Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

"Coronatesterna har blivit en del av skolvardagen" – i Tyskland försöker man hålla skolorna öppna genom intensivt testande

Från 2022
Uppdaterad 17.01.2022 13:11.
Ett teströr med ordet omikron skrivet på en klisterlapp med en skolklass och en lärare i bakgrunden.
Bildtext Pandemin har ändrat vardagen för de tyska skolorna. Tester, munskydd och mätare som berättar när klassrummen ska vädras är bara en del av åtgärderna mot pandemin.
Bild: ullstein bild/ All Over Press

Där man i Finland fortfarande funderar på om och hur skolelever och studerande möjligen ska coronatestas har man i vissa andra länder redan färdigt uppbyggda testsystem. I Tyskland bygger skolgången sedan i fjol somras helt på regelbunden testning.

Coronatesterna är ändå bara en av många åtgärder för att försöka förhindra smittspridning i skolorna.

I ett för tillfället tomt klassrum visar rektor Stefan Pesth vilka konkreta förändringar coronapandemin har fört med sig.

Längs den ena långväggen står en luftrenare som med sitt knappt hörbara brummande ljud ska garantera bättre luftkvalitet och filtrera bort eventuella virus.

På den andra väggen finns en mätare som visar när koldioxidhalten i rummet blir för hög och det är dags att vädra.

– Det är klart att det klagas på att det blir för kallt, men samtidigt får eleverna ta bort sina munskydd så länge fönstren står öppna, så det har också vissa fördelar, säger Pesth.

Den mest konkreta förändringen håller han nästan helt på att glömma bort att nämna.

Skolbänkarna i klassen står inte längre i prydliga rader utan de är utspridda så att avstånden eleverna emellan blir så stora som möjligt.

Rektorn Stefan Pesth förevisar en luftrenare i ett av klassrummen.
Bildtext Rektor Stefan Pesth förevisar en av de luftrenare som nu finns i skolans alla klassrum.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

Tre test i veckan

Det är mycket som har blivit ny vardag i de tyska skolorna på grund av coronapandemin.

En situation som den för ett år sedan, då skolorna var stängda i flera månader och en del av eleverna fick distansundervisning i närmare ett halvår, vill man nu undvika till varje pris.

Därför är reglerna och åtgärderna många och hit hör bland annat det intensiva testandet i de tyska skolorna.

– Två gånger i veckan gör eleverna så kallade PCR-pooltest och därtill gör vi varje måndag ett snabbtest, säger Stefan Pesth som är rektor för en skola för barn med funktionsnedsättning.

Skolan med omkring 120 elever och förskolebarn finns på den lilla orten Schönberg strax utanför Nürnberg.

Eftersom det här handlar om en skola för barn med specialbehov gör man enligt de bayerska riktlinjerna de mer pålitliga PCR-testerna som skickas till laboratorier för analys.

Samma test används för tillfället också i alla bayerska grundskolor, det vill säga i klasserna ett till fyra. Planen är att i Bayern utvidga PCR-testerna till klasserna fem och sex.

PCR-tester lättare för barnen

Då skola och utbildning helt faller inom de enskilda delstaternas ansvarsområde, sköts testandet på lite olika sätt runtom i Tyskland. Allmänt gäller ändå att i alla tyska skolor görs antingen snabbtest eller PCR-test.

– Att göra de här testerna har blivit en del av vardagen i skolan. Till en början var det förstås svårt för vissa av våra elever men nu går det för det mesta helt bra. Det var närmast de äldre eleverna som inte tyckte att det var så coolt med test, säger rektorn Pesth.

I skolan finns bara ett fåtal elever som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan delta i testningen eller bära det obligatoriska munskyddet.

Den stora fördelen med PCR-testet är att man inte behöver gräva sig i näsan utan proverna tas från munnen av eleverna själva.

Helt konkret handlar det om att eleverna tar två olika sampel, där det ena klumpas ihop med alla de övriga i klassen, därav namnet pooltest.

Laboratoriet analyserar först klassens sammanslagna provsampel och om det är negativt, behöver man aldrig gå in för att analysera de andra samplen för att ta reda på vilken elev som har testat positivt.

I de allra flesta fall behöver laboratoriet alltså bara analysera ett prov i stället för tjugo, vilket sparar tid och resurser.

I skolan i Schönberg görs PCR-testerna varje måndag och onsdag. Eleverna testas genast vid skoldagens början och resultatet skickas till skolan och föräldrarna samma kväll.

Om man vid laboratoriet måste börja analysera eleverna individuellt kommer svaret senast under natten, så att en positivt testad elev inte kommer till skolan följande dag.

Har man ett coronafall i klassen fortsätter skolgången som tidigare, med undantag av att man nu varje dag också gör snabbtest i klassen.

Har man två positivt testade elever i klassen måste hela klassen vara i karantän i minst fem dagar. Efter det kan eleverna återvända till skolan om de uppvisar ett negativt resultat i ett PCR-test.

Rektorn Stefan Pesth står utanför ingången till skolan
Bildtext Enligt Stefan Pesth har coronatesterna blivit en del av vardagen vid skolan.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

Strikta regler för alla vid skolan

I skolan i Schönberg sköts största delen av extrajobbet av personal inom förvaltningen och själva testandet av en klass tar ungefär 20 minuter.

Till de övriga åtgärderna i kampen mot coronan hör att såväl elever som lärare och övrig personal bär de obligatoriska munskydden.

In i skolbyggnaden kommer man endast som vaccinerad, tillfrisknad eller med ett negativt dagsaktuellt testresultat.

Snabbtest för coronavirus som används inom de tyska skolorna på en pulpet.
Bildtext Snabbtest för coronavirus som används inom de tyska skolorna.
Bild: ullstein bild/ All Over Press

Bland personalen är de allra flesta vaccinerade, de som inte är det måste alltså varje dag uppvisa ett negativt testresultat innan arbetsdagen börjar.

Alla besökare kontrolleras och man vill se till att utomstående, som i det här fallet jag, så lite som möjligt kommer i kontakt med eleverna.

Bland vissa enstaka föräldrar finns det ett starkt motstånd gällande de åtgärder som delstatsregeringen kräver av skolan.

– Vi har två föräldrar som totalt motsätter sig de här reglerna och åtgärderna. Här leder det väl till böter, då föräldrarna vägrar skicka sina barn till skolan. På den här punkten finns alltså också en hel del konfliktpotential, men åtminstone för vår del har problemet inte varit värst stort, säger Stefan Pesth.

Oro för omikronvarianten

I november och december drog en häftig våg av coronavirusets deltavariant över Tyskland och i synnerhet Bayern var hårt drabbat. Skolgången i Schönberg kunde ändå fortsätta som normalt.

– Sedan skolåret inleddes i september har vi hittills bara haft ett coronafall där en elev testade positivt här i skolan, säger rektorn Stefan Pesth.

Han utgår ändå från att den nu i Tyskland kommande omikronvågen kommer att slå till betydligt hårdare.

– Vi är i vilket fall som helst väl utrustade med både test och ansiktsskydd. Så mycket mer än det vi redan nu gör kan vi ändå inte göra, fortsätter Pesth.

– Det skulle i så fall vara ett tredje PCR-test för eleverna per vecka och att också personalen samtidigt skulle testas.

I Bayern ser undervisningsminister Michael Piazolo att skolgången efter jullovet har kommit igång mer eller mindre problemfritt.

I början av förra veckan var omkring 1,6 procent av de bayerska eleverna hemma på grund av en coronasmitta eller karantän. Det här betyder att omkring 25 000 elever inte satt vid skolbänken.

Hur hög den här siffran får bli innan man igen börjar överväga att eventuellt stänga skolor har hittills inte varit uppe till diskussion.

Diskussion om artikeln