Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Närtjänster ska finnas kvar och unga ska få bättre psykiatrisk vård – välfärdsområdet tar form, men hur tjänsterna ser ut i framtiden beror på politikerna

Två flickor sitter vid lunch med sina mobiltelefoner.
Bildtext Elektroniska tjänster ska utvecklas för ungdomar inom Västra Nylands välfärdsområde. Psykologer och kuratorer ska vara kvar i skolorna, men elektroniska tjänster ska bli bättre.

Frågorna är många och svaren kanske inte alltid så klara när det gäller Västra Nylands välfärdsområde. Det invånarna funderar på är bland annat om närtjänsterna finns kvar och om politikerna från Esbo alls kommer att bry sig om de andra kommunerna.

Gruppen som förbereder övergången av kommunernas social- och hälsovård till välfärdsområdet informerade på onsdag kväll (12.1) om läget just nu och svarade på frågor.

Kommunerna sköter social- och hälsovårdstjänsterna hela 2022 och Västra Nylands välfärdsområde tar över tjänsterna från 2023. Räddningstjänsterna övergår också till välfärdsområdet i samma veva.

Västra Nylands välfärdsområde

Välfärdsområdet består av Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå, Lojo, Kyrkslätt, Esbo, Högfors, Vichtis och Grankulla.

Området har drygt 470 000 invånare med 8 500 anställda. Tolv procent av invånarna är svenskspråkiga, 74 procent har finska som modersmål och 13 procent har annat modersmål.

Välfärdsområdets uppgifter:

Primärvård

Specialiserad sjukvård

Socialservice

Tjänster för barn, unga och familjer

Tjänster för befolkningen i arbetsför ålder

Tjänster för äldre

Mentalvård och missbrukartjänster

Tjänster för personer med funktionsnedsättning

Elev- och studerandevård

Främjande av välfärd och hälsa

Räddningsväsendet

Det ställdes många frågor och en av dem var hur invånarnas social- och hälsovårdstjänster påverkas av övergången till välfärdsområdet.

Sanna Svahn, ordförande för det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde, sa att ingen ska se någon större förändring under övergången till välfärdsområdet.

– Förnyandet av tjänsterna sätter i gång med detsamma då välfärdsområdet tar över, vissa förändringar har redan gjorts.

Teammodell prövas på hälsocentralen i Raseborg

Svahn kommenterade inte desto mera vilka förnyelser det är frågan om. Det som redan planerats och snart tas i bruk är till exempel teammodeller på hälsostationerna.

Det har gjorts försök i Esbo och Grankulla och snart är Raseborg i tur.

Meningen är att problem sköts gemensamt av experter på flera områden. I teamet kan det ingå en läkare och en skötare och dessutom till exempel fysioterapeut, munhygienist, socialarbetare, mentalvårdare och en expert inom äldreomsorgen. Teamets sammansättning beror på hurdan vård och hjälp som behövs. Det här ska göra att betjäningen blir snabbare.

Snabbare tjänster för unga

En fråga handlade om hur psykiatrisk vård för unga ska fungera. Sanna Svahn sa att det ska bli lättare för de unga att få de tjänster de behöver.

– Det behövs samarbete mellan olika sektorer för att ge en bättre vård åt invånarna. Psykologer och kuratorer ska också finnas kvar i skolorna, det har vi inga planer på att ändra. Däremot kommer de unga att erbjudas mera elektroniska tjänster.

Det fanns också farhågor om närtjänster. Hur ska välfärdsområdet säkerställa att det finns närtjänster i framtiden?

Tanken är att närtjänsterna ska finnas även i fortsättningen, sa Sanna Svahn.

– De tjänster som används ofta ska finnas nära invånarna, det är inga förändringar på kommande i fråga om närtjänsterna. All service överförs till välfärdsområdet, men hur de utvecklas är en politisk fråga.

Inga gränser

Servicen i välfärdsområdet är inte begränsad av kommungränser, sa Sanna Svahn som svar på en fråga om invånarna kan anlita tjänster i en annan kommun än den de bor i.

– Alla invånare ska kunna använda alla tjänster i hela välfärdsområdet. Men att i dag gå till en kommun och i morgon till en annan kommer knappast att vara möjligt i början, vi måste först få ett gemensamt system.

Svahn: Fullmäktige ska se till hela området

Politiker från Esbo kommer att få de flesta platserna i välfärdsområdets fullmäktige och det oroade dem som lyssnade på informationen. Sanna Svahn påminde att fullmäktige ska se till hela området.

– En fullmäktigeledamot representerar inte en enskild kommun. Fullmäktige ska bygga likvärdiga tjänster i hela området.

Välfärdsområdets fullmäktige kommer att bestå av 79 ledamöter. Esbo är en så stor kommun att de flesta ledamöter kommer att vara från Esbo. Just nu pågår förhandsröstningen som avslutas den 18 januari. Själva valdagen är den 23 januari.

Det väljs också ledamöter till en styrelse som kommer att ha 15 ledamöter. Dessutom ska det finnas nämnder eller sektioner. Mandatperioden för fullmäktige, styrelse och nämnder är från den 1 mars 2023 till den 31 maj 2025.

Befolkningen åldras, allt färre arbetar

Den här reformen görs eftersom befolkningen åldras i hela landet och de som är i arbetsför ålder minskar.

Det gör att servicebehovet och sättet att ordna tjänsterna förändras. Därför är reformens mål att trygga jämlika social- och hälsovårdstjänster och även räddningsväsendets tjänster överallt.

Tanken är också att förbättra säkerheten och tillgången till bastjänster samt minska skillnaderna i välfärd och hälsa.

Reformen lyckas genom engagemang och öppet sinne

Hur ska man då lyckas med en så här stor förändring? Gruppen säger att det ska gå genom att ha kompetent och yrkeskunnig personal som har en nyckelroll i välfärdsområdet.

Dessutom måste man prata med invånare, personal, beslutsfattare, företag och organisationer. Det måste också finnas ett engagemang för det gemensamma målet och ett öppet beslutsfattande.

Det krävs också att alla parter ha ett öppet sinne och en vilja att lära sig och utveckla nytt för att det välfärdsområdet ska lyckas.

Det som Sanna Svahn påpekade ett flertal gånger är att förnyelsen inte sker på ett ögonblick.

– Det finns inte svar på alla frågor och det behövs tålamod när det gäller att bygga välfärdsområdet.

Diskussion om artikeln