Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Vägar för laxfiskar och flodpärlmusslor i Svartån får fortsatt stöd av kommunerna

Från 2022
Uppdaterad 01.02.2022 11:09.
En drönarbild på Svartån på sommaren vid Junkarsborg.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Projektet som har som mål att få tillbaka laxfiskar till Svartån och Lojo sjö får fortsatt stöd av kommunerna. Raseborg, Lojo, Vichtis, Högfors och Loppis har förbundit sig att stöda projektet under de följande åtta åren.

Föreningen Västra Nylands vatten och miljö har tillsammans med kommunerna berett en ny vision för Svartåns vattendragsområde.

Målet är att återställa beståndet av vandrande havslax och havsöring bland annat genom att bygga fiskvägar mellan Pojoviken och Lojo sjö. Dessutom vill man trygga flodpärlmusslans fortplantning i vattendraget och skapa en livskraftig population.

Fler fiskvägar på kommande

Två fiskvägar har redan byggts - de finns i Åminnefors och Billnäs. Nu står byggandet av fiskvägar i Svartåfors och Åkerfors i tur.

Under de fyra första åren är fokus på byggandet av fiskvägarna och under de följande fyra åren är planen att ta itu med andra åtgärder som behövs för att åtesrtälla livscyklerna för laxfiskar och flodpärlmusslor.

Kommunala pengar och projektfinansiering

De totala kostnaderna för alla åtgärder framtill 2030 beräknas uppgå till 6,5 mijloner euro. Kommunernas står för en del av summan och resten finansieras via projektfinansiering.

Lojo förbinder sig att åren 2022–2025 bidra med en summa på 260 000 euro per år och Raseborgs stad med en summa på 233 000 euro per år. Vichtis andel blir 110 000 euro per år, Högfors 39 000 euro per år och Loppis andet 15 000 euro per år.

Under åren 2026 - 2029 förbinder sig Lojo att bidra med 140 000 euro per år, Raseborg med 120 000 euro per år, Vichtis med 100 000 euro per år, Högfors med 34 000 euro per år och Loppis med 15 000 euro per år.

Förbättringen av sjön Hiidenvesi ingår som en del av det stora projektet. En del av pengarna som Vichtis, Lojo, Högfors och Loppis (Loppi) bidrar med går direkt till förbättringen av Hiidenvesis vatten.

Hiidenvesi sjö är kopplad till Lojo sjö som i sin tur rinner vidare till Svartån.

Ortnamnet Loppi i texten ändrades till svenska Loppis 1.2.