Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Energipriserna drabbar också företagen, men i de flesta fall är det kunderna som till slut betalar räkningen

Från 2022
En långtradare kommer körandes i motsljus längsmed en blöt och snöig gata i Helsingfors.
Bildtext I Finland är speciellt transportbolagen hårt utsatta för stigande bränsle- och energipriser. I transportsektorn finns det en risk att de höga bränslepriserna flyttas över till konsumenterna.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

De höga energipriserna drabbar nu en del företag hårdare än andra. Också företagen har svårare att få pengarna att räcka till, men i många fall hjälper det att också konkurrenterna drabbas på samma sätt.

På samma sätt som privatpersoner måste också företagen betala ett högre pris för bränslen och el. Om de höga priserna skulle drabba endast finländska företag skulle de få svårt att hävda sig konkurrensen på världsmarknaden.

Men Penna Urrila som är chefsekonom på Finlands näringsliv EK påminner om att de höga energipriserna är ett globalt fenomen.

– De drabbar inte bara Finland. Alla måste leva med dem och anpassa sig till dem på ett sätt eller annat. I vissa branscher kan det vara möjligt att föra över kostnaderna till priserna. I andra måste företagen bära en del av kostnaderna och acceptera mindre vinstmarginaler.

Han erkänner ändå att prisökningen har varit ganska stor under det gångna året när det sett ut som om coronapandemin håller på att gå mot sitt slut.

– Det har bidragit till höga inflationssiffror som kan få konsekvenser för den ekonomiska politiken och penningpolitiken och den vägen påverka hela världsekonomin. Men annars är de höga energipriserna inget som drabbar specifikt finländska företag.

En kostymklädd man i glasögon ser in i kameran.
Bildtext Enligt Penna Urrila på EK hotar de höga energipriserna inte tillväxten.
Bild: yle/ Patrik Schauman

Bränslepriserna orsakar problem i Talvivaara

Det finns ändå redan exempel på företag som tvingas anpassa sin verksamhet till de högre energipriserna. I vecka meddelade statsbolaget Terrafame som har tagit över gruvdriften i den ökända Talvivaaragruvan om samarbetsförhandlingar. En av motiveringarna till att bolaget måste se över sin verksamhet är just de höga bränslepriserna.

Penna Urrila väntar sig ändå inte att värst många företag ska möta samma öde.

– Om inga alltför drastiska överraskningar drabbar världsekonomin borde energiprisernas effekt vara ganska måttlig. För många varor ligger efterfrågan på en hög nivå för tillfället. Konjunkturen har ljusnat efter pandemin och utsikterna för det här året både i Finland och mera allmänt är ganska positiva. Det här är ännu ett år av återhämtning från coronan.

Transport- och processindustrierna drabbas hårdast

Men visst finns det branscher som lider av de höga bränslepriserna.

– Inom transportbranschen har ju bränslepriserna en ganska stor betydelse. Det gäller också en del av processindustrin där man använder oljeprodukter som råvaror. Men så länge som efterfrågan ligger på en hög nivå handlar det mera om vem som ska bära de ökade kostnaderna i sista hand och hur stor börda som faller på de enskilda företagen, säger Penna Urrila.

De företag som kan få problem är alltså de som inte kan höja sina priser och den vägen flytta över kostnaderna till konsumenterna.

Inom just transportbranschen kan Finland enligt Penna Urrila få större negativa effekter än andra länder på grund av sitt geografiska läge.

– Vi har längre transportsträckor till marknaderna än vissa andra länder som våra företag konkurrerar med. Hittills har ändå energipriserna ökat mindre i Finland än i många länder i mellaneuropa där man använder naturgas i en större skala än i Finland.