den möjligheten finns, framför allt kan det påverka dem som är kritiska till vaccin. De kanske bestämmer sig för att låta bli nu när THL inte rekommenderar vaccinet, säger Nohynek.

Vaccinet är tryggt säger överläkare

Den förälder som står inför ett vaccinbeslut kan trots allt stödja sitt beslut på att THL förordat att vaccinet kan ges till barn och bör ges till barn i riskgrupper säger Peter Nieminen.

– Det är något man kan stödja sitt beslut på och välfärdsområdets målsättning här i Österbotten är att vaccinera 5 till 11-åringarna så fort som möjligt, säger Nieminen.

Peter Nieminen säger att eftersom man ute i världen har vaccinerat miljontals barn utan biverkningar så känns vaccinet som ett tryggt alternativ.

– Vi vet inte heller hur många smittovågor vi har att vänta. Jag hoppas att det inte kommer flera, svåra varianter men ifall flera smittvågor slår till är det bra att vi har ett starkt vaccinationsskydd, säger Nieminen.

En kvinna med svart mössa, blågrön halsduk och svart kappa står i stadsmiljö och ser in i kameran med neutral min.
Bildtext Sarah Skinner-Tuuf önskar mera information om hur vaccinering påverkar eventuella restriktioner.

Förälder saknar helhetsbild av vaccinering

Småbarnsföräldern Sarah Skinner-Tuuf i Solf reagerade på Nohyneks uttalande i Vasabladets artikel där tidningen ber Nohynek förtydliga THL:s linje.

Skinner-Tuuf säger att Nohynek klargör för- och nackdelarna med att vaccinera ett enskilt barn, men inte förklarar den stora bilden.

– Jag saknar det större perspektivet. Om många barn är ovaccinerade, vad har det för inverkan på restriktioner och rekommendationer gällande skola och fritid? säger Skinner-Tuuf.

Skinner-Tuuf skulle gärna få svar på om en lägre vaccinationsgrad ökar risken för åtgärder som distansundervisning och inställda fritidsaktiviteter, sådant som påverkar barnens liv negativt.

Skinner-Tuuf är också betänksam vad det gäller de sociala begränsningarna.

– Restriktionerna kringskär barnens liv och sociala kontakter. Ett barn har rätt till utveckling och att att få vara i en grupp. Restriktionerna får långtgående följder för både den fysiska och mentala hälsan, säger Skinner-Tuuf.

Skinner-Tuuf säger att vi redan har en stor skuld att reglera sedan nedstängningarna våren 2020.

– De första nedstängningarna har bevisligen fått stora följder för barnens välmående och det är ofta barnen som fallit mellan stolarna under pandemin, säger Skinner-Tuuf.

Skinner-Tuuf säger att en orsak till att både regering och myndigheter föreslog distansundervisningen var att man på så vis skulle hinna vaccinera flera barn innan de återgår till närundervisning.

– Det har varit ett klart uttalat mål och då är det lite konstigt om beslutet inte grundar sig på vetenskapliga rön och råd, som i Finland kommer från THL, säger Skinner-Tuuf.

Skinner-Tuuf säger att en saklig och objektiv helhetsbild vore viktig för småbarnsfamiljerna som nu ska ta beslut om att låta vaccinera sina yngre barn.

Störst nytta med att vaccinera vuxna

Nohynek säger att THL:s rekommendationer också baseras på en helhets bild av coronaläget i samhället. Det är också en orsak till att man inte just nu rekommenderar vaccinet till åldersgruppen 5 till 11 år i ett läge när vården är svårt belastad.

– Vi tar hänsyn till vem som bör få vaccin och vem som löper störst risk att bli allvarligt sjuk eller avlida. Vi vill att de mest utsatta inte blir utan vaccin på grund av att man väldigt snabbt börjar vaccinera 5 till 11-åringar, säger Nohynek.

Enligt Nohynek skapar man just nu den största nytta av resurserna genom att snabbt ge en tredje vaccindos till över 60-åringar och riskgrupper, samt första och andra dosen till över 16-åringar som ännu inte är vaccinerade.

– Vi har inte så många händer att vi just nu kan vaccinera alla samtidigt, säger Nohynek.

Sprutor laddade med coronavaccin.

Vaccinering av barn hjälpte inte i Danmark

När social- och hälsovårdsministeriet föreslog distansundervisning var en avgörande orsak att man ville få tid till att vaccinera flera barn för att minska smittspridningen.

THL gick inte på den linjen och Hanna Nohynek förklarar varför.

– Tyvärr hjälper det inte när det gäller omikronvarianten. Viruset sprids snabbt och vaccinets verkan är så kort att vaccinering av barn inte kommer att stoppa epidemin, säger Nohynek.

Danmark gick in för massvaccinering av barn, men det har inte stoppat smittspridningen säger Nohynek.

– Vaccinerade barn har färre infektioner, men epidemin har inte avstannat, säger Nohynek.

I Österbotten jobbar man ändå vidare genom att satsa på att vaccinera 5 till 11-åringarna, både för att förhindra sjukdom och smittspridning.

– Risken för att bli allvarligt sjuk är mindre för den som är vaccinerad och vi vet inte hur många nya varianter vi har att vänta. På så vis är det bra att vi nu vaccinerar barnen, säger Peter Nieminen.

Nieminen säger att att den som är vaccinerad är en sämre smittspridare, fastän vaccinet inte totalt hindrar smittan.

Är vaccinet ert bästa vapen mot coronan?

– Det är klart att en total nedstängning och undvikande av så gott som alla kontakter är det mest effektiva för att stoppa smittan. Men så kan vi inte leva hur länge som helst, säger Nieminen.

En tungt vägande orsak till att Österbotten satsar resurser på vaccinering av barn är att trygga barns skolgång och hobbyverksamhet.

– Det vore otroligt viktigt att barnen får leva ett så normalt liv som möjligt med skola, kompisar och hobbyer. Vi tror starkt på att en stor vaccinationstäckning hjälper.

– Och jag tror också att THL ganska snart kommer med klarare rekommendationer angående vaccineringar, säger Nieminen.