Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Det nya FPA-taxisystemet fungerar åtminstone tillsvidare i Östnyland - skolskjutsar och ojämn fördelning av uppdrag kan strula till det

Uppdaterad 17.01.2022 05:14.
Ratt, navigator och taxameter i en bil samt en skylt där det står taxi.
Bildtext I Östnyland fungerar FPA-taxisystemet tillsvidare ganska bra och i en vänta och se-anda.

Det nya FPA-taxisystemet visat sig vara problematiskt i bland annat huvudstadsregionen. Två taxiföretag med skilda telefonnummer för kunden att välja mellan och risk för att det ena får alla kunder, gör situationen osäker.

Systemet med att beställa en FPA-taxi förändrades vid nyåret. Folkpensionsanstalten FPA bytte då ut sin nuvarande taxioperatör Menevä till två nya.

Tanken är att kunden själv ska ha möjlighet att välja operatör.

De nya operatörerna i Östnyland är Taxi Östnyland/Taksi Helsinki och företaget Lähilogistiikka Oy.

En stor del av de trafikanter och företag som varit Meneväs underleverantörer har flyttat över till Taxi Östnyland vilket innebär att kunderna fortfarande kan anlita samma bekanta företagare och chaufförer som tidigare.

Trots att det på många håll - bland annat i Helsingforsregionen - har varit en del strul i samband med övergången, har det fungerat någorlunda i Östnyland.

– Det har gått relativt bra. Vi har ju kört för FPA i tre år och både kunderna och systemen är bekanta för våra chaufförer, men jag har ju förstått att servicen inte har fungerat på önskvärt sätt i sin helhet, säger vd Henrik Forsblom vid bolaget Oy Kaj Forsblom Ab.

En man.
Bildtext Vd Henrik Forsblom hoppas att det nya systemet ska fungera. Om inte, är det skäl att rikta kritiken till FPA, som enligt honom gjort en besvärlig upphandling.

Utmaning för kunderna

Åtminstone veckan efter nyår löpte allt smidigt. Efter det har det skett en del förändringar.

– Skolorna har ju startat och en del av de bilar som körde för FPA förra veckan kör nu också skolskjutsar. Det här innebär att kapaciteten den här veckan är mindre, men överlag verkar det nog som om det fungerar relativt bra i Östnyland, säger Henrik Forsblom.

De som upplever det nya systemet som en större utmaning än vad chaufförerna gör, är FPA-kunderna.

– De behöver känna till hur det fungerar och de behöver också vara säkra på att det telefonnummer de väljer fungerar, säger Forsblom.

Ett unikt system

Men för att backa några steg: Innan det nya systemet trädde i kraft, gjorde FPA naturligtvis en upphandling.

Henrik Forsblom är inte riktigt tillfreds med hur den processen gick till.

Enligt Forsblom gjordes upphandlingen med hjälp av ett unikt system. Då en upphandling av en tjänst görs, bör det förstås vara så, att också de som ger anbud känner till vad det är för typ av service de ger anbud på.

– När man nu kan välja mellan två leverantörer, betyder det i praktiken att det kan gå så att den ena leverantören får alla uppdrag och den andra kammar noll. Det här kan leda till att den ena leverantörens kapacitet inte utnyttjas, medan den andra leverantören inte klarar av uppdragen, säger Forsblom.

Kela/Fpa-skylt
Bildtext Enligt vd Henrik Forsblom vid bussbolaget Oy Kaj Forsblom Ab, gjordes Fpa:s upphandling på ett unikt sätt och att det tidigare avtalet var ett mera skäligt avtal.

Två telefonnummer

Orsaken till ovanstående scenario är att det tidigare bara fanns ett telefonnummer där uppdragen fördelades.

Nu finns det två och kunden kan, om han eller hon så vill, alltid ringa bara det ena telefonnumret.

– Det tidigare avtalet var nog ett mera skäligt avtal, säger Forsblom.

Att det varit problem på olika håll i Helsingforsregionen, kan ha att göra med det scenario som Forsblom målar upp.

– Det här vet jag inte, men det kan till och med hända att man inte känt till de nya telefonnumren och ringt det gamla, säger Forsblom.

Direktkontakt med taxibilen

Taksi Helsinki och Lähilogistiikka Oy fungerar alltså i princip som enbart telefoncentraler som tar emot samtal och förmedlar taxibilar.

– Lähilogistiikka anlitar i stor utsträckning Lähitaksibilarna, medan Taxi Helsinki huvudsakligen anlitar sina egna bilar - i Östnyland är det då Taxi Östnyland. Till det här kommer ännu en del underleverantörer. Utmaningen för kunden är att veta vart de ska ringa om det är så att man vill anlita samma bolag som tidigare, säger Forsblom.

Vid Oy Kaj Forsblom Ab har man försökt ge så mycket information som möjligt åt sina chaufförer så att de i sin tur har kunnat informera kunder.

– För de som anlitar Taxi Helsinki/Taxi Östnyland kan FPA-kunderna vara i direktkontakt med och välja en sedan tidigare bekant taxiförare. Det här är bra eftersom centralerna ofta är nerringda och köerna långa.

Taxiskylt på taxibil
Bildtext Taxi Helsinki förmedlar FPA-köror åt Taxi Östnyland.

Hitta rätt i djungeln

Henrik Forsblom rekommenderar alltså, att de FPA-kunder som ofta behöver en taxitransport skulle ha ett direktnummer eller två i beredskap.

– Det kan vara en bra idé att hitta alternativ i den här djungeln - till exempel söka reda på en leverantör man känner till och få ett direktnummer till bilen eller företaget. Det här rekommenderar vi för tillfället, säger vd Henrik Forsblom vid Oy Kaj Forsblom Ab.

Enligt Forsblom befinner man sig nu i ett läge där man får vänta och se hur det går.

– Vi får hoppas att systemet börjar fungera och gör det inte det, så är det skäl att rikta kritiken till FPA som gjort en enligt mitt tycke besvärlig upphandling. FPA säger att de försöker garantera en bra utkomst åt sina underleverantörer samtidigt som avtalet inte garanterar någonting alls, säger Forsblom.

Henrik Forsblom säger vidare att det nya systemet visserligen är ett problem för företagen, men att det är andra som lider ännu mera.

– I sista hand är det kunderna som lider om inte företagarna klarar av att sköta servicen på grund av ett dåligt avtal, säger Henrik Forsblom.