Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

Nordiska företagsledare vill se en ambitiösare klimatpolitik – upplever klimatförändringen som ett större hot än tidigare

Uppdaterad 13.01.2022 12:54.
Nina Ekelund
Bildtext Nina Ekelund, generalsekreterare för Hagainitiativet, hoppas politkerna noterar toppchefernas klimatoro.

Vad tänker toppcheferna egentligen om klimatförändringen? En intervjustudie bland ledande företag i Norden om höjda klimatambitioner visar att nordiska företagsledare är oroade och ser ett behov att öka klimatåtgärderna.

Företagsnätverken Climate Leadership Coalition, svenska Hagainitiativet och norska Skift intervjuade 40 vd:er om hu de ser på klimatkrisen och hur den påverkat deras företag. I svaren framkom att alla företagsledare betraktade klimatförändringen som ett hot och uppmanar beslutsfattare att påskynda lösningar för att minska klimatpåverkan.

Det vd:arna kräver är bland annat snabbare tillstånd för ny klimatneutral teknologi, högre krav på offentlig upphandling, krav på tydligare och allmän utsläppsrapportering för företag och en långsiktig klimatpolitik där hela Norden samarbetar.

– Jag tycker att de svar vi har fått speglar tidsandan just nu och jag tycker att företagsledarna ligger i linje med ungdomsrörelser som driver på, och förväntningarna på Parisavtalets mål. Däremot haltar det på grund av att politiken och näringslivet inte är helt i takt, säger Nina Ekelund, generalsekreterare för Hagainitiativet.

Utsläppen borde minska i en takt av 10–15 procent årligen för att vi ska nå Parisavtalets mål om en uppvärmning på högst 1,5 grader och vi är ännu långt ifrån det.

Ekelund ser att det finns en vilja hos politikerna att handla och att vd:arna driver på, är frustrerade och vill framåt i större utsträckning. För nordiska företag kan spela en nyckelroll i att leverera klimatlösningar över hela världen och hjälpa sina kunder och länder att anpassa sig till 1,5°C-målet.

"Jag känner mig mycket optimistisk"

Ekelund säger att svaren ger hopp för den som är medveten om hur illa vi ligger till och som jobbar med klimatfrågor. För det är mycket viktigt att lyfta upp positiva omställningar som sker i stor skala och därför har den här rapporten betydelse.

De 40 intervjuade företagsledarna representerar företag med cirka 1,2 miljoner anställda över hela världen. Företagens sammanlagda värde motsvarar cirka 24 procent av Nordens BNP.

Finländska företag som deltog i undersökningen var Atria, Ensto, Fiskars, Fortum, Huhtamäki, Neste, St1 Nordic, Vaisala, Valio och Varma. Från övriga nordiska länder deltog A.P. Moller Maersk, Astra Zeneca, Ericsson, Falck, Folksam, H&M Group, ISS, LKAB, Scania, Skanska, Storebrand och Veidekke.

Företagen vill samarbeta och har klara krav

Nordiska företagsledare uppger att de inte är motståndare till beslutsfattare, de vill tvärtom samarbeta mer med beslutsfattare och stärka incitamenten, särskilt för att utveckla och kommersialisera klimatlösningar snabbare.

De är tydliga med vilka incitament de vill se, såsom koldioxidprissättning, högre klimatkrav i offentlig upphandling och standardiserad metodik för företagens klimatrapportering. De vill också att politikerna fasar ut fossila bränslen i snabb takt. Majoriteten av företagsledarna ser koldioxidprissättning som ett av de viktigaste styrmedlen; antingen i form av koldioxidskatt eller system för handel med utsläppsrätter.

– Vi kan se på prissättningen att ungefär 80 procent av utsläppen i världen i dag inte har något pris. Det är bara 21,5 procent som har ett pris och av den procenten så är det bara 4–5 procent som har ett relevant pris. Så ska vi driva den här agendan även utanför Norden så blir prissättningen en av de viktigaste frågorna.

Attityderna har förändrats på tre år

När företagsledarna intervjuades 2018 var klimatförändringen inte alls lika tydligt ett hot, men nu kom den på första plats. Det som förvånade Ekelund var många av vd:na lyfte fram att det är viktigt att alla företag rapporterar sina utsläpp.

– Det här är något som hållbarhetschefer har talat om länge, och nu sitter vd:n och pratar om att det är oerhört viktigt att följa GHG-protokollet, redovisa utsläpp årligen och sätta mål. De säger det för om dom ska lyckas minska sina utsläpp i hela värdekedjan, inte bara i det dom äger själva utan också i det som ligger uppströms och nedströms så kan dom inte minska sina utsläpp om de inte vet hur andra företags utsläpp ser ut.

För att ett företag ska lyckas så behövs det även andra företag som börjar rapportera sina utsläpp. Effekten blir som ringar på vattnet.

– Åttio procent av utsläppen, enligt GHG, ligger i värdekedjan, så därför är det så viktigt att vd:arna lyfter detta.

Diskussion om artikeln