Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Brandstationen i Ingå blir mindre och bättre än den nuvarande – hyresgästen garanterad för tjugofem år

Uppdaterad 17.01.2022 12:05.
Illustration över hur den nya brandstationen i Ingå kunde se ut.
Bildtext Den nya brandstationen i Ingå kan se ut ungefär så här. Tanken är att brandstationen ska vara klar om två år. Bilden visar inte hela byggnaden.
Bild: Ingå kommun

Ingå får en ny brandstation. Eller får och får – den kommer att kosta tre och en halv miljoner euro. Ännu för ett drygt år sedan var prislappen två miljoner euro mindre.

Kommundirektör Robert Nyman tycker ändå inte att fokus ska vara på pengarna eftersom kommunen kommer att få en långvarig och trygg hyresgäst i Västra Nylands räddningsverk som förbinder sig att hyra brandstationen i tjugofem år. Ingå frivilliga brandkår, som är avtalsbrandkår ska också hyra egna lokaler i byggnaden.

– Ingå får en ny brandstation som är planerad i samarbete med räddningsverket som förbinder sig att hyra den. Med andra ord: Vi får en jättebra investering som vi dessutom får finansierad, berömmer Nyman.

Han tillstår att kostnaderna över lag stigit dramatiskt inom byggbranschen det senaste året, vilket förklarar en del av kostnadsökningen.

Porträttbild på Piia Nordström.
Bildtext Kommuningenjör Piia Nordström säger att kommunen nu har en realistisk bild av vad projektet kommer att kosta.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Kommuningenjör Piia Nordström, som jobbat i Ingå sedan december 2021, säger att den tidigare kostnadsberäkningen inte var uppgjord på tillräckligt noggranna grunder.

– I kommunala sammanhang förutsätts det att man kostnadsberäknar i ett väldigt tidigt skede i planeringen. Det är en utmaning eftersom många detaljer fattas i det skedet.

Nordström understryker att i den färskaste kostnadsberäkningen ingår en buffert för eventuella utgiftsposter som man i det här skedet inte räknat med.

– Det är alltid mer eller mindre en gissning om man tvingas kostnadsberäkna utgående från tidiga skisser. Det slutliga priset vet vi inte förrän vi har anbuden på bordet, säger Nordström.

Varför behövs en ny brandstation?

Den nuvarande solfjäderformade brandstationen i Ingå är byggd år 1989. Den är alltså 33 år gammal. I dag anses den oändamålsenlig – och för stor.

– Vi har samarbetat länge i den här frågan med Västra Nylands räddningsverk och förstås med Ingå frivilliga brandkår som är avtalsbrandkår. De har konstaterat att den gamla brandstationen inte motsvarar de behov som de har nu eller kommer att ha i framtiden, säger Piia Nordström.

Ingå brandstation
Bildtext Den nuvarande brandstationen byggdes år 1989. Vad som ska hända med den när verksamheten flyttar till den nya brandstationen är oklart.
Bild: Yle/Maria Wasström

Den nuvarande byggnaden har stora öppna rum, men Nordström uppger att i dagens läge är behoven helt andra beträffande kontorslokaler och tvättrum.

– Där finns jättemycket kvadratmeter men inte så mycket nyttoyta, säger Nordström.

Hon tillägger att inte ens en grundlig renovering kunde lösa utrymmesfördelningen.

– Det skulle ändå inte motsvara de behov som räddningsverket har, säger Nordström.

Västra Nylands räddningsverk upprätthålls redan nu av de kommuner som kommer att ingå i Västra Nylands välfärdsområde.

Mindre men vettigare

Den nya brandstationen blir alltså mindre än den nuvarande men kvadratmetrarna utnyttjas effektivare.

Den nuvarande brandstationen är ungefär 1 100 kvadratmeter stor. Den nya brandstationen planeras blir 920 kvadratmeter

Dessutom planeras ett kallt förråd på 200 kvadratmeter.

– Det nyaste budet är att det kalla förrådet inte förverkligas nu utan att ett mindre förråd för oljebekämpningsutrustning byggs på samma plats.

En illustration över hur den nya brandstation skulle placeras invid korsningen till Täktervägen.
Bildtext Den nya brandstationen ska placeras intill Täkterkorsningen på södra sidan av stamväg 51.
Bild: Ingå kommun

Kostnadsuppskattningen för själva brandstationsbyggnaden är 2,89 miljoner men med en buffert om 0,5 miljoner och kostnaderna för uthuset uppgår slutsumman till 3,55 miljoner euro.

Kommunen har möjlighet att ansöka om understöd för projektet från Brandskyddsfonden, som sköts av inrikesministeriet. Brandskyddsfonden kan maximalt bevilja understöd om 220 000 euro.

Ny plats vid Täktervägen

Den nya brandstationen beräknas stå inflyttningsklar om två år. En tomt finns reserverad för den mittemot servicestationen vid stamväg 51, men på södra sidan om stamvägen.

Vad som ska hända med den nuvarande brandstationen när den inte längre behövs för räddningsverksamheten är inte fastslaget.

– Vårt första alternativ är att hitta en långvarig hyresgäst men det är utmanande. Det andra alternativet är att försöka sälja och det tredje är att riva. Det tekniska värdet är över en miljon euro och det är en ganska speciell och fin byggnad. Det är politikerna som får besluta vad som görs med den, säger Piia Nordström.

I det skedet har kommunen redan två gamla brandstationer.

Diskussion om artikeln