Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Möjlig byggstart på det här årets sida i kvarteret med gamla hälsostationen – ändan av Lundagatan i Borgå ska få bostäder

Från 2022
Den gamla hälsovårdsstationen i ändan av Lundagatan.
Bildtext Huset i ändan av Lundgatan har varit sjukhus, senare hälsovårdsstation och i framtiden hyreslägenheter.
Bild: Heini Rautoma / Yle

Efter att ha stått tomt i tio år kan den gamla hälsostationen äntligen få nytt liv.

Nästa vecka (18.1) ska stadsutvecklingsnämnden i Borgå behandla den nya detaljplanen för kvarteret i östra ändan av Lundagatan. Sedan ska ärendet ännu gå vidare till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige, men förslaget är att planen godkänns.

Avsikten är att bygga en sorts mellanform av boende för äldre och vanliga bostäder, men också affärslokaler. Det byggs fyra helheter av nybyggnader i området.

På tomten skyddas och bevaras träbyggnaden i ändan av Lundagatan, träbyggnaden vid Engelsstigen och en del av det så kallade stensjukhuset.

Illustration av hur det nya kvarteret i ändan av Lundagatan i Borgå kan komma att se ut.
Bildtext Illustration av hur det nya kvarteret i ändan av Lundagatan i Borgå kan komma att se ut från sydost.
Bild: Tieno Arkkitehdit Oy

– De planerade byggnaderna har anpassats till omgivningen och arkitekturen i referensplanen för området är högklassig. Genom samarbete med Borgå museum hittades en lösning, med vilken delar av det fina stensjukhuset kan bevaras, säger stadsplaneringschef Dan Mollgren.

Historien och skikten i en sådan bebyggd miljö gör området intressant och personligt tillägger han.

En del av de nya byggnaderna ansluts till de hus som blir kvar på tomten. Byggnaderna kommer att ha tre till knappt fem våningar. Enligt den preliminära planen kommer det att byggas cirka 60 bostäder.

Illustration av hur det nya kvarteret i ändan av Lundagatan i Borgå kan komma att se ut. Områdesfasad från Engelsstigen.
Bildtext Illustration av hur det nya kvarteret kan komma att se ut, områdesfasad från Engelsstigen.
Bild: Tieno Arkkitehdit Oy

Verkställande direktör Tommi Luukkonen från företaget Kuusikkoaho som gjort planeringsreservering, berättar att avsikten är att bygga gemenskapligt boende för äldre. Tjänster för de boende produceras individuellt med beaktande av vilka behov de har i sina egna hem.

Hemmen är hyreshem och det finns gemensamma utrymmen för de boende för att öka känslan av gemenskap och för att ge stimulans. Bostäderna är en- och tvårummare och byggs med den så kallade Virkkulankylä-modellen.

Planförslaget var framlagt i april-maj 2021. Det lämnades sex utlåtanden och tre anmärkningar.

– Byggplaneringen inleds genast då planen vunnit laga kraft och i bästa fall kan byggandet påbörjas redan i år, berättar Luukkonen.

Företaget Kuusikkoaho beviljades planeringsreservering för tomten första gången redan år 2016.

Lundagatans hälsocentral
Bildtext Arkivbild från mars 2010. Då verkade fortfarande hälsovårdscentralen i huset. Det här hörnet byggdes år 1920.
Bild: YLE/Stefan Härus

Byggnaderna är inte skyddade men kvarteret anses vara regionalt värdefull kulturmiljö. Den äldsta delen är från 1883. Under åren har nya delar byggts till och det så kallade stensjukhuset är från 1939, planerad av arkitekt Uno Ullberg.

Byggnaderna mellan Lundagatan och Fänriksgatan fungerade som sjukhus fram till år 1969 då Borgås nya sjukhus öppnade. Efter det har den fungerat som ämbetshus och hälsovårdscentral. Borgå hälsovårdscentral flyttade bort från lokalerna år 2012 på grund av problem med inomhusluften.

En del av den gamla hälsostationen i Borgå, delen som kallas stensjukhuset från Fänriksgatan.
Bildtext Delen som kallas stensjukhuset är ritat av Uno Ullberg som var en känd arkitekt från Viborg. Bilden är från Fänriksgatan.
Bild: Heini Rautoma / Yle

Diskussion om artikeln