Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo stad slutar med omfattande smittspårning – symtomfria som exponerats för coronaviruset kan göra självtest

Åbo Akademis observatorium
Bildtext Incidensen i Åbo är nu 1500 fall per 100 000 människor under den senaste tvåveckorsperioden.
Bild: Arash Matin / Yle

Åbo stad slutar med omfattande smittspårning och koncentrerar sig nu helt och hållet på att spåra de fall som rör riskgrupperna, exempelvis patienter på olika boenden och social- och hälsovårdspersonal.

På Åbo stads coronainfo under torsdagen framkom att smittspridningen i Åbo nu befinner sig på en ytterst hög nivå. Smittfallen kommer sannolikt också att öka under de kommande veckorna, då omikronvarianten sprider sig snabbare än de tidigare virusvarianterna.

Incidensen i Åbo är nu 1500 fall per 100 000 människor under den senaste tvåveckorsperioden.

– Vi behöver stöd och ansvarstagande av alla Åbobor. Nu är det dags för alla och envar att ta coronavaccinet, följa försiktighetsåtgärderna och stanna hemma om man blir sjuk, vädjar borgmästare Minna Arve.

Chefsöverläkare Mikko Pietilä vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt tror att coronaläget kommer att bli värre under de kommande veckorna, innan det kan börja gå åt det bättre hållet. Han tror ändå inte att vi kommer att få se några större negativa effekter av beslutet att avbryta den omfattande smittspårningen i Åbo.

– På sätt och vis är det synd, men nyttan har minskat då det ofta tar en väldigt långt tid mellan exponering och kontakt med smittspårningen, så nu får kommunerna koncentrera spårningen till riskgrupperna istället, säger Pietilä.

Personer med lindriga symtom behöver inte kontakta hälsovården

I fortsättningen behöver personer med lindriga symtom på luftvägsinfektion inte längre ta kontakt med hälsovården eller söka sig till coronatestning, såvida man inte tillhör en riskgrupp.

Enligt Jutta Peltoniemi, som leder arbetet med smittsamma sjukdomar i Åbo, kan vuxna och barn som inte har kroniska sjukdomar eller hälsobesvär nu stanna hemma liksom vid en vanlig förkylning. Har man symtom bör man stanna hemma i minst fem dagar och på eget initiativ undvika kontakter med andra.

Det rekommenderas också att symtomfria som exponerats för coronaviruset gör ett självtest minst två gånger med tre dagars mellanrum. Om självtestet ger positivt resultat beaktas det på samma sätt som ett positivt resultat med ett officiellt test. I praktiken innebär detta att man bör stanna hemma och minimera kontakter utanför hemmet.

Coronatestning som görs i hälsovården rekommenderas nu i synnerhet för personer som arbetar inom social- och hälsovården, personer med en allvarlig underliggande sjukdom eller medicinering som försvagar motståndskraften, gravida och i synnerhet för ovaccinerade personer över 60 år.

Det går fortfarande att besöka anhöriga på sjukhus och på äldreboenden, men man ska ändå inte besöka sina anhöriga om man har förkylningssymtom.

De gamlas dans skjuts upp

Skolorna fortsätter med närundervisning, men i enskilda fall kan klasser i skolorna ändå gå över till distans ifall läget kräver detta. Skolelever som har exponerats kommer i fortsättningen inte heller att ordineras karantän enligt smittskyddslagen.

Det framkom också att kommunerna ännu väntar på nationella riktlinjer kring utdelning av hemtest för symtomfria skolelever.

De gamlas dans och bänkskuddardagen kommer inte att kunna ordnas i gymnasierna i februari, berättade Minna Arve på presskonferensen.

Just nu har 34,8 % av Åboborna fått den tredje dosen coronavaccin. Vaccinationstäckningen för den tredje dosen bland personer över 75 år överskrider för tillfället 80 %.